artikel

Rekenmodel houdt voorraadkosten staalhandel laag

Supply chain

Rekenmodel houdt voorraadkosten staalhandel laag

Staalhandelaren verdienen hun geld met het verhandelen en bewerken van staalproducten. Omdat de markt korte levertijden en een complete uitlevering van orders met een diversiteit aan artikelen vereist, dienen zij een uitgebreid assortiment te hebben. Maar moeten ze daarvoor ook altijd alle incourante producten op vooraad hebben? Nee, blijkt uit onderzoek van de Dinalog Conversion Factory.

Vooraadoptimalisatie is een breed besproken onderwerp. En elke voorraad heeft zijn eigen kenmerken. Voor de staalhandel geldt dat naar lang niet alle items uit het assortiment éénzelfde vraag is. In deze onberekenbare markt moeten alle producten echter wel direct geleverd kunnen worden, soms in grote hoeveelheden. Om geen nee te verkopen of een order te missen, houden staalhandelaren daarom een grote voorraad aan. Ook van incourante items. Dat moet efficiënter kunnen, dacht INAD, een ERP leverancier voor de staal groothandel. Gezien de economische situatie wilde INAD  weten of ze de sector kon helpen met software voor beter voorraadbeheer.

Lasten verdelen door incourante voorraden te spreiden

Dinalogs Conversion Factory  biedt mogelijkheden om een dergelijke onderzoeksvraag goedkoop en efficient uit te voeren en stimuleert het mkb gebruik te maken van (al bestaande) wetenschappelijke kennis. Op verzoek van INAD heeft een ingenieur-ontwerper van de Technische Universiteit Eindhoven onderzocht of incourante voorraad verspreid kan worden over verschillende handelaren die aan elkaar uitleveren waar nodig en op die manier de lasten verdelen. Op een manier die de voorraad verdeelt over drie concurrenten waardoor de kosten voor alle partijen lager worden.

Goed voorraadbeheersysteem ontbrak

Uit het onderzoek bleek al snel, dat de huidige wijze van voorraadbeheer verre van optimaal was. Om een goede basis te leggen voor dit onderzoek, is de focus verschoven naar de ontwikkeling van een beter voorraadbeheersysteem waarmee de staalhandelaren hun voorraden beter kunnen beheren.

Optimale voorraad ondanks onregelmatige vraag

In het project is onderzocht wat de optimale voorraad zal worden, ervan uitgaand dat er extra kosten moeten worden gemaakt als er niet direct uit voorraad geleverd kon worden, wat regelmatig het geval is in de staalhandel. De vraag is zo onregelmatig dat een handelaar soms juist een voorraad voor een heel jaar vooruit bestelt. Ook gebeurt het andersom, dat hij de gok waagt en te weinig voorraad aanhoudt. In het eerste geval moet hij de voorraad veel te lang opslaan, in het tweede kan hij niet leveren op aanvraag en mist hij een verkoopkans of moet hij extra kosten maken.

Tot dertig procent minder voorraad en kosten

Fors lagere voorraden en voorraadkosten De resultaten van het onderzoek naar waren boven verwachting. Met behulp van speciale algoritmes (afkomstig uit een proefschrift wat nog ‘op de plank lag’) en softwareontwikkeling van INAD is een optimaal voorraadbeleid ingevoerd en getoetst bij meerdere pilotbedrijven. Dat leverde de staalhandelaar direct 20 tot 30 procent lagere voorraadkosten op en de gemiddelde voorraad kon met ca 20 tot 30 procent worden verlaagd. Op basis van deze bevindingen is een vervolgonderzoek gestart, waarin de mogelijke samenwerking tussen de staalhandelaren wordt onderzocht.

Mogelijke samenwerking concurrenten

De winst die geboekt kan worden met beter voorraadbeheer bij staalhandelaren is pas het begin. Een vervolgproject onderzoekt hoe er met goede software samenwerking kan komen tussen handelaren voor het gezamenlijk in voorraad houden van incourante items. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat elk van de handelaren een ander deel van de incourante voorraad beheert, zodat ze gezamenlijk nog steeds een compleet assortiment hebben. Ook kan het zo zijn dat een van de handelaren zich specialiseert in het opslaan van de zogenoemde bleeders, de items die voor de volledigheid van het

assortiment beschikbaar moeten zijn maar nu de individuele handelaar geld kosten. Als hij dat doet in opdracht van de andere handelaren, betalen die hem ervoor. De uitkomst van dit vervolgproject in het kader van de Conversion Factory wordt in augustus 2013 verwacht. Een vereenvoudigde demoversie van de tool die is gebruikt in deze case is nu voor iedereen beschikbaar.

 

Lees meer over de demoversie

Lees ook: Groen licht voor Dinalog projecten

Reageer op dit artikel