artikel

Grondstoffenleverancier CNC gaat voor transportoptimalisatie

Supply chain 1903

Grondstoffenleverancier CNC gaat voor transportoptimalisatie

Voor de optimalisatie van de supply chain en het verbeteren van de klantenservice heeft de CNC-groep gekozen voor de implementatie van AMCS Fleet Planner, AMCS Web Portal en AMCS Mobile Web.

De CNC-groep is als internationaal opererende bedrijvengroep actief in de productie en het transport van kwalitatief hoogwaardige en duurzame substraten voor de teelt van paddelstoelen. Voor de optimalisatie van de supply chain en het verbeteren van de klantenservice heeft de CNC-groep gekozen voor de implementatie van AMCS Fleet Planner, AMCS Web Portal en AMCS Mobile Web. Met de keuze voor de AMCS-software wil de CNC-groep transportstromen optimaliseren. Ook streeft de onderneming naar het verbeteren van haar klantenservice. Twan Stevens, projectleider bij de CNC-groep: “De functionaliteiten van Fleet Planner sluiten goed aan bij onze processen.”

Diverse IT-projecten

De CNC-groep heeft besloten om de eigen organisatie op IT-gebied up-to-date te maken. Het rolt hiervoor diverse IT-projecten uit. Voor het optimaliseren van de transport gerelateerde activiteiten heeft het, na een uitgebreid selectietraject, gekozen voor AMCS. Stevens: “De keuze is gebaseerd op de functionaliteiten van Fleet Planner en de prijs-kwaliteit verhouding van de software. Ook speelde bij de keuze mee dat AMCS ervaring heeft met de implementatie van Fleet Planner bij andere bedrijven die werken met reststromen.”

Betrouwbare planning

Een van de doelen die de onderneming nastreeft is het verbeteren van de klantenservice. Een betere en betrouwbaardere planning van alle vervoersbewegingen van en tussen de onderliggende bedrijven wordt door de organisatie gezien als een belangrijk middel bij het bereiken van dat doel. Deze bewegingen bestaan uit het ophalen van paardenmest, het vervoer tussen de verschillende voorraad- en productielocaties en de leveringen aan klanten. Naast de verbetering van de klantenservice beoogt de CNC-groep met de AMCS-software de operationele efficiency te vergroten, de bezettingsgraad van kritische resources te verhogen en kosten te beheersen op basis van ‘flexibel als het moet, efficiënt als het kan’. “We verwachten dat we met Fleet Planner meer stabiliteit en overzicht kunnen krijgen en daardoor in de toekomst de kwaliteit van onze planning kunnen verbeteren”, aldus Stevens.

Gefaseerde implementatie

Na het selectietraject is inmiddels een voorstudie en een proof of concept (POC) uitgevoerd. De CNC-groep is klaar voor de implementatie. Deze is opgedeeld in diverse fases. In fase één vindt de implementatie plaats van de volledige oplossing voor het ophalen van de paardenmest (AMCO BV), ofwel het ophalen van mest bij maneges en dit brengen naar de productielocaties. Ook omvat dit deel van de uitrol de transporten van halffabricaten van de productielocatie Moerdijk naar de productielocatie in Milsbeek.

Self-billing portal

Voor de communicatie met de diverse stakeholders zal de CNC-groep AMCS Web Portal gaan inzetten. Daarmee ontstaan er voor de onderneming mogelijkheden om chauffeurs ritten te laten beoordelen en aanpassen. Vervolgens zijn, uiteraard indien nodig, extra voertuigen aan te roepen bij bepaalde stops. Productieleiders krijgen inzicht in de geplande vrachten per productielocatie. Deze planning wordt bovendien bijgewerkt tijdens de uitvoering ervan op basis van realisatiedata. Met behulp van de self-billing portal zijn de financiële en administratieve gegevens van uitgevoerde ritten af te handelen.

Prijzen en tarieven

Ook zijn met de AMCS-tools tarieven en prijscalculaties te beheren van externe vervoerders. Geplande routes zijn direct vanuit AMCS Fleet Planner en met behulp van AMCS Mobile Web aan de chauffeurs te communiceren. Deze applicatie ondersteunt de chauffeur in het afhandelen van de orderstroom. Daarbinnen vallen zaken als proof of collection/delivery, verwerking, handtekeningen, documenten, etc. De applicatie stuurt vervolgens de realisatiedata terug naar de planning. En daarmee is op basis van de laatste operationele gegevens het transportplan te optimaliseren. Ook zijn alle gegevens verzameld die nodig zijn voor opvolging van facturatie aan externe vervoerders.

Meer grip en een hogere klanttevredenheid

De AMCS software zal dus een belangrijke rol gaan spelen in het digitaliseren van handelingen en data die CNC nu op semi-manuele wijze afhandelt. De verzamelde data zal bovendien makkelijker en sneller deelbaar zijn met interne en externe klanten en andere belanghebbenden. Rogier de Klein, Sales Manager bij AMCS: “Een geoptimaliseerde planning is een goede basis om op voort te borduren. Een bedrijf dat meer grip heeft op het eigen transport, zit ook aan het stuur om de klanttevredenheid te verbeteren, de bezettingsgraad van de resources te verhogen en op elk gewenst moment de voortgang van het transport te monitoren. En daarmee ontstaat er ook de mogelijkheid om proactief te acteren naar klanten.”

Reageer op dit artikel