artikel

Blockchain: zo moet Rotterdamse haven slimmer en goedkoper worden

Supply chain 2437

Blockchain: zo moet Rotterdamse haven slimmer en goedkoper worden

Havenbedrijf Rotterdam stapt in blockchain. Daarmee moeten de kosten voor logistiek 5 tot 10 procent dalen. Blocklab, een soort proeftuin, moet concrete toepassingen en oplossingen ontwikkelen. De eerste plannen zijn er al.

Blocklab is een soort proeftuin waar concrete toepassingen en oplossingen worden ontwikkeld op basis van blockchain.  Het is een initiatief van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. Zij starten gezamenlijkWat houdt het blockchain project in en wat moet het opleveren? Vier vragen aan  Aljosja Beije, logistieke projectleider van Blocklab.

1 Waarom is blockchain zo’n geschikt middel voor meer efficiency in de haven?

“Bij blockchain gaat het niet om een individuele schakel, zoals de haven, maar juist om de totale supply chain. Een supply chain voor een product bestaat al snel uit tientallen, zo niet honderden schakels. Om een container van A naar B te krijgen zijn er aan de import en export kant zo’n 15 tot 25 partijen betrokken. Als een product bestaat uit 100 onderdelen, dan zitten die honderd onderdelen in 100 verschillende containers. Al die containers hebben hun eigen oorsprong, dus ook hun eigen terminals, douane, logistieke dienstverleners etc. En dan hebben we het nog niet eens over de 2nd and 3rd tier supply chains achter die container; want elke leverancier heeft natuurlijk ook weer zijn eigen leveranciers en dergelijke.

 

Wat is blockchain?

 

Supply chains

Tot nu toe hebben we dit geprobeerd op te lossen door data naar een centraal punt te brengen, soms een neutrale partij, maar zeker in het geval van internationale supply chains van multinationals een platform dat gerund wordt door de dominante partij binnen de keten. Dit werkt, maar niet voor supply chains waar een dergelijke neutrale partij ontbreekt of er geen bovenliggende partij is. Gegevens hierover zijn er niet of nauwelijks maar de schattingen lopen uiteen dat tussen de 40% tot 60% van de totale goederen stroom is binnen supply chains die niet als 1 geheel kunnen worden bestuurd, simpelweg omdat er niemand de baas is.

Waardeoverdracht

Blockchain is van nature decentraal, dus zonder dominante partij en maakt waardeoverdracht mogelijk tussen partijen die elkaar niet per se hoeven te kennen. Wanneer we die waardeoverdracht organiseren in decentrale markten kunnen we de voor- en nadelen van (keten)samenwerking eerlijk tussen partijen verdelen, wordt data opeens een verhandelbaar goed en kunnen partijen zonder tussenkomst van zogenaamde trusted-third-parties zaken doen. Met als gevolg, minder frictie, minder schakels en een betere allocatie van middelen.”

 

2 Volgens de haven moeten de kosten voor bijvoorbeeld logistiek 5 tot 10 procent omlaag kunnen door Blockchain. Kun je uitleggen hoe?

” In plaats van een straf wordt datadelen nu opeens iets waar je voor beloond wordt. Kan ik niet alleen capaciteit, zoals container trucking inkopen bij partijen die ik al ken, maar ook bij die eenpitter die net die dag een exportcontainer brengt bij een terminal op de Maasvlakte en nog geen terugvracht heeft. Last-but-not least: een reductie in schakels.”

Nieuwe verdienmodellen door blockchain

“Persoonlijk vind ik het creëren van een “faster horse” de minst interessante kant van blockchain. Ik ben ervan overtuigd dat blockchain nieuwe verdienmodellen gaat brengen voor de logistiek, maar ook voor andere sectoren. De eerste nieuwe verdienmodellen op basis van decentrale markten beginnen nu zich af te tekenen, maar we staan echt nog maar aan het begin. Vergelijk het maar met het begin van het internet. In 1992 zaten we met een 14K4 modem foto’s te downloaden van de website van de Smitsonian, nu lenen we ons huis uit aan wildvreemden.”

 

3 Een blockchain toepassing voor voorraadfinanciering in de havenlogistiek is het eerste concrete project. Hoe kan blochcian de voorraadfinanciering verbeteren?

“Er zijn inderdaad al platforms die voorraadfinanciering mogelijk maken. Deze zijn over het algemeen gelinked aan een dominante partij binnen de supply chain en zijn bank. Daarnaast is integratie niet al te eenvoudig, zeker voor MKB ondernemingen die niet werken met de laatste SAP of MsDynamics oplossing.Door gebruik te maken van cryptografische basisprincipes als hashfuncties, digitale handtekeningen en blijken is een vorm van data uitwisseling ontwikkeld, dat zeker is, decentraal en doordat het werkt op een publieke blockchain makkelijk toegankelijk.

 

Lees de columns
Blockchain en IoT: een gouden combinatie
Blockchain versterkt vertrouwen in supply chain

 

 

De voordelen zijn duidelijk: simpele, snellere en dus goedkopere integratie, waardoor voorraadfinanciering ook voor het MKB interessant kan worden. Koppel dit aan een decentrale marktplaats waar niet 1 aanbieder van kapitaal toegang toe heeft, maar meerdere, en er ontstaat een markt met veel vragers en aanbieders; een volledig vrije markt zoals economen dat noemen. Nog steeds de meest efficiënte vorm van allocatie van middelen en kapitaal.”    

 

4 Wat zijn andere toekomstige projecten waarbij Blockchain een rol kan spelen?

“Zo’n 50 jaar geleden heeft de container de fysieke stromen in de supply chain dramatisch getransformeerd. De informatie en financiële stromen daarentegen zijn daar nauwelijks op aangepast. Ja, er is een hoop gedigitaliseerd, maar automatisering, dus echte machine-to-machine transactions zijn er niet of nauwelijks. Een mooi voorbeeld is de Bill-Of-Lading. Prima voor mensen om te lezen, maar niet fijn voor een computer. Blockchain kan daarin een belangrijke rol spelen omdat het veilige communicatie mogelijk maakt tussen systemen en ervoor zorgt dat systemen elkaar kunnen vertrouwen.

Verder verwacht ik viel van blockchain toepassingen voor supply chain finance. Inventroy finance is daar 1 van, maar wij gaan nu bijvoorbeeld samen met partners als Vopak, ABN-AMRO en het Havenbedrijf Rotterdam beginnen aan het ontwikkelen van een SCF oplossing voor de internationale supply chain tussen Singapore en Rotterdam. Het doel is uiteindelijk om goederen gedurende hun hele trip financierbaar te maken, zodat voorraden sneller worden omgezet naar cash.

Ook gaan we binnenkort beginnen met een tweetal decentrale markt projecten, één voor energie en één voor logistiek. Last-but-not-least kijken we momenteel naar de mogelijkheden van blockchain in combinatie met Internet of Things. Slimme containers, maar ook slimme verpakkingen en zelfs slimme eenheden product.”

Reageer op dit artikel