artikel

Congres: waarom produceren in Nederland blijft

Supply chain

Congres: waarom produceren in Nederland blijft

Op 16 mei organiseert de VKL haar 5e VKL-congres met het thema “Waarom produceren in Nederland blijft”. Gastheer is Kingspan Unidek in Gemert.

“Waarom produceren in Nederland blijft” komt voort uit de vele voorbeelden van Nederlandse bedrijven die zich zodanig weten te positioneren en organiseren dat zij zich weten te handhaven in het hedendaagse mondiale geweld. In alle discussies in de media over de economie staat de recessie in Europa centraal. Wij denken dat niet alleen deze recessie maar vooral de globalisering de reden is van veel economische effecten in Europe en dus ook in Nederland. Denken dat alles weer goed komt als de recessie voorbij is, is een illusie: er is meer nodig. Nederland zal zijn positie ten opzichte van andere markten in de wereld duidelijker moeten definiëren en daarop actie moeten ondernemen. Dat geldt ook voor bedrijven. Zij die de juiste kennisgebieden weten uit te bouwen, het klantencontact optimaal weten te benutten, zichzelf slim organiseren, door de juiste mix van zelf doen en het benutten van “low cost potential”, zullen zich blijven ontwikkelen en zorgen voor werkgelegenheid. Gelukkig is dat nog vele bedrijven gegeven en die willen we graag als inspiratiebron zien voor deze dag.

Kingspan Unidek, producent van isolerende dakplaten op basis van piepschuim, is gevestigd in Gemert, waar twintig gigantische bedrijfshallen staan. De onderneming is in Europa marktleider op het gebied van zelfdragende isolerende sandwichelementen voor hellende daken. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf haar bedrijfsprocessen heringericht. Het veelal decentraal georganiseerde productieproces bij het bedrijf in Gemert wordt gecentraliseerd. Waar per productiehal een product werd gefabriceerd, zijn er op termijn minder productielocaties, waar meerdere producten op een productielijn geproduceerd worden. Deze concentratie leidt tot efficiënter inzetten van machines, verminderen van transport- en voorraadkosten en een betere controle op processen. Unidek heeft het rendement, onder meer door de implementatie van een modern ERP-systeem, op haar proces met enkele miljoenen verbeterd. Orders die moeten worden uitgeleverd met verlies komen niet meer voor. De leverbetrouwbaarheid, die voor Unidek altijd al hoge prioriteit heeft, is gestegen en het bedrijf heeft meer grip gekregen op haar voorraden.

Naast twee gerenommeerde keynote speakers kent het VKL-congres een parallelprogramma met lezingen door directie/management van klantordergestuurde bedrijven, een workshop-programma en ronde-tafel-sessies met aansprekende thema’s. Meer informatie over het programma vindt u op de VKL-website. Hier kunt u zich ook aanmelden. Meer informatie: Onno Wasser, o.wasser@mitopics.nl, voorzitter VKL.

Reageer op dit artikel