artikel

Curan Medical heeft richtlijnen in control door Mediclabel

Supply chain

Curan Medical heeft richtlijnen in control door Mediclabel

Curan Medical kan met de webservice Mediclabel van Type 2 Solutions aan alle standaardisatie-eisen en richtlijnen voor medische hulpmiddelen te voldoen. “Onze catheters vallen in de steriele productklasse 2a en daarmee zijn we verplicht tot traceerbaarheid. De webinterface Mediclabel is aangepast aan onze behoeftes waardoor we wereldwijd zorgeloos in control zijn en onze producten kunnen voorzien van een alles-in-1 GS1 productlabel voorzien van batchnummer en barcode”, zegt Nathalie Tjassens, product manager bij Curan Medical.

– tekst van de leverancier –

“De markt voor katheters is een groeiende markt die gekenmerkt wordt door een duidelijke verschuiving van de katheter als medisch hulpmiddel naar een verzorgingsproduct. Curan richt zich op deze ‘home care’-markt. Doordat katheters steriele producten zijn, vallen deze onder klasse 2a en is traceerbaarheid van al onze producten verplicht. Om dit te kunnen waarborgen hadden wij behoefte aan een GS1 barcode label oplossing passend bij ons proces die ons op dit gebied kon ontzorgen,” vertelt Nathalie Tjassens, product manager bij Curan Medical.

Waarom zorgeloos in control?

“Voor ons is de noodzaak en de behoefte om van grondstof tot eindgebruiker alle processen te kunnen controleren en te beheren essentieel. Het belang van procesbeheersing is groot. Wij moeten voldoen aan de Quality Management System (QMS) richtlijnen, ISO13485 en CE Certificering. In verband met mogelijke product recalls moet het volledige proces inzichtelijk zijn en moeten wij de traceerbaarheid van onze producten kunnen waarborgen.”
“De productie vindt per batch van maximaal 50.000 stuks plaats in onze fabriek in China. Per artikel en per artikelnummer hanteren wij één batch. Het productlabel en/of palletlabel is volgens de QMS-richtlijnen opgesteld.”

Implementatie van barcodering

“Naast het voldoen aan deze richtlijnen vonden wij het noodzakelijk dat er een barcode aan het label werd toegevoegd. Wij kozen unaniem voor de gestandaardiseerde GS1-128 barcode. GS1 biedt verschillende barcodes voor het snel en foutloos identificeren van artikelen. De GS1-128 barcode ondersteunt volledig onze doelstelling voor de medische hulpmiddelen: het optimaliseren van de veiligheid, de logistieke en de administratieve processen.”

Integratie Mediclabel

“Via GS1 Nederland kwamen wij in contact met Type 2 Solutions, een GS1 solution provider die speciaal voor de zorg Mediclabel heeft ontwikkeld. Aangezien Mediclabel een webservice is die via het web wereldwijd toegankelijk is en de GS1 standaard volledig ondersteunt, paste deze oplossing perfect bij ons proces. Type 2 Solutions zorgde voor de integratie van ons huidige Curan productlabel in Mediclabel. Nu kan vanuit iedere Curan productie- of warehousing-locatie het Curan productlabel mét de GS1-128 barcode snel en gemakkelijk gegenereerd worden.”

Uniform productlabel volgens de GS1-standaard

“Mediclabel heeft een gebruiksvriendelijke web interface die wereldwijd toegankelijk is. Op basis van ons GS1 bedrijfsnummer kunnen wij de artikeldata (GTIN) en de vaste data aanmaken en beheren. Aanvullend kunnen wij de variabele data verwerken en vastleggen, zoals de vervaldatum en de batch nummer. Vervolgens genereert Mediclabel met één druk op de knop ons uniforme productlabel met de unieke barcode volgens de GS1-standaard.”

Tracking & tracing

Mediclabel zorgt ervoor dat alle label gerelateerde data centraal opgeslagen wordt, inzichtelijk is en te beheren is. Zo biedt Mediclabel standaard diverse rapportage mogelijkheden. “Wij kunnen op ieder gewenst moment, waar ook ter wereld, al onze artikel- en labelgegevens inzien, opvragen en delen. In verband met de verplichting tot traceerbaarheid en/of mogelijke recalls was dit één van onze specifieke eisen aan het systeem”, vult David van Groningen, managing director bij Curan Medical aan.

Procesbeheersing, standaardisatie en control

Met de implementatie van Mediclabel voldoet Curan aan de verplichting tot traceerbaarheid die geldt voor steriele ‘medical devices’. “Type 2 Solutions heeft ons met haar kennis en ervaring van de GS1-standaard en label management uitstekend ondersteund. Mediclabel is een gebruiksvriendelijke oplossing die past bij ons proces. Het voldoet aan onze specifieke wensen en zorgt ervoor dat wij onze doelstelling kunnen realiseren: het optimaliseren van de veiligheid en onze logistieke- en administratieve processen. ‘Zorgeloos in control’ zijn bevalt ons goed”, concluderen Nathalie Tjassens en David van Groningen van Curan Medical samen.

Reageer op dit artikel