artikel

Voorkom lage service met standaard voorraadregels

Supply chain

Voorkom lage service met standaard voorraadregels

De voorspelling en de onzekerheid rond voorraadbeheer leidt vrijwel altijd tot te lage veiligheidsvoorraden en soms zelfs tot veel te lage voorraden en daarmee slechte service.Uit: Logistiek Magazine, februari 2014

Tekstboeken en softwarepakketten op het gebied van voorraadoptimalisatie gaan er allemaal van uit dat de gemiddelde vraag voor toekomstige perioden bekend is. Echter, dat is natuurlijk nooit het geval. Die gemiddelde vraag moet voorspeld worden, en dus is er ‘slechts’ een voorspelling van de gemiddelde vraag beschikbaar. Derhalve bevat software op voorraadgebied ook voorspeltechnieken, die bijvoorbeeld een eenvoudig of gewogen gemiddelde berekenen over (recente) realisaties van vraag uit het verleden.

Het probleem zit hem in de aanname, die cruciaal is voor het berekenen van veiligheidsvoorraden, dat de vraagrealisaties voor toekomstige perioden onafhankelijk zijn. Met andere, minder technische woorden: de vraag in komende perioden fluctueert rond het gemiddelde; de ene keer valt de vraag hoger uit en een ander keer weer lager. Het mooie hiervan is dat door deze uitmiddeling, de onzekerheid van de vraag over (typisch) meerdere perioden van de levertijd lager uitvalt.

Maar goed, het (echte) gemiddelde kennen we dus niet en daarom werken we met een voorspelling. Die voorspelling is slechts bij hoge uitzondering precies goed, maar normaliter of lager of hoger dan de werkelijke gemiddelde vraag. Is de voorspelling te laag, dan zal de werkelijke vraag waarschijnlijk keer op keer hoger zijn. Is de voorspelling te hoog, dan zal de werkelijke vraag waarschijnlijk keer op keer lager zijn. Van uitmiddeling is dus in veel mindere mate sprake. Als we dat netjes meenemen in een voorraadanalyse, dan vallen de veiligheidsvoorraden hoger uit!

In een recente studie, samen met collega Aris Syntetos van Cardiff University in Wales, heb ik gekeken in welke mate de traditionele regels voor het berekenen van veiligheidsvoorraden er naast zitten. Het resultaat is redelijk schokkend te noemen. Met hoeveel procent moet de veiligheidsvoorraad (uit standaard berekeningen en software) omhoog om de gewenste service te bereiken, is als voorbeeld opgenomen in de studie. Uit de berekening blijkt, dat als de voorspelling wordt berekend als het gemiddelde over de afgelopen 
12 weken en dat de levertijd voor een artikel 5 weken is, de veiligheidsvoorraad dan met 14 procent omhoog moet.

Bij deze berekening ben ik er vanuit gegaan dat de gemiddelde vraag niet verandert over de tijd en bovendien (zonder daar op in te zijn gegaan) dat de vraag normaal verdeeld is. Ook daarover bestaat in de praktijk geen zekerheid, wat inhoudt dat de aanpassing nog groter zou moeten zijn.

Wat kunt u hier nu mee? Ten eerste doet u er goed aan te investeren in accurate voorspellingen, door bijvoorbeeld voldoende ver terug te kijken in de tijd. Ten tweede moet u zich realiseren dat de veiligheidsvoorraden ook dan nog te laag uit zullen vallen, en u er dus misschien goed aan doet om de ‘targets’ wat hoger in te stellen in de door u gebruikte software. Dat laatste is wat houtje-touwtje, en een netter alternatief zou zijn om precieze correctiefactoren toe te passen. De bijbehorende wetenschappelijke studie zend ik u op aanvraag toe.

Reageer op dit artikel