artikel

Helvoet Group implementeert Business Intelligence

Supply chain

Helvoet Group implementeert Business Intelligence

Danny van der Ster is als supply chain manager bij de Helvoet Group nauw betrokken geweest bij de implementatie van Business Intelligence binnen het bedrijf. Hij vertelt hier zijn verhaal…

– tekst afkomstig van leverancier –

 

Helvoet is een toonaangevende producent van rubber en plastic onderdelen voor verschillende branches waaronder Food, Pharma en Automotive. Met vestigingen in Tilburg en Hellevoetsluis en net over de grens in Lommel (Belgie) is Helvoet vertegenwoordigd in de Benelux. Daarnaast heeft men productievestigingen in Duitsland en India. Supply chain manager Danny van der Ster heeft zich hard gemaakt voor de implementatie van Business Intelligence (BI). Hij vertelt hier over de implementatie van Business Intelligence.

 

Wat zijn directe voordelen uit de dagelijkse praktijk?

‘Wij rapporteren elke week aan onze directie, vertelt Van der Ster. ‘Dat gaat om de omzetcijfers maar ook allerhande kengetallen die wij binnen Helvoet hebben geformuleerd. We maken analyses en dwarsdoorsnedes die we niet standaard uit ons ERP-systeem kunnen halen. Naast de directie heeft de gehele organisatie behoefte aan informatie ter ondersteuning van hun taken en verantwoordelijkheden.’

 

‘Wij bewegen ons in een business waarin iedere wijziging in de kostprijs grote gevolgen kan hebben. Denk eens aan de bill of material (BOM). Binnen onze ERP oplossing Microsoft Dynamics AX 2009 liepen we tegen een aantal beperkingen aan. We hadden om onze business te ondersteunen een aantal wijzigingen moeten aanbrengen in de Dynamics AX-omgeving. Dat hebben we uiteindelijk flexibel opgelost binnen het Datawarehouse. We zijn nu in staat om de BOM door te rekenen tot op kostencategorie.’, vertelt Van der Ster. ‘Dat betekent dat we snel inzicht hebben in kostprijzen wanneer er prijswijzigingen van grondstoffen worden aangekondigd of doorgevoerd.’

 

‘Wij hebben ook een slag gemaakt in de kwaliteit van de invoer van data in ons ERP- systeem. Door met elkaar vast te stellen welke KPI’s we nodig hebben om als management ons proces te sturen hebben we de datainvoer soms kunnen vereenvoudigen en soms moeten uitbreiden. Een goede rapportage staat of valt natuurlijk met de mate waarin de data schoon is. Met BI4Dynamics zitten we er erg kort op en zien we snel of er verkeerde invoer is.’

 

‘En wat ik zeker ook nog wil melden is dat we onze voorraad binnen een jaar hebben kunnen verlagen met meer dan een miljoen euro bij dezelfde omzet’, zegt Van der Ster. ‘Onze servicegraad is verhoogd van (On-time In Full) 95% naar 98,5%) met een verminderde backlog van 125.000 naar 50.000 Euro (minder dan 1 sales dag). Dit is allemaal mede gerealiseerd  door de analysemogelijkheden die BI ons biedt, waardoor we de juiste focus hebben en de aduequate correctieve acties kunnen nemen.’

 

Hoe BI toegepast binnen de productiefaciliteiten?

‘Inzicht in de toekomstige bezetting van de productiefaciliteiten is voor ons erg belangrijk. Binnen Helvoet hebben we het S&OP-proces (sales and operations demand planning) met behulp van BI verder kunnen professionaliseren’, aldus Van der Ster. ‘We hebben nu een adequaat prognose management systeem ingevoerd. Budgetten ten opzichte van actuele stand zijn in kaart en afwijkingen buiten afgesproken marge worden gesignaleerd.’

 

‘Daarnaast kunnen we nu over de gehele groep heen de order intake beter meten en erop sturen. Dit helpt ons in het verhogen van de bezetting van onze productiefaciliteiten. Samenvattend kun je zeggen dat ons Business Intelligence oplossing dat gebaseerd is op de software van BI4Dynamics ons in staat stelt om te sturen op gestelde doelen en adequaat te reageren op afwijkingen.’

 

‘Waar we ook erg blij mee zijn is dat we OEE (overall equipment effectiveness) kunnen meten. Er is binnen onze oplossing een dashboard ontwikkeld, waarmee de effectiviteit van onze machines bewaken. Dat gebeurt op fabrieksniveau, maar ook tot op het niveau van een enkele machine’, zegt van der Ster.

 

‘Op dit moment maken we de omslag van intern naar extern gericht, middels kostprijs, marge en toegevoegde waarde-analyses. Dit is de volgende stap in ons continu verbeterproces in het kader van onze Operational Excellence strategie.’

 

Wij hebben Business Intelligence samen met Hillstar uit Veenendaal ingevoerd. We zijn in eerste instantie gestart met hun standaard Performance Indicatoren. Dat bood direct al een brede basis. In dit overzichtelijke traject leerden we in korte tijd ondermeer op een andere manier denken. De flexibiliteit van hun systeem maakt -op basis van onze behoeften- kleine verbeterprogramma’s mogelijk. Wij hebben naast Microsoft Dynamics AX 2009 ook andere bronsystemen in het Datawarehouse geïntegreerd. Daardoor zijn we in staat data beter te analyseren en sneller bij te sturen.’

Reageer op dit artikel