artikel

Supply chain wordt topprioriteit topmanagers

Supply chain

Supply chain wordt topprioriteit topmanagers

Het optimaliseren van de supply chain is de grootste uitdaging voor zowel leveranciers als retailers in de internationale fmcg-sector. Hierin zullen zij dit jaar ook het meest gaan investeren. Voor veel bedrijven zal de supply chain een hogere strategische prioriteit krijgen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse ‘Top of Mind’-onderzoek van KPMG International en The Consumer Goods Forum (CGF). Hiervoor hebben onderzoekers van Oxford Economics in april dit jaar 469 senior managers geënquêteerd, en deden zij in mei diepte-interviews met bestuursleden van verschillende bij het CGF aangesloten bedrijven.

Van economie naar technologie

Het jaarlijkse Top of Mind-onderzoek toont aan waar de prioriteiten liggen in de bestuurskamers van ’s werelds toonaangevende retailers en leveranciers in de levensmiddelen- en consumentengoederensector. In het algemeen concludeert het jongste onderzoek dat de aandacht verschuift van economische onzekerheid naar hoe om te gaan met de digitale revolutie. Daarbij treden thema’s als data, technologie en de supply chain nadrukkelijk op de voorgrond.

Retailers en leveranciers willen de goed geïnformeerde, bewuste en veeleisende consumenten die overal en altijd willen shoppen, maatwerk en de beste service te bieden. Zowel online – bijvoorbeeld door het zoveel mogelijk verkorten van de levertijd – als in de winkel, waar het om optimale verkrijgbaarheid gaat. Dit lukt alleen als de bedrijven beschikken over de juiste data om hun ketens efficiënt aan te sturen en hun servicegraad te verhogen.

‘Dataveiligheid nog lang niet op orde’

Vandaar dat de topmanagers op dit moment data-analyse het belangrijkste strategische thema noemen, gevolgd door de technologie om met consumenten in contact treden via mobiele digitale platforms. Ook belangrijk is het voldoen aan de wet- en regelgeving, dat de topmanagers als derde strategische prioriteit zien. Zo vereist de Europese Unie dat online verkopers van levensmiddelen vanaf half december 2014 alle etiketinformatie online beschikbaar stellen aan de klanten.

Ook hoog genoteerd als strategisch thema in het Top of Mind-onderzoek, is dataveiligheid en privacy. “Data-analyse mag dan wel bovenaan de strategische prioriteitenlijst staan, maar dataveiligheid is pas écht een thema waarvan de topmanagers wakker zouden moeten liggen”, zegt Willy Kruh, Global Chairman Consumer Markets van KPMG International. “47 procent vindt dit heel belangrijk. Dat is een veel te laag percentage. Bedrijven hebben hun dataveiligheid nog lang niet op orde. Ze moeten hun vermogen om data te beveiligen niet overschatten.”

Grote risico’s, grote kansen

Het interne gegevensbeheer moet aan de hoogste veiligheidseisen voldoen. Dat geldt in nog grotere mate voor het uitwisselen van data via allerlei ketenprocessen. Vandaar ook, dat deze conclusie uit het Top of Mind-onderzoek een pleidooi is voor opslag en uitwisseling van data via gestandaardiseerde en goed beheerde datapools.

Dit komt namelijk ook de dataveiligheid ten goede. Bovendien is het standaardiseren van artikeldata een randvoorwaarde om de uitdagingen in de supply chain nu en in de toekomst aan te kunnen. Als strategisch thema staat de supply chain nu op de zesde plaats, maar de onderzoekers verwachten dat dit snel verandert. “De supply chain zal een hogere prioriteit krijgen, omdat het zowel grote risico’s vertegenwoordigt als grote bronnen van concurrentieel voordeel”, aldus het Top of Mind-rapport.

Ketens steeds complexer

Een belangrijke indicator voor een stijgende strategische prioriteit van de supply chain is het feit dat dit het meest wordt genoemd als het terrein waarop bedrijven de grootste uitdagingen zien, en waar ze dit jaar het meest in zullen investeren. Want de complexiteit van logistieke ketens neemt toe, omdat ze steeds internationaler worden. Bovendien ontstaan er nieuwe business modellen, waarbij online en offline retail in elkaar overvloeien.

De keten is uiterst complex, dus is de uitdaging groot om de inkoop, de traceerbaarheid van producten en ingrediënten en de efficiency te optimaliseren. Klanten willen de herkomst weten van de producten die ze kopen. Ook is er behoefte aan real-time informatie over voorraden en verkrijgbaarheid van artikelen. Retailers en leveranciers willen ook een stap verder gaan, en een keten inrichten die niet alleen op de actuele vraag reageert, maar die ook kan anticiperen op de toekomst.

Data-analyse

Om hieraan te kunnen voldoen is een transparante en flexibele supply chain onontbeerlijk. Dit kan alleen door meer samenwerking en een diepere integratie van data-analyse in supply chain management. Dit verhoogt niet alleen de opbrengsten, maar het reduceert ook de kosten. Volgens wetenschappelijk onderzoek kan de logistieke keten de kosten met tien tot veertig procent reduceren door betere beslissingen te nemen.

Wilt u het Top of Mind-onderzoek 2014 downloaden? Klik dan hier.

Reageer op dit artikel