artikel

Investeren in logistieke innovaties loont nu meer dan ooit

Supply chain

Investeren in logistieke innovaties loont nu meer dan ooit

E-fulfilment schreeuwt om innovatieve logistieke oplossingen. De complexiteit aan zowel de vraag- als de supply zijde neemt enorm toe, waardoor bestaande structuren achterhaald zijn. Daarnaast biedt de nieuwe wereld ook interessante kansen. Kortom, het loont om te investeren in logistieke innovaties.

Uit: Logistiek Magazine, december 2013

De consumentenvraag is enorm in ontwikkeling. In de eerste plaats de ontwikkeling op het gebied van assortimentsuitbreidingen. Dat leidt tot explosieve assortimentstoenames die oplopen tot enkele honderdduizenden (fysieke) sku’s per webwinkel. Daarnaast vragen consumenten steeds meer een persoonlijke touch aan het artikel: eigen ontwerp, eigen kleurensamenstelling of eigen naamgeving. Een derde belangrijke ontwikkeling is de versnelling in de time to market met betrekking tot de lancering van nieuwe artikelen en het inspelen op trending topics. Tot slot is het belangrijk om ook retouren te benoemen, een logistieke nachtmerrie, maar door commercie ingezet als USP (unique selling point).

We kunnen stellen dat supply chains zich omvormen tot supply networks.

Kortom, er ontstaan nieuwe logistieke netwerken vol kansen en risico’s. Maar hoe kan een aanbieder optimaal zijn voorraad beheren? Dat vraagt om innovaties, waarvan een deel wordt opgepakt in het onderzoeksprogramma ‘cross channel order fulfilment’. De volgende overwegingen komen daarin aan de orde.

Upstream voorraadverplaatsing

Door de uitdijende assortimenten en de kansen om voorraden te delen met andere partijen komt de vraag op voor welk deel van het assortiment het loont om de voorraad upstream te verplaatsen naar leveranciers. Om die vraag te beantwoorden hebben we een rekenmodel ontwikkeld waarbij logistieke kostenbeparingen op basis van productkarakteristieken geïdentificeerd kunnen worden. Onder logistieke kosten vallen in dit geval de transport-, handling- en voorraadkosten, qua productkarakteristieken zijn de mate van populariteit (slowmovers versus fastmovers), het volume in m3 en de waarde van een artikel centraal gesteld. Op basis van een case study is het model getoetst bij een bedrijf in de DIY met interessante financiële conclusies als gevolg. Uiteraard zijn niet alleen de financiele conclusies leidend bij de eindafweging, er dient ook gekeken te worden naar andere commerciële, juridische en logistieke afwegingen.

Het rekenmodel is toegepast bij een bedrijf in de doe-het-zelfmarkt (ca 25.000 sku’s). Op basis van het model is geconcludeerd dat het voor 29% van het assortiment financieel interessant is om uitbesteding aan leveranciers te overwegen. In het model is nog niet meegenomen welke potentie deze uitbesteding biedt om de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor alternatieve assortimenten met hogere marges of nieuw omzetpotentieel.

Winkel als e-fulfilment center

De voorraadbeheersing in het offline kanaal is complex omdat de beschikbare voorraad verdeeld is over een groot aantal locaties, zowel winkels als dc’s. Kostentechnisch is het nauwelijks haalbaar om eenmaal verdeelde voorraad te herverdelen. Het online kanaal biedt de kans om winkelvoorraden te gebruiken om online orders uit te leveren, waardoor de courantheid van voorraad toeneemt.

In samenwerking met een non-food retailer is een optimalisatiemodel doorontwikkeld. Het retailbedrijf heeft ca. 50 winkels in Nederland en levert onder andere grote zware artikelen aan consumenten. Fase 1 richtte zich op de minimalisatie van transportkosten door regiowinkels aan te wijzen als e-fulfilment center. Dat heeft tot significante besparingen in transportkosten geleid. In fase 2 is het model uitgebreid met een voorraadfunctie.

De vergeten derde dimensie

Veel bedrijven met picking vanuit legbordstellingen richten zich bij hun slotting, zowel in- als outbound, op de paden en de locatie binnen het pad. De derde dimensie, namelijk de plankkeuze, wordt vaak niet meegenomen in deze optimalisatie. Als gevolg daarvan verspilt een bedrijf onnodig veel grijptijd tijdens het picken en replenishen.

Omdat veel e-fulfilmentactiviteiten gebaseerd zijn op legbordstellingen, is een optimalisatiemodel ontwikkeld waarbij de derde dimensie wel een integraal onderdeel vormt van de slottingoperatie. Het model is operationeel bij een grote Nederlandse e-fulfiller en leidt tot significante productiviteitsverbeteringen, zowel in het slottingproces zelf als in het picking- en replenishmentproces.

Voorspellen retouren

Zoals eerder aangeven spelen retouren een belangrijke (verstorende) rol in het logistieke proces, zo ook in het voorraadbeheer. Immers, een belangrijk deel van de voorraad ligt bij de consument. Voor 2014 is de onderzoeksvraag gepland welke toegevoegde waarde het voorspellen van retouren heeft bij het beheren van voorraad.

Consument in regierol

Tot slot is in 2014 een onderzoek voorzien waarbij de impact van het laten kiezen van een aflevermoment door een consument wordt bepaald. Aanleiding is de trend om steeds sneller te leveren (same day deliveries) met grote piekbelastingen als gevolg. Daarentegen groeit de behoefte van consumenten om het aflevermoment te kiezen waarbij snelheid vaak niet leidend is. Ofwel, de consument geeft graag flexibiliteit waarmee partijen in de keten hun voordeel kunnen doen. Maar welke voordelen zijn er? Hoe kun je deze verzilveren? Welke voorwaarden zijn belangrijk?

Conclusie

De enorme beschikbaarheid aan data, de zogenaamde big data,  is een goede mogelijkheid om innovaties daadwerkelijk te ontwikkelen en te beoordelen op toegevoegde waarde. Het combineren van orderprofielen, logistieke cost-to-serve en online voorraadbeschikbaarheid leidt tot nieuwe inzichten in mogelijke businessmodellen.

Maar er is ook een valkuil. Het realiseren van innovaties vraagt om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. De ruimte die bedrijven krijgen om kennis te delen is echter erg klein. De hevige concurrentieverhoudingen lijken deze ruimte te beperken, waardoor doorontwikkeling van innovaties in een laag tempo plaatsvindt. Er is behoefte aan een neutraal platform waarin bedrijven anoniem kunnen werken zodat innovaties een boost kunnen krijgen.

 

Alle expertartikelen kunt u terugvinden op logistiek.nl/experts

Victor Ponsioen (38)

Sinds 2011 werkzaam als associated senior consultant bij Districon, een logistiek adviesbureau op de terreinen van supply chain management, cargologistiek en logistieke facilities. Victor heeft een achtergrond als Technisch Bedrijfskundig ingenieur en heeft ca 12 jaar supply chain management ervaring bij onder andere Albert
Heijn, Albert.nl / ICA, Gall & Gall en McGregor Fashion Group.
Districon participeert in het Dinalog onderzoeksprogramma ‘cross chain order fulfilment’ waarin het samenwerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, de Erasmus universiteit Rotterdam en diverse andere bedrijven.

Reageer op dit artikel