blog

Veiligheid van de intermodale supply chain

Supply chain

Veiligheid van de intermodale supply chain
Veiligheid van de intermodale supply chain

De ISO/PAS 28000:2005 norm is ingesteld om de veiligheid van de supply chain te kunnen waarborgen. Met de nieuwe norm kunnen veiligheidsincidenten beter worden beheerst en zelfs gereduceerd. Menno Broere, Lloyd’s Register Nederland, geeft een uitleg over risicomanagement en over de zwakke schakels in de keten.

Naarmate het aantal containers ‘on the move’ toeneemt, wordt de complexiteit verhoogd. En complexiteit vormt een risico. Dit risico beïnvloedt ook de continuïteit van de goederenstroom in de keten. Risicomanagement kan via de ISO 28000:2005 norm helpen bij de beheersing en reductie van veiligheidsincidenten in de supply chain.

 

Groei

Het aandeel van het containervervoer blijft exponentieel groeien, hetgeen reders noopt de grootte van de schepen aan te passen. De Telegraaf maakte in maart jl. melding van het feit dat “‘s werelds grootste containerschip” Cosco Guangzhou (9500 teu) Rotterdam was binnengelopen, zes maanden later kwam het “grootste schip ter wereld”, Emma Maersk (13500 teu), Rotterdam binnenlopen (Bron: RPPC – Rotterdam Port Promotion Council).

 

Just in time

Onze ‘global village’ heeft plaatsen waar producten en artikelen tegen de laagst mogelijke kosten worden geproduceerd, waarna de globale transportsystemen worden benut om deze producten op tijd te vermarkten. De hoeveelheid containers die ergens ‘aan het bewegen is‘, neemt toe met de substantiële groei van de wereldhandel. Deze geschiedt steeds meer ‘just in time’ opdat de schappen in de supermarkten met de meest verse producten en nieuwste artikelen worden voorzien.

 

Transportsystemen

Globale transportsystemen dienen deze trends en kenmerken van de wereldhandel te volgen. Deze systemen zijn flexibel maar er kleven ook beperkingen aan. De transportsystemen hebben verschillende knooppunten waar goederen worden samengebracht, gebundeld en verder vervoerd via verschillende modaliteiten. De hoeveelheid containers, knooppunten en modaliteiten zorgt voor complexiteit.

 

Supply chain security

Idealiter wordt een container bij de verlader geladen, gesloten en verzegeld en bij de ontvanger geopend en gelost. Althans dat geldt voor de FCL (full container loads). Maar bij de LCL (less than container loads) wordt het beladen/lossen aan externen overgelaten op externe locaties. Deze specifieke supply chain wordt dan onderbroken door verschillende knooppunten en transportmodaliteiten (weg-, spoor- en binnenvaarttransport). En deze onderbrekingen kunnen veiligheidsrisico’s met zich mee brengen, doordat zaken die niet gemanifesteerd zijn meeliften met de gelegitimeerde goederen.

 

Continuïteit

De complexiteit van de supply chains neemt niet alleen toe met ‘time to market’ aspecten, maar eveneens met betrouwbaarheids- en veiligheidsaspecten. Deze vallen vaak buiten het beheersingsgebied van de intermodale transportoperators door o.a. eisen van regelgevende instanties, klanten en belanghebbenden. Ofschoon het moeilijk is een precieze voorspelling te doen wanneer en hoe veiligheidsincidenten supply chains kunnen beïnvloeden, is het wel duidelijk dat de continuïteit van de goederenstroom in het geding kan zijn.

 

Veiligheid

Veiligheidsaspecten zijn op de voorgrond getreden na 9/11 en de daarmee verband houdende International Ship and Port Facility Security Code. Deze ISPS code is bij meer dan 35000 schepen en havenfaciliteiten is geïmplementeerd. De code behandelt het veiligheidsaspect van schepen en havenfaciliteiten en hun interface. Maar de vraag is nu: Hoe staat het met de rest van de intermodale supply chain?

 

Zwakke schakel

De intermodale container is zowel de sterkste als de potentieel zwakste schakel in de supply chain. Sterk vanwege z’n beweeglijkheid en flexibiliteit m.b.t. de typen van goederen welke vervoerd kunnen worden, echter hierin schuilt ook de kwetsbaarheid. De inhoud heeft namelijk vaak een hoge waardedichtheid (product waarde in euro per m3) en is gevoelig voor diefstal dan wel onderschepping. Ook geeft het kansen voor smokkelaars en terroristen om zaken te verbergen naast de legitieme goederen zoals sigaretten, mensen, alcohol en drugs.

 

Organisaties

Er zijn verschillende schema’s ontwikkeld teneinde de vrije stroom van goederen langs de supply chain te faciliteren zoals de Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) en de World Customs Organisation’s framework of Standard. De C-TPAT tracht de internationale supply chain te versterken door samenwerking tussen bedrijven en organisaties te bevorderen. Lees hier meer over de C-TPAT:

 Ctpat_strategicplan

 

Business as usual

Bij het managen van risico’s is een balans tussen de beheersingsaspecten en procedures noodzakelijk. Zo wordt veiligheidsdreiging voorkomen dan wel afgewend en worden goederen ongestoord vervoerd en op tijd geleverd. Om de continuïteit te waarborgen, dient het managen van veiligheidsaspecten onderdeel te zijn van business as usual. Risico’s dienen te worden getaxeerd opdat degenen met de grootste dreiging via de bestaande operationele  management processen worden afgehandeld.

 

ISO 28000:2005 voor supply chains

Recent heeft de International Organization for Standardization (ISO) de specificatie ISO/PAS 28000:2005 gepubliceerd om veiligheidsmanagement in supply chains te implementeren. Deze benadering (risk based management system) kan transport-operators en stakeholders in de intermodale supply chain helpen veiligheidsrisico’s alsmede de impact af te wenden dan wel te verminderen. Voor organisaties werkzaam in of gerelateerd aan het logistieke domein kan certificering tegen de ISO/PAS 28000:2005 supply chain management standaard een waardevolle aanvulling zijn. Het ondersteunt de beheersing en reductie van veiligheidsincidenten en op die manier een probleemloze ‘just in time’ levering van goederen en producten.

 

Praktijk

Onlangs is DP World tegen de ISO/PAS 28000:2005 gecertificeerd. Deze haventerminal is één van de grootste operators ter wereld, met 51 terminals in 24 landen. Het management van DP World wenste dat op een continue basis de terminals de bestaande veiligheidsmaatregelen taxeerden om de geldende internationale regelgeving (ISPS code) te volgen en haar zakelijke belangen te beschermen. Lloyd’s Register Quality Assurance heeft deze norm gehanteerd als basis management systeem voor het implementeren en managen van de algehele veiligheidsbeleid.

Reageer op dit artikel