artikel

Physical Internet is een kwestie van tijd

Supply chain 1867

Physical Internet is een kwestie van tijd

Physical Internet. De vraag is niet of dit logistieke fenomeen er komt, maar wanneer. Maar bovenal hoe? De tijd van theorie naar praktijk komt rap dichterbij.

Open en verbonden logistieke netwerken worden de standaard. De naam van de nieuwe methodiek? Physical Internet (PI). PI moet een alternatief bieden voor de klassieke supply chain. Richtdatum? 2030.

Physical Internet Congres in Groningen

De weg er naar toe is nog lang en bochtig, maar is ook aanbeland op een belangrijk kruispunt. Zo bleek tijdens het vijfde Internationale Physical Internet Congres in Groningen. De slogan van het congres ‘breng PI tot leven’ is treffend en overbodig wat betreft de interesse. Het internationale event is namelijk de grootste in zijn korte historie. Het 7-daagse festijn met tientallen presentaties trok met 300 mensen meer bezoekers dan ooit.

 

 

Lees ook
‘Physical Internet is een cruciale innovatie’

 

 

Ultiem duurzaam en efficiënt

De honderden vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven waren op initiatief van Rijksuniversiteit Groningen, initiatiefnemer van het Physical Internet Lab, bij elkaar om de realisatie van PI te versnellen. Want dat PI er komt, zijn de experts wel met elkaar eens. PI is namelijk de ultieme oplossing om tot een duurzaam en efficiënt logistiek te komen, is het algemene oordeel van de experts. Bijvoorbeeld op het gebied van e-commerce, hield stelde Kees Jan Roodbergen, hoogleraar logistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen tijdens zijn presentatie over PI in relatie tot e-commerce. Physical Internet maakt het mogelijk om de benodigde flexibiliteit van vroeger en de gevraagde, hoge kwaliteit en lage prijzen van nu te combineren.

 

Wat betekent PI voor een logistiek dienstverlener, transporteur of verladers?
Dat inzicht bood Andreas Nettsträter van Fraunhofer. Hij is namens het Duitse instituut betrokken bij het Europese samenwerkingsverband ALICE dat PI op de kaart moet zetten via het SENSE project.Verladers·         Betere connectie van interne en externe netwerken gebaseerd op open protocollen·         Meer efficiency·         Minder benodigde materialen

·         Midden en lange termijn planning wordt overbodig

Transporteurs

·         Meer flexibiliteit

·         Adhoc inzet van transportcapaciteit

·         Groter service level door meer netwerkcapaciteit

Hubs/terminals/havens

·         Tactisch plannen van de volgende schakel in de keten

·         Netwerkconnectie

Logistieke dienstverleners

·         Meer flexibiliteit in planning en executie

·         Belangrijk contactpunt

·         Gemakkelijker gebruik van externe bronnen

Maatschappij

·         Hoger transportefficiency

·         Minder emissie vanwege efficiëntere inzet vervoersmiddelen

Distributiemodel

De grote vraag is hoe PI realiteit moet worden en in welke vorm precies? Het doel van het congres was dan ook op die vraag meer concrete antwoorden te vinden. Welke stappen moeten de komende vijf jaar worden gezet om  Physical Internet te realiseren? Panklare antwoorden zijn er niet. Ideeën en mogelijke plannen wel. Chuanweng Dong van de Zweedse Universiteit Chalmers presenteerde zijn ‘eenvoudige PI model’ om tot die eerste praktijkstap te komen. Dong heeft een distributiemiddel bedacht waarmee PI deelnemers de tijd en kosten kunnen afwegen voor hun zending via PI. “5 routes/structuren met allen een andere lead time en kostenplaatje. Er is dus keuze”, zo hield hij de toehoorders voor.

 

 

Lees ook
‘Physical Internet is een cruciale innovatie’

 

Van theorie naar praktijk

Keuzes moeten bedrijven nu ook al maken, stel Iris Vis, een van de hoogleraren die zich actief bezighoudt met onderzoek naar dit jongste fenomeen in opkomst: “We zitten nu op een omslagpunt van theorie naar praktijk. Natuurlijk krijgen we altijd de vraag vanuit het bedrijfsleven ’wat betekent PI voor mijn business case’?  Maar waar het om gaat is; welke rol wil je straks spelen in de keten. Die vraag moeten bedrijven zich stellen.  Want rollen en taken van bedrijven en medewerkers zullen naar verwachting veranderen.”

 

 

 

Lange weg te gaan

Hoewel goed voorbereid zijn belangrijk is, heeft Physical Internet(misschien wel het meest destructieve logistieke systeem ooit) nog een lange weg te gaan. Zo bleek uit de presentatie van Andreas Nettsträter van Fraunhofer. Hij is namens het Duitse instituut betrokken bij het Europese samenwerkingsverband ALICE dat PI op de kaart moet zetten via het SENSE project.  Er moet nog veel onderzoek worden gedaan; onder meer naar: transportmiddelen die worden ingezet, hubs, containers, planningssystemen, veiligheid, privacy en juridische zaken. PI is dan ook nog ver weg en zeker geen uitgemaakte zaak. Alles is nog open Oorspronkelijk was 2050 de planning. Die stip op de horizon is inmiddels teruggezet naar 2030. Met de hulp van het bedrijfsleven hopen de wetenschappers dit streven te realiseren en misschien nog wel eerder. Denk mee, was dan ook de boodschap van ALICE aan de bedrijven. Waarom? Omdat de voordelen groot kunnen zijn; voor iedere speler in de keten.

 

Reageer op dit artikel