blog

APS-team verschilt van mening

Supply chain

APS-team verschilt van mening
Dr. Wiers

We zijn bezig met de analyse voor een APS-implementatie. Er ontstaat steeds meer onenigheid in het team over het opnemen van bepaalde stukken functionaliteit in de scope. Bijvoorbeeld de voorraadplanning, aansluiting met transport, of optimalisatie van het schedule. Iedereen heeft weer zijn of haar eigen visie. Hoe komen we hier uit?

Diagnose

De basis voor elke discussie over de scope van een APS-implementatie dient te zijn of de functionaliteit de gekozen bedrijfsdoelstellingen ondersteunt. Wegen de extra modelleerinspanningen op tegen de verwachte baten? Daarnaast dient een APS gebruikt te worden voor het nemen van planningsbeslissingen, en niet om bijvoorbeeld administratieve processen uit te voeren. Ook dient er een bepaalde mate van consistentie in het gekozen planningsconcept te zijn. Als het APS niet verantwoordelijk is voor de eindvoorraden, zet die er dan ook echt niet in.

 

Advies

Maak de scope van het project zo klein mogelijk waarmee de doelstellingen van het project gehaald kunnen worden. Beperk de scope tot een bepaald planningsgebied, dus combineer in de regel niet een transportplanning met een verpakkingsplanning.

Reageer op dit artikel