artikel

Spare parts planning vanuit de Control Tower

Supply chain

Spare parts planning vanuit de Control Tower

De planning van spare parts wordt steeds complexer waardoor er bij veel bedrijven een behoefte ontstaat voor specifieke ICT-systemen. Bedrijven kampen tegelijkertijd vaak met een tekort aan ervaren en deskundig logistiek personeel wat leidt tot een toename van risico’s bij lage voorraadniveaus en dure kritische onderdelen. Tijdens het Dinalog ontbijtseminar van vorige week presenteerden de partners van het Dinalog project ‘Planning Services’ hun successen op het gebied van spare parts planning.

Deze positieve resultaten zijn de uitkomst van vier afzonderlijke pilotprojecten die stuk voor stuk het umfeld van Planning Services hebben onderzocht. Aan het ontbijtseminar participeerden zeventien bedrijven en het geheel werd gepresenteerd door Jürgen Donders van Gordian Logistic Experts.

Planning Services

Donders: “Planning Services is een nieuwe dienst voor gestructureerd voorraadbeheer en distributie van spare parts van de klant. Uitgangspunt is om een optimale balans te creëren tussen beschikbaarheid van service parts, geïnvesteerd kapitaal en operationele kosten. De doelgroep voor deze methodiek is bij uitstek de kapitaal intensieve industrie. Vooral vanwege het brede assortiment van verschillende parts met ieder hun eigen vraag en toeleveringskarakteristieken. Deze dienst wordt gedeeltelijk door Gordian uitgevoerd vanuit de control tower die binnen Dinalog Lab is gevestigd. Één centraal planningspunt waaruit de klanten worden bediend, waardoor schaalgrootte in de planningsorganisatie is gerealiseerd.”

 

Pilot Nederlandse marine

De eerste pilot bij de Nederlandse marine diende als basis voor het binnenhalen van data. Deze manier van datamining werd vervolgens in Pilot 2 gebruikt bij Nedtrain. Hier werd het plannen op afstand uitgeprobeerd waarbij werd gedifferentieerd tussen voorraadstrategieën en service levels. Deze kennis is gebruikt om in de derde pilot bij Alstom Transport een volledig geïntegreerde IT omgeving te ontwikkelen (inclusief een dashboard), waar vanuit de volledige planning plaats kan vinden. Uiteindelijk werd er in de laatste pilot binnen het project over meerdere locaties heen parts planning gerealiseerd, waardoor ook schaalgrootte in de vraag werd gecreëerd. Donders: “Het optimaliseren van de twee individuele locaties van Marel leverde een voorraadreductie van 25% op en 1,5% extra service level. Vervolgens wordt er nog eens 10% voorraadwaarde bespaard wanneer er over beide locaties heen wordt gepland. Voor ons het bewijs dat Planning Services in de praktijk werkt“.

 

Hoe verder?

Ondanks dat de ondersteuning vanuit Dinalog nu formeel ten einde is, gaat de ontwikkeling bij de pilot bedrijven nog wel even door. Om Planning Services nog meer waarde te laten genereren wordt momenteel gewerkt aan een nieuw demonstratieproject waarin parts pooling, samenwerking en planning tussen meerdere bedrijven, meer aandacht krijgt.

Reageer op dit artikel