artikel

Nedmag groeit uit tot performance management bedrijf

Supply chain

Nedmag groeit uit tot performance management bedrijf

Nedmag Industries Mining & Manufacturing is in Europa de grootste producent van hoogwaardige magnesiumproducten. Om eenduidige rapportages over financiën, logistieke zaken en voorraad in het hele bedrijf te waarborgen, koos Nedmag ervoor een verandering door te voeren. Het bedrijf besloot om Infor Enterprise Performance Management (EPM) te implementeren en Baan IV te upgraden.

Nedmag, die in 1981 werd opgericht door Shell/Billiton, ontleent zijn bestaansrecht aan de aanwezigheid van magnesiumrijk zout dat ontdekt werd in de Groningse bodem. Het zout bevindt zich op een diepte van 1500 meter en wordt op unieke wijze gewonnen met behulp van moderne boortechnieken. Nieuwe technologieën en marktontwikkelingen hebben geleid tot een verdere uitbreiding van het assortiment met verschillende andere magnesiumproducten. Sinds de overname van Calmag B.V. in 2001, produceert Nedmag Industries nu ook een aantal calciumchloride-producten. Alle producten worden wereldwijd op de markt gebracht onder de merknaam Nedmag.

Strategie

Nedmag is een van de weinige bedrijven ter wereld die dead burned magnesium (DBM) met een zuiverheid van bijna 99 percent produceert. Het overgrote deel, 95 procent, wordt geëxporteerd. DBM is goed voor het merendeel van de omzet. Naast DBM produceert Nedmag ook calciumchloride en magnesiumhydroxide.
De toepassingsgebieden waarin het bedrijf opereerde, waren zeer divers en gestaafd op de strategie ‘wat we kunnen verkopen, verkopen we’. Deze strategie maakte begin 2011 plaats voor een focus op zes kerngebieden, te weten:

1. Vuurvast
2. Gladheid- & stofbestrijding
3. Olie & gas
4. Voedingsmiddelen
5. Kunststof applicaties
6. DBM in niet-vuurvast

De focus op deze zes kerngebieden en om daar toonaangevend in te zijn, versterkte de vraag naar beter inzicht in marketing- en salesinformatie en een efficiëntere orderafhandeling om zo een professionaliseringsslag te realiseren. Hiervoor was de inzet van een gedegen rapportagesysteem cruciaal. Nedmag maakte gebruik van Baan IV ERP samen met Crystal Enterprise en Crystal Reports.

Grote excel sheet

Vanaf 2002 verzamelde de marketingafdeling de gegevens die voorkwamen uit Baan IV en Crystal Enterprise en exporteerde die naar een grote excel sheet waar handmatig dimensies en dwarsdoorsneden aan werden toegevoegd. De gegevens, variërend van de verkoopcijfers van de drie producten, de klanten, de toepassingsgebieden tot de prijs en marges, diende als informatiebron voor het marketingteam om analyses te kunnen draaien, voor het management team en de salesmanager. Na 10 jaar bestond deze sheet uit duizenden en duizenden rijen die aan het einde van de maand handmatig werden bijgewerkt. Dit handmatige proces was tijdintensief en foutgevoelig. Key user Annemarie Kruit voegt daaraan toe: “We werkten altijd met data van een maand geleden waardoor je je eigenlijk de hele maand blind staart.”

Een ander probleem was de uniformiteit. “Je kon op verschillende manieren naar sales statistieken kijken. Via de statistiek module, de salesrapportage uit Baan IV en Crystal Reports. Het ging allemaal over hetzelfde en de cijfers waren toch net anders”, legt Harold Smit, hoofd ICT en verantwoordelijke voor automatisering, uit. Hij vervolgt: “Dan ben je veel tijd kwijt met alleen al het zoeken naar die verschillen. Nedmag is typisch een bedrijf dat met vergelijkende cijfers werkt en we willen 1 getal en daar analyses over voeren.”

Het sturen op basis van budgetten speelt een belangrijke rol bij Nedmag. Om de beschikbaarheid van geïntegreerde informatie en eenduidige rapportages over financiën, logistieke zaken en voorraad in het hele bedrijf te waarborgen en om de verkoop- en marketingbehoeften te verwerken met een gevalideerde applicatie, koos Nedmag ervoor een verandering door te voeren. Na een selectieprocedure gebaseerd op gewenste functionaliteiten en 10 jaar positieve ervaring met Baan IV besloot Nedmag om Infor Enterprise Performance Management (EPM) te implementeren, Baan IV te upgraden naar Infor LN en te stoppen met Crystal Enterprise/Reports.

Efficiënt logistiek proces

Nedmag implementeerde de oplossing in twee fases. Eerst Infor LN om een efficiënt logistiek proces te realiseren en daarna Infor EPM. Het gegeven dat Nedmag een producent van bulkchemie is waar 24/7 wordt geproduceerd, bracht een aantal uitdagingen voort die niet op te vangen waren met de standaardoplossing. Een standaardrapport met de prijs en efficiëntie verschillen is daar volgens Smit een voorbeeld van. “Naast informatie op ordertransactieniveau, zoals of een order op tijd is geleverd, waren wij meer op zoek naar een rapportagesysteem dat toont of de ordervolumes die maandelijks verkocht zijn in lijn liggen met het gebudgetteerde”, aldus Smit. Infor LN en Infor ERM bieden Nedmag dit.

Resultaten

Dankzij Infor EPM en Infor LN is het inzicht in marketing- en salesinformatie sterk verbeterd. “We krijgen veel meer stuurinformatie rechtstreeks uit het systeem, met name Infor EPM. We kunnen gedetailleerd inzoomen op verschillen, weten hoe we er voor staan en waar we aandacht aan moeten besteden zonder daarvoor informatie uit meerdere systemen te halen en aparte rapportages te draaien. Voorheen hadden we ongeveer wel een idee hoe het zat maar dat was niet echt onderbouwd en op basis van cijfers, wat de besluitvorming benadeelt”, zegt Smit.

100 procent winst

“Bovendien kijken we nu allemaal naar dezelfde cijfers en dat is 100 procent winst”, concludeert Smit. “Het heeft best wel wat moeite gekost om het zodanig in te richten dat de cijfers vertegenwoordigen wat wij willen zien maar als je ze eenmaal hebt, is het klaar. Het maakt niet meer uit met welke pet je ernaar kijkt, we kijken allemaal naar hetzelfde.” Naast de toegenomen betrouwbaarheid van gegevens is de foutenkans kleiner geworden en de planning verbeterd. “Doordat we bepaalde keuze en stappen hebben gemaakt en processen meer hebben afgedwongen, zoals zo’n planningsproces, hebben we echt een kwaliteitsslag gemaakt.

Smit looft de gebruiksvriendelijkheid en eenvoud van Infor LN. “Dankzij de zeer gebruiksvriendelijke gebruikersinterface, die de snelheid aanzienlijk heeft verhoogd, hebben we een andere efficiëntieslag weten we behalen. Het vinden van een order of product is drie kliks verwijderd”, aldus Smit. Doordat alle facturen en inkoopopdrachten nu via de mail verlopen, worden er bovendien geen facturen meer geprint en is de papierstroom aanzienlijk gereduceerd.

Smit: “Een ander groot voordeel dat we hebben, is ingegeven door de manier van klantenregistratie. We hebben een behoorlijke indikking kunnen maken van de klanten die we hebben. Baan IV was daar veel meer rigide in. Om die informatie uiteindelijk te krijgen moesten we in de frond-end de orders op klanten vastleggen en nu gebeurt dat veel efficiënter via een ouder-kind structuur. Dat is een hele stap vooruit.”

Echt performance management bedrijf

Nedmag heeft beter en inzicht in de rapportage en winstgevendheid van productlijnen en productgebieden. “Nu we de processen beheersen willen nog meer efficiëntie uit het systeem halen om zo een echt een performance management bedrijf te worden.”

Reageer op dit artikel