artikel

AmbaFlex stroomlijnt toevoerketen richting assemblage-units

Supply chain

AmbaFlex stroomlijnt toevoerketen richting assemblage-units
Frank Buijs, supply chain manager bij AmbaFlex

Door een stormachtige groei ontstonden er bij producent van spiraalvormige transporteurs AmbaFlex strubbelingen in de aanvoerketen. Supply chain manager Frank Buijs introduceerde een nieuw planningsconcept en vertelt hoe hij hiervoor binnen zijn organisatie de neuzen in de goede richting kreeg.

Het hoofdkantoor van AmbaFlex staat in Zwaag maar het bedrijf produceert over de hele wereld. Op verschillende assemblage-units zetten medewerkers de spiraalvormige systemen voor intern, verticaal transport in elkaar. Een deel van de productie is uitbesteed maar de aanvoer van ingangsmaterialen, zoals motoren, kettingen, aandrijfassen en afdekplaten, regelt het bedrijf zelf. En juist daar ging het steeds vaker mis, vertelt Buijs die drie jaar geleden bij AmbaFlex in dienst kwam.

Inkoopdelen niet op voorraad

“Het inkopen van parts deden we altijd vanuit ons ERP, op basis van min/max-regels. Dit ging altijd redelijk goed, maar naarmate de vraag toenam ontstonden er tekorten. Op het moment dat een assemblageorder in de fabriek werd vrijgegeven, bleken bepaalde inkoopdelen niet op voorraad te liggen. Met alle efficiencyproblemen vandien natuurlijk; machines die stil kwamen te staan, parts die met spoed alsnog ergens vandaan moesten worden gehaald en mensen die in de stress raakten.”
Buijs kan nog steeds niet helemaal de vinger leggen op wat er met het ERP nu precies misging. “Ja, we onderhielden de parameters in het ERP niet goed waardoor je als inkoper soms grillige en onlogische besteladviezen kreeg, maar als je die adviezen desalniettemin opvolgt zouden er toch geen tekorten moeten ontstaan … nou ja, het was mij ieder geval duidelijk dat het met het ERP niet ging werken en dat er een nieuwe planningsmethodiek moest komen.”

Continue flow richting Amerika

SpiralVeyor van AmfaFlexDe basis voor de nieuwe manier van plannen, die Buijs bij AmbaFlex introduceerde, is een generieke Bill of Material (BOM). “Door hier een slimme forecast aan te hangen en een goed bewakingssysteem hebben we voor elkaar gekregen dat er nu een continue flow van inkoopdelen richting de assembly-unit in de Amerika loopt. Want bij die vestiging hebben we het concept als eerste ingevoerd.”
De plannings- en beheerstool is ontwikkeld in Excel en draait nu naast het ERP. De nieuwe planningsmethodiek draait per 1 augustus voor de bevoorradingen van de Amerikaanse vestiging en de resultaten zijn zeer hoopgevend. “In verband met kwaliteit en kosten worden de ingangsmaterialen nog vanuit Nederland aangeleverd. Hier hebben we een constante flow in aangebracht. Leveranciers weten waar ze aan toe zijn, en zijn gewend geraakt aan het ritme. Er vertrekt keurig met een vaste regelmaat een container die kant op en we hoeven tussendoor geen spoedorders meer te leveren.”

Veel ervaring met verandertrajecten

De 53-jarige Buijs heeft in z’n werkzame leven bij verschillende bedrijven gewerkt en altijd was hij betrokken bij verandertrajecten. Dat voor zo’n project als bij AmbaFlex meer nodig is dan een goeddoordacht plan, was ‘m dus al bekend. “Het gaat erom dat je de mensen meekrijgt. Iedereen die er bij betrokken is moet begrijpen waarom we dit doen en hier ook de voordelen van inzien.”
Hij begon zijn missiewerk bij de directie en de plantmanagers en zorgde dat die als eerste vertrouwen kregen in het plan. Daarna volgden de magazijnmanagers en daarna al vrij snel de leveranciers. “Ik heb de belangrijkste leveranciers bij elkaar gehaald en direct heel duidelijk gemaakt dat ze tijdens de meeting vrij waren om op ieder willekeurig moment te vertrekken. Ze hoefden het dus niet met me eens te zijn, geen probleem, maar wat ik wilde voorkomen is dat ze halverwege het project zouden gaan jammeren.”

Mensen met weerstand vinden en verbinden

Richting eigen medewerkers kun je het zo hard niet spelen, weet Buijs ook wel. “Die moet je echt overtuigen, door duidelijk de noodzaak van het project te schetsen. In dit geval was er een hoge sense-of-urgency en zag iedereen dat het anders moest, maar zoals altijd bij dit soort projecten waren er ook mensen die weerstand bleven vertonen. Juist ook die mensen moet je vinden en verbinden, zoals ik het altijd uitdruk.”
Maar hoe kun je iemand voor je winnen die te kennen geeft dat hij het oneens is met je plannen? Buijs: “Wat ik dan altijd doe is het probleem visualiseren en vertalen naar de belevingswereld en bewoordingen van degene die voor je zit. In dit geval ging het om een medewerker in Nederland. Stel nu, zei ik dan, dat jij werkzaam was op onze Amerikaanse vestiging en het warehouse had een opslagcapaciteit voor maar één container. Een paar weken achter elkaar komt er niks binnen en dan opeens arriveren er drie containers. Hoe zou jij dat oplossen? Door hier heel concreet over door te praten, werd het ook voor deze persoon duidelijk dat een continue flow in de supply chain tot veel meer rust in de organisatie zou gaan zorgen.”

Seminar Veranderkunde

Frank Buijs zal dit jaar te gast zijn op het seminar Veranderkunde voor Logistiek Professionals dat op 8 oktober wordt georganiseerd. Hij zal dan zijn ervaringen delen en wat verder ingaan op de veranderkundige aspecten van het project bij AmbaFlex.

Reageer op dit artikel