artikel

Webinar: het belang van ketenintegratie

Supply chain 1572

Webinar: het belang van ketenintegratie
Naast innovatie en ketenintegratie is inspelen op de toekomst noodzakelijk in de logistieke sector.

Samenwerken met partners, duidelijke afspraken maken en uitwisseling van data zijn voorwaarden voor een efficiënte ketenintegratie. Accurate data beschikbaar hebben in IT-tools als Transport- en Warehouse Management systemen is dat eveneens. Pas daarna is het tijd voor het optimaliseren van logistieke bedrijfsprocessen. Logistiek.nl en IT-leverancier Kewill organiseren een webinar waarin innovatie in logistiek centraal staat. In het webinar is er veel ruimte gereserveerd voor tips over hoe bedrijven kunnen toewerken naar een goede ketenintegratie.

Controle krijgen en houden over het afleverproces van zendingen is verre van eenvoudig. Hetzelfde geldt voor het hebben van zicht op de activiteiten en prestaties van  partners waarmee bedrijven samenwerken in de keten . Een transporteur of logistiek dienstverlener die zorgt dat zijn eigen data op orde is en die durft te investeren in goede IT-tools, zal merken dat de controlemogelijkheden in de supply chain toenemen. Stapje voor stapje is de keten inzichtelijker te maken en zijn processen te verbeteren, ook over meerdere schakels van de keten heen.

De diverse voordelen van ketenintegratie

Is er zicht en grip op de logistieke processen, dan is het ineens ook een stuk eenvoudiger om processen aan een nieuwe realiteit aan te passen. Ook is het dankzij visibility makkelijker om antwoord te geven op ad-hoc vragen van klanten dan wel in te spelen op verwachtingen en trends vanuit de markt. Ketenintegratie met partners binnen de keten of tussen verschillende ketens is zeer wenselijk bij e-commerce activiteiten of bij het met partners gezamenlijk bedienen van bestaande klanten. Ketenintegratie kan bovendien leiden tot de situatie waarin transporteurs of LDV’ers samen optrekken bij het benaderen van nieuwe klanten.

Meld je aan

Datum: 24 november 2016
Duur van het webinar: 45 minuten
Lees meer/meld je aan

 

Hoe technologie ondersteunt

Er zijn diverse redenen om naar ketenintegratie en samenwerking te streven. Samenwerking kan noodzakelijk zijn omdat een onderneming niet groot genoeg is om alle logistieke activiteiten te willen of kunnen uitvoeren. Dit geldt onder andere voor kleine en middelgrote logistiek dienstverleners en e-fulfilmentbedrijven. De grotere logistiek dienstverleners of 4PL-bedrijven kunnen op verzoek van een retailer  de regie krijgen over  het  distributiekanaal zowel ingaand als uitgaand.  Hierdoor neemt de behoefte aan het gebruik van control tower functies in combinatie met de bijhorende IT-tools toe. De basis blijft hetzelfde, in de vorm van het ontsluiten  van data in bijvoorbeeld een TMS. Maar deze is geïntegreerd met control tower technologie die beter inzichtelijk maakt wie nu welke activiteiten uitvoert in de logistieke keten.  Het gebruik van webportals hoort ook bij het toewerken naar ketenintegratie.

Webinar met vragen, tips en adviezen over innovatie

Er gaapt nog een gat tussen wat bijvoorbeeld verladers op het gebied van innovatie verwachten van hun logistiek dienstverlener en hoe deze LDV’er hierin staat. Dat roept vragen op. In het webinar dat Logistiek.nl samen  met kennispartner en IT-leverancier Kewill  op 24 november organiseer komen de belangrijkste vragen waar logistiek dienstverleners mee zitten aan bod. Tips en adviezen zijn er vanuit Kewill en marktpartijen.

Innovatie, ketenintegratie en inspelen op de toekomst

In het webinar van Logistiek.nl en Kewill over innovatie komen naast innovatie ook de onderwerpen ketenintegratie en inspelen op de toekomst aan bod, inclusief subthema’s als control towers en het Internet of Things. In de 45 minuten die voor het webinar is gereserveerd zal de nadruk liggen op een praktische aanpak en haalbaarheid van innovatie. De tips/adviezen moeten logistiek dienstverleners helpen bij het maken van een goede start bij het beklimmen van de innovatieladder.

Reageer op dit artikel