artikel

‘Voorkom verwarring over het aantal betalingsdagen

Supply chain

‘Voorkom verwarring over het aantal betalingsdagen

De Supply Chain Finance Community werkt aan een project dat zich richt op reverse factoring binnen de transportsector. Hierin staat de betalingstermijn tussen de koper en verkoper centraal. Welk voordeel valt er te behalen voor de verlader? Een column van Joost Habing, logistiek manager bij chemiebedrijf Celanese.

Uit: Logistiek magazine mei 2013

Verbetering van betalingen is van harte welkom om de vaak fragiele relatie tussen verlader en transporteur te versterken. Logistiek is vooral een kopersmarkt. Maar als de markt kleiner wordt, kunnen transporteurs hun ladingruimte gaan toekennen aan de beter betalende verlader. Veranderen van leverancier levert altijd extra kosten op en kan bovendien leiden tot een lagere beleveringsgraad.

Reverse factoring

Dus zelfs als de verlader zich weinig gelegen wil laten liggen aan het belang van de totale distributieketen, kan het raadzaam zijn de betalingen richting leveranciers te verbeteren. Reverse factoring kan hierbij de helpende hand bieden. Afhankelijk van zijn positie kan de verlader zelf een kortere betalingstermijn aanbieden of dit laten uitvoeren door een derde partij. Zo heeft de vervoerder de keuze of hij met een korting sneller over de vordering wil beschikken of wil wachten tot de gebruikelijke 30/45/60 dagen betalingstermijn. Er zijn meer Triple A verladers dan vervoerders, maar ook het aantal Triple A verladers neemt af. Een derde partij in de vorm van een bank lijkt in de meeste gevallen de juiste tussenpersoon.

Complex

Er is minstens één voorwaarde waaraan voldaan moet worden om een dergelijk betalingssysteem aan te kunnen bieden. Tariefstructuren zijn complex en niet alle kosten zijn vooraf definieerbaar. Denk aan extra kosten als wachturen, of een tweede afleveradres. In een goed contract staat de prijs van deze kostenelementen. De grote onbekende is het aantal wachturen dat gaat plaatsvinden.

Inhoud

Regelmatig ontstaan disputen aangaande de inhoud van de rekening. Traditioneel stuurt de leverancier een debetnota en rekent de openstaande rekening vanaf het moment dat hij deze opgesteld heeft. Indien de verlader meent dat er onjuistheden in de rekening zitten, zal hij deze betwisten.
Vervolgens is er vaak verwarring over de juistheid van het aantal openstaande dagen van de originele rekening. Een alternatief kan zijn dat de verlader een creditnota stuurt. Maar in feite verandert er niets: de auditfunctie ligt nu aan de kant van de vervoerder.

Externe bank

Als een verlader veel op de spotmarkt inkoopt zal reverse factoring wellicht moeilijker uit te voeren zijn. Met behulp van heldere betaalinstructies en een eenvoudig doch betrouwbaar auditsysteem kan het wel. Zeker dan lijkt een externe bank de beste oplossing. Voor de grotere contracten is het zinvol om reverse factoring zelf aan te bieden. Het biedt de transporteur de flexibiliteit sneller over zijn geld te beschikken, zonder dat de verlader zijn eigen cashoptimalisatie aantast. Win-win voor allebei.

 

Joost Habing is logistiek manager bij chemiebedrijf Celanese en lid van de Dinalog Supply Chain Finance Community – www.scfcommunity.nl

Reageer op dit artikel