artikel

Samenwerking is belangrijkste knelpunt innovatie logistiek

Supply chain 2858

Samenwerking is belangrijkste knelpunt innovatie logistiek

Bedrijven zijn niet bereid autonomie prijs te geven bij (keten)samenwerking. Die conclusie uit een evaluatierapport over het topsectorenbeleid is de drijvende kracht achter de Summit Ketenregie op 26 oktober.

‘Innovaties in de logistieke sector zijn voornamelijk organisatorisch van aard. Dit vergt samenwerking en precies daar zit een belangrijk knelpunt.’ Dialogic evalueerde het overheidsbeleid rond de topsectoren in Nederland, waaronder logistiek.

Slechts in beperkte mate helpt dit beleid om innovatie daadwerkelijk op gang te brengen. ‘De logistieke sector heeft geen grote R&D-spelers (zoals andere sectoren dat vaak wel hebben). Daarnaast ontbreekt het aan innovatief ondernemerschap bij een groot deel van de transportbedrijven.’

Wel veel verbindingen gelegd

Toch is er ook winst geboekt in de afgelopen tijd. Het evaluatierapport wijst op het versterken van verbindingen tussen kennisinstituten en innovatieve bedrijven (inclusief tussen bedrijven onderling) en het bevorderen van meer en geschikter geschoolde studenten. Op beide punten is sprake van vooruitgang.

 

Summit Ketenregie 26 oktober Huis ter Duin
Tijdens de Summit Ketenregie komen partijen vanuit verschillende achtergrond (verladers, vervoerders, wetenschap, overheid) bij elkaar aan discussietafels waar over diverse innovatieprojecten op het gebied van ketensamenwerking zal worden gesproken.
U kunt daar ook bij zijn.
Schrijf u nu in

 

TKI Dinalog directeur prof. Albert Veenstra is blij met deze uitkomst. Zijn instituut is verantwoordelijk voor het opzetten van innovatieprojecten en het delen van kennis daaruit. “We doen het nog niet zo gek in vergelijking met andere sectoren die veel groter zijn. Maar het klopt, dat relatief weinig ondernemingen grote stappen hebben gezet op innovatief gebied, wat uiteindelijk toch het doel is van het topsectorenbeleid.”

Kansen voor logistieke innovaties

Volgens Veenstra is de overheid daar mede schuldig aan door een andere financieringsvorm te kiezen. Ondanks dat ziet de TKI Dinalog directeur ook voor de komende jaren nog volop kansen om innovatie in logistieke ketens gezamenlijk van de grond te trekken. Op welke manier vertelt hij tijdens de Summit Ketenregie in de plenaire openingssessie.

 

Lees ook

Topsector leidt niet tot vernieuwend ondernemerschap
Topsector Logistiek wil zelf het initiatief houden

 

 

Tijd voor open netwerken

In een reactie op het evaluatierapport schrijft prof. Jack van der Veen (Nyenrode), dat “doorgaan op dezelfde weg in de toekomst niet de gewenste koppositie in innovatie zal bewerkstelligen. Daarvoor is het huidige beleid in essentie toch te veel top-down en projectmatig. Op zich zeker niet fout. Maar ook niet voldoende”.

 

Summit Ketenregie 2016 de after movie


Wat hem betreft moeten er nieuwe netwerken komen. “Natuurlijk kunnen bedrijven individueel werken aan innovatie. En uiteraard is ondersteunend beleid vanuit overheid (inclusief Topsector) onontbeerlijk. Maar tussen dat micro- en macroniveau lijkt een gat te zitten: een plek waar bedrijven in ketens duurzaam en concreet samenwerken aan innovaties. Om het een naam te geven hebben we het dan over een ‘Open Supply Chain Innovation (OSCI) Network’ – een groep van organisaties die elkaar regelmatig tegenkomt in voortbrengingsketens en die gezamenlijk werkt aan een innovatieagenda en de uitkomsten daarvan met elkaar deelt.”

 

Reageer op dit artikel