artikel

Moonen Packaging verbetert continu

Supply chain

Moonen Packaging verbetert continu

Door optimalisatieprocessen gestructureerd aan te pakken verbetert verpakkingsgroothandel Moonen Packaging zichzelf continu. Hierdoor heeft het bedrijf inmiddels indrukwekkende verbeteringen kunnen realiseren. “In operationele zin werken we veel efficiënter dan een aantal jaren geleden”, zegt logistiek manager Leon Simons. “Tegelijkertijd verbeteren we onszelf steeds verder op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Moonen Packaging is een internationale groothandel in verpakkingen. Vanuit Weert levert dit familiebedrijf meer dan 10.000 verschillende artikelen aan bedrijven in heel Europa. Bij Moonen Packaging werken ongeveer 80 mensen. Logistiek manager Leon Simons vertelt dat de verpakkingsspecialist meer is dan alleen een leverancier van verpakkingsmateriaal: “We proberen onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij voor hen de inkoop verzorgen, hun verpakkingen opslaan en deze vervolgens just-in-time bij ze aanleveren. Hierdoor hebben zij veel minder administratieve rompslomp en besparen ze ruimte in hun magazijn.”

Jaarlijks worden 70.000 pallets aangevoerd

De artikelen die Moonen Packaging levert, worden in Europa, het Verre Oosten en de Verenigde Staten ingekocht. Van daaruit wordt het verpakkingsmateriaal veelal in containers aangevoerd per trein of per schip. Vervolgens arriveert het materiaal bijvoorbeeld bij de bargeterminal in Born van waaruit het transport naar Weert over de weg plaatsvindt. Daar wordt het materiaal in het warehouse van Moonen opgeslagen tot moment van aflevering bij de klant. Jaarlijks worden er ongeveer 70.000 pallets met verpakkingsmaterialen bij Moonen Packaging aangevoerd. De uitgaande stroom bestaat uit ongeveer 30.000 pallets en ruim 1 miljoen colli.

Deelnemer aan het Lean and Green project

Bij Moonen Packaging wordt veel belang gehecht aan het optimaliseren van processen. Zowel om de efficiency te verhogen als om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. “Klantgerichtheid staat bij ons voorop, maar wel op een manier waarbij we zoveel mogelijk win-winsituaties proberen te creëren tussen enerzijds optimalisaties in ons werkproces en anderzijds verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en milieu”, zegt Simons. “Zo zijn we bijvoorbeeld bekroond met de Lean and Green Star omdat we inmiddels onze CO2-emissies hebben teruggedrongen met 55 procent ten opzichte van 2007.”

Tijdens strategische sessies worden de processen besproken

De verbeterprocessen bij Moonen Packaging zijn continu van karakter. Hiertoe houdt het bedrijf periodiek strategische sessies, waarin processen worden besproken en wordt gekeken naar mogelijkheden om zaken te verbeteren. “Vaak zijn ook klanten of toeleveranciers bij deze sessies aanwezig”, aldus Simons. “We kijken dan gezamenlijk naar verbeteringstrajecten, wat die kunnen opleveren en formuleren doelstellingen die we op een bepaald gebied willen realiseren. Vervolgens stellen we een plan van aanpak met daarin hoe we het gaan uitvoeren. Via deze gestructureerde aanpak realiseerden we de laatste jaren tal van verbeteringen.”

Systeem kan sturen op uitzonderingen

Zo implementeerde Moonen Packaging op het gebied van voorraadbeheer in 2005 voorraadbeheerssysteem Slim4 van Slimstock. Door een sterke groei was toentertijd de voorraad  enorm toegenomen. Gevolg was dat het toenmalige systeem waarmee de voorraad werd beheerd niet meer voldeed. Het bedrijf ging daarom op zoek naar een softwarematige oplossing voor voorraadbeheer. “Randvoorwaarden waren dat het systeem moest kunnen sturen op uitzonderingen, dat onze backorderstroom moest afnemen en dat we gemakkelijker moesten kunnen bestellen. Onze keuze viel op Slim4 van Slimstock, omdat dat pakket het beste aan onze eisen voldeed.”

Voorraad steeds verder optimaliseren

Slim 4 heeft Moonen inmiddels veel voordeel opgeleverd, zoals tevreden klanten, meer grip op de voorraad en een stijging van de omloopsnelheid van de magazijnvoorraad met 21 procent,  bij een omzetgroei van 10 miljoen euro. Tegelijkertijd daalde het aantal backorders met 95 procent. “Dit resulteerde in een flinke reductie van de kosten. Ook nu nog zijn we bezig met het verder optimaliseren van onze voorraad en we verwachten daar in de toekomst nog 1,2 miljoen euro op te kunnen besparen door beter te plannen. Daardoor kunnen we de voorraad in ons warehouse verder reduceren en dat levert deze forse besparing op.”

Aantal lege kilometers terugdringen

Een ander verbeterproject is een betere benutting van de vervoerscapaciteit van de vrachtwagens die verpakkingsmaterialen bij de klanten afleveren. Hiervoor wordt sinds kort samengewerkt met logistiek dienstverlener Wim Bosman, het bedrijf dat sinds december vorig jaar de nationale en internationale transporten voor Moonen Packaging uitvoert. “Bedoeling is dat onze ladingen gecombineerd vervoerd worden en dat er waar mogelijk retourvrachten worden meegenomen. We willen hierdoor het aantal kilometers dat leeg gereden wordt terugdringen. Dat reduceert de CO2-emissies en bespaart tegelijkertijd kosten. Een klassiek voorbeeld van een win-winsituatie.”

Koffiebekers uit afval van suikerriet

Een ander verbeterproject op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is ‘stack-it’. Het gaat hierbij om de levering van stapelbare koffiebekers vervaardigd uit afval van suikerriet. “We kunnen ze heel efficiënt transporteren naar onze klanten. Uniek is dat we deze bekers vervolgens ook weer bij hen ophalen waardoor er een gesloten kring ontstaat. We leveren de gebruikte koffiebekers af bij een vergistingsinstallatie. Daar wordt gas uit de bekers gewonnen en het residu gecomposteerd. Kortom: een heel duurzaam milieuvriendelijk verbeterprocedé.”

Toename van de operationele efficiency met 25 procent

In een ander project bestudeerde Moonen Packaging de interne logistiek. De studie resulteerde in diverse voorstellen voor operationele optimalisaties. Het ging daarbij met name om logistieke veranderingen ter verbetering van de efficiency van bepaalde werkprocessen, zoals medewerkers anders inplannen, kleinere afmetingen van te picken batches en een andere indeling van pick- en bulkvoorraad. “Een aantal van deze voorstellen hebben we doorgevoerd”, zegt Simons. “Ik schat dat hierdoor onze operationele efficiency de afgelopen jaren met zo’n 25 procent is toegenomen.”

Telkens nieuwe innovaties toepassen

Maar komt er dan nooit eens een einde aan het blijven optimaliseren van de processen? Volgens Simons zal dat proces nooit stoppen. Sterker nog: optimaliseren is volgens hem van essentieel belang voor ieder bedrijf: “De lat komt steeds hoger te liggen en er zijn telkens nieuwe innovaties die toegepast kunnen worden om processen te verbeteren. Als je daar als bedrijf niet aan meedoet, zul je uiteindelijk niet overleven.”

 

Lees ook over verbeterprojecten:


Met beide benen op de grond: is dat wel verstandig?

 

Bekijk hier de nieuwsbriefspecial over logistieke verbeterprojecten…

Reageer op dit artikel