artikel

Damco: van WMS naar Supply Chain Execution

Supply chain

Damco: van WMS naar Supply Chain Execution

Logistiek dienstverlener Damco wil de komende twee jaar dubbel zo groot worden. Na een periode van snelle groei in België maakte het bedrijf Damco gebruik van twee verschillende warehouse management systemen. Damco startte een proces om beide systemen te rationaliseren door het bestaande Infor WMS te upgraden naar Infor Supply Chain Execution (SCE).


– tekst door de leverancier –

Damco, meer dan een eeuw geleden opgericht, expedieert cargo en services voor het beheer van supply chain management diensten. Met 11.300 werknemers in meer dan 300 kantoren in 90 landen, heeft het bedrijf in 2012 meer dan 2,7 miljoen TEU-containers met oceaancargo en 210.000 ton luchtcargo afgehandeld. Als leider in internationaal supply chain management heeft Damco een aantal strategisch gelegen consolidatie- en deconsolidatie- of distributiefaciliteiten ontwikkeld, om de supply chains aan de kant van Damco’s klanten globaal te ondersteunen.

De opslagplaats in het Belgische Willebroek is een van Damco’s Europese distributiehubs die het deconsolidatienetwerk van het bedrijf ondersteunen. Met meer dan 16.500 m², voorziet de faciliteit een waaier aan opslagactiviteiten voor internationale klanten. Daarbij horen diensten zoals distributiecentrum (DC) bypass, orderbeheer, transport, transloading en crossdocking. Het grootste deel van de klanten (bij benadering 85 procent) is afkomstig uit de lifestyle- en mode-industrie, en het overige deel omvat onder meer retail- en elektriciteitsbedrijven.

Strategie bepalen

Damco wil in de komende twee jaar dubbel zo groot worden. Na een periode van snelle groei in België maakte het bedrijf gebruik van twee verschillende warehouse management systemen (WMS). Het ene systeem was een ouder Infor WMS en het andere een op zichzelf staand systeem met dure licentiekosten dat complex onderhoud vergde en ontoegankelijk was via het internet, met afbrekingen in de processen en een gebrek aan flexibiliteit tot gevolg.

Als onderdeel van een project om operaties te standaardiseren, overbodige systemen en processen te verwijderen, de dienst naar de klant toe te verbeteren, de agility te vergroten en de betrouwbaarheid te verhogen, begon Damco met een proces om beide systemen te rationaliseren door het bestaande Infor WMS te upgraden naar Infor Supply Chain Execution (SCE).

In het kader van de op WMS gebaseerde strategie om cloud computing voor heel het bedrijf te introduceren, koos men voor Infor SCE op basis van de sterke bestaande relatie, de doorslaggevende functionaliteit van SCE en het gemak van de aangeboden upgrade.

Het project begon midden juli 2012 en ging live in september van hetzelfde jaar. Damco Willebroek slaagde erin om onder het budget te blijven en voor te lopen op schema. In de tussentijd werd het nieuwe systeem geïmplementeerd in zes vestigingen in België, Polen, Zweden en Tsjechië.

Business specifiek te werk gaan

Damco was niet enkel gericht op het stroomlijnen van processen en de bestaande IT-infrastructuur, maar ook om het risico op falen van het WMS te verminderen. Door over te stappen op een cloudsysteem is het risico op falen van de IT hardware drastisch verlaagd en zo werd Damco’s vermogen om bedrijven continuïteit te bieden verbeterd. Dat was ook de reden waarom het bedrijf ervoor koos om SCE te implementeren via de cloud.

Wat de implementatie betreft, zorgde het toegewezen projectteam – dat bestond uit het magazijnmanagement, teamleiders, vloerpersoneel en operatieanalisten – ervoor dat de verbeteringen in alle processen werden toegepast. De samenwerking was zo succesvol dat na de implementatie de fase van verhoogde nazorg (“hyper-care”) maar één week hoefde te duren.

Dit was het eerste project in België waarbij Damco vloerpersoneel betrok bij het IT-programma. Vanaf het begin werden suggesties voor procesverbeteringen in aanmerking genomen, getest, aangepast en in gebruik genomen waar dat raadzaam leek. Dankzij deze projectaanpak zag het bedrijf dat het nieuwe systeem onmiddellijk opgepikt werd, met een nog nooit geziene “buy-in” van het personeel en een gretigheid om Infor SCE te gaan gebruiken.

Neil Wheeldon, Damco’s Supply Chain Product Development Manager, legt uit: “De samenwerking tussen het projectteam en het uitvoerende team is aanzienlijk verbeterd. Leden van het uitvoerende team kunnen veel dynamischer te werk gaan, wat aansluit bij Damco’s aanpak van LEAN. Dat heeft geleid tot verdere operationele verbeteringen, verhoogde samenwerking tussen de teams en een grotere snelheid bij het toepassen van onze nieuwe ideeën en ontwikkelingen bij klanten.”

Verbeterde prestaties

Het Infor SCE project heeft niet alleen belangrijke besparingen in de kosten opgeleverd maar verbeterde ook de competitieve positie alsmede de klantenservice en de automatisering van een aantal sleutelprocessen.

Damco kon bovendien een volledige stap uit het proces halen doordat producten rechtstreeks uit specifieke locaties in magazijn gekozen kunnen worden. Hierdoor kan het bedrijf haar kwaliteitsniveaus behouden en tegelijk haar productiviteit verbeteren.

Door een nieuwe opbergstrategie toe te passen, heeft het bedrijf de verschillende zones in het magazijn geoptimaliseerd en de opbergefficiëntie met 10 procent verhoogd. Als resultaat hiervan hoeft Damco geen bijkomende opslagplaatsen te huren tijdens het piekseizoen.

Bovendien worden goederen met een snelle omloop gevestigd in de zones die het dichts bij de deuren naar ingangen en uitgangen liggen, om zo tijd te besparen bij zowel het opslag- en letdown-proces. Het bedrijf heeft deze functies aan het dockingsysteem gelinkt om de reistijd tussen de voorraad, de dispatchafdeling en het laaddock te optimaliseren.

Automatisch splitsen van orders voor klanten werd mogelijk gemaakt dankzij de elektronische gegevensuitwisseling (EDI: Electronics Data Interchange) van Infor SCE.

Damco heeft de herbevoorradingsmogelijkheden verder ontwikkeld waardoor het nu mogelijk is om in verschillende stadia van het warehouseproces de voorraad aan te vullen, wat zowel geleid heeft tot een optimalisatie van de voorraad als een betere verdeling van de werklast.

Cloudcomputing

Naast deze operationele voordelen heeft de overgang naar een cloudcomputingsysteem het niveau van businesscontinuïteit verbeterd. Bovendien is Damco niet langer afhankelijk van één server die in het datacentrum alle data beheert. Dit had aanzienlijke kostenbesparingen op jaarbasis voor het hele IT-budget tot gevolg.

De data kunnen eenvoudig geïntegreerd worden tussen Damco’s plaatselijke systeem voor bestemmingbeheer en Infor SCE. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van verschillende manieren van interfacing, variërend van manuele invoer tot automatische EDI-oplossingen. Wat voor Damco heeft geleid tot grotere flexibiliteit en meer gebruiksvriendelijkheid.

De verbeteringen die gedurende het project werden aangebracht, waren steeds in overeenstemming met de vooropgestelde doelen. Zo heeft Damco een volledige ROI behaald binnen de 12 maanden na voltooiing van het project, terwijl de klanten al konden genieten van de voordelen.

In de toekomst zal het bedrijf upgraden naar Infor SCE versie 10.2. Daartoe behoort de invoering van een verhoogde dashboard functionaliteit, dock planning, yard management capaciteit en een verbeterde rapporteringsoftware.

Damco overweegt ook om de Infor Warehouse Director in gebruik te nemen, een mobiele tabletapplicatie voor Infor SCE die teamleiders in staat stelt zich vrij te bewegen in het magazijn. De applicatie geeft het personeel de kans om problemen te bekijken en op te lossen in het magazijn zelf zonder terug te hoeven keren naar een bureau. De grotere functionaliteit van het tabletplatform, in vergelijking met bestaande manuele scanners, zal verdere verbeteringen op het gebied van snelheid en operationaliteit met zich meebrengen.

Neil Wheeldon concludeert: “Een uitstekende uitvoering vormt een fundamenteel onderdeel van de waarde die we onze klanten bieden. We begonnen aan dit programma met de bedoeling om onze capaciteiten voor magazijnbeheer te verhogen in onze vestiging in Willebroek. Onze LEAN programma’s in Willebroek versnelden veel meer dan we aanvankelijk hadden verwacht, met verdere besparingen en verbeteringen in de processen en de uitvoering tot gevolg. Voor een globaal logistiek bedrijf als het onze is het cruciaal dat we elke stap in de supply chain van onze klanten kunnen ondersteunen met innovatieve en betrouwbare oplossingen. In dit geval hebben we het vooropgestelde doel verwezenlijkt en met de hulp van Infor onze diensten voor eindklanten verbeterd.”

Reageer op dit artikel