artikel

Scherpe ERP-discussies op beurs Interne Logistiek

Supply chain

Scherpe ERP-discussies op beurs Interne Logistiek

Scherp discussies op ERP-beurs

In de wereld van ERP voor klantordergestuurde productiebedrijven was de beurs KOG Systems jarenlang een begrip. KOG staat daarin voor KlantOrder Gestuurd. Vorig jaar doopte beursorganisator Mikrocentrum de naam van het congres om in Interne Logistiek en kwamen ook onderwerpen als lean en Product Data Management prominent aan bod.

 

Ook nieuw ten opzichte van de oude KOG-dagen zijn de rondetafeldiscussies. “Tijdens de vorige editie in 2011 hebben we hier goede reacties op gekregen”, zegt Tim van Leent van Mikrocentrum. “Dit jaar hebben we er dus ook weer een flink deel van het programma voor ingeruimd.”

 

In groepen van ongeveer tien personen verdeelden de bezoekers zich over de verschillende tafels die in verschillende vertrekken van congrescentrum de Koningshof stonden opgesteld. Per tafel was er één stelling en één discussieleider. Aan het einde van het congres gaf dagvoorzitter Richard Heijne de Bak van adviesbureau Mitopics een samenvatting:

 

Stelling 1 Lean erin, ERP eruit

De gedachte is dat als een bedrijf zijn processen zodanig vereenvoudigd (lean) dat iedere stap in het proces logisch voortvloeit uit de vorige, dat je dan geen ERP-software meer nodig hebt. Het gros van de deelnemers is het hiermee niet eens. Wel zien zij dat het invoeren van zelfsturende processen bepaalde functionaliteit in ERP overbodig zullen maken, zoals bijvoorbeeld het voorraadbeheer van C-parts. Die kun je immers met lean ook via een kanban-systeem beheren.

 

Stelling 2 PDM/PLM heeft grotere impact op bedrijfsprestatie dan ERP

De invoering van een systeem voor Product Data Management (PDM) of Product Lifecycle Management (PLM) is voor bedrijven met een eigen R&D-afdeling van grote waarde. Het legt stuklijsten, productspecificaties en versies gedurende de levenscyclus van een product eenduidig vast. Of dit echter meer impact heeft dan ERP wordt aan de discussietafel betwijfeld. Dit hangt volgens hen sterk van het type bedrijf af. Engineer to order-bedrijven zullen meer ondersteuning halen uit een PLM, terwijl bedrijven met een Configure to Order veel behoefte hebben aan een ondersteunend ERP.

 

Stelling 3 Eerst organiseren dan automatiseren is een illusie

Ook over deze stelling wordt genuanceerd gedacht. Iedereen roept wel dat je eerst moet organiseren, maar dat kan slechts tot een bepaald niveau. Veel processen krijgen pas vorm tijdens de implementatie. Een standaard ERP-pakket kent bepaalde best practices en werkwijzen waar je als bedrijf zoveel mogelijk bij wilt aansluiten. Anders krijg je maatwerk en hele zware systemen.

 

Stelling 4 Gebruiksvriendelijkheid is overgewaardeerd

Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijke, volgens de deelnemers zelfs essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van een ERP-systeem. Ze zijn het dus oneens met de stelling. Of een systeem daadwerkelijk wordt geaccepteerd hangt af van de fit en die fit heeft zowel betrekking op functionaliteit (sluit het pakket aan bij de processen) als op gebruiksvriendelijkheid.

 

Stelling 5 Optimaliseren is effectiever dan implementeren nieuw systeem

In deze stelling kunnen vele zich vinden, optimaliseren moet je altijd blijven doen. Toch zien de meeste dat enkel optimaliseren na verloop van tijd ook spaak loopt. Technologie gaat achter lopen en er is een risico op veel maatwerk. Wat bij optimaliseren ook ontbreekt is het zogenaamde WOW-effect van een nieuw systeem. Dit leidt namelijk vaak ook tot nieuwe inzichten en behoefte aan nieuwe werkwijzen.

 

Stelling 6 ERP / PDM en mobility gaan niet samen

Daar is niemand het mee eens. Uiteraard zijn er wel beperkingen en moet bedrijven zich goed afvragen wat ze met mobility willen. Ook waarschuwt iemand voor het probleem van autorisatie en intellectuele eigendom. Mobiele devices kunnen snel in verkeerde handen vallen.

 

Stelling 7 Onjuiste verkooporders zijn grootste bron van productieproblemen

Iedereen is het hier volmondig mee eens en hamert op het belang van goede registratie, standaardisatie en modularisatie. Ook ontstaan productieproblemen vaak door specifieke klantwensen. Dit kan volgens de deelnemers worden voorkomen door bij afwijkende verkooporders de prijsconsequenties inzichtelijk te maken of verkopers af te rekenen op rendement in plaats van op omzet.

 

Stelling 8 Configure-to-Order is klantgerichter dan Engineer-to-Order

Hierover zijn de meningen verdeeld. Als het op maat maken van een product een unique selling point is voor een bedrijf dan is Enginteer-to-Order (ETO) klantgerichter. Aan de andere kan zijn bij ETO de levertijden over het algemeen langer en de producten duurder, dus dat is dan weer minder klantgericht. Conclusie: een bedrijf zou er naar moeten streven 95% CTO en 5% ETO te hebben.

 

Stelling 9 Veel bedrijven overleven ERP-implementatie niet

Ja, de invoering van een nieuw bedrijfsbreed ERP-systeem kan zeer verstorend werken maar als een bedrijf een aantal succesfactoren in acht neemt hoeft het niet tot problemen te leiden. Factoren die worden genoemd zijn: commitment bij top en werkvloer, ken je processen, huur externe expertise in, één ding tegelijk en tijd, tijd en tijd (vrijmaken van projectleider en kerngebruikers).

 

Stelling 10 Bedrijven hebben geen zicht in faalkosten

Hierover is iedereen het eens. Niemand aan tafel beweert dat hij/zij volledig inzicht heeft op de kosten van fouten. Het lastige is namelijk dat problemen op andere plekken worden veroorzaakt dan dat ze worden gesignaleerd. Problemen in de productie worden soms bij R&D of inkoop veroorzaakt. Zaak is dus fouten direct te signaleren, ervan te leren en dit te borgen in je proces. Hier is lean een goed instrument voor.

 

Stelling 11. Systeem staat centraal, mensen moeten niet zeuren

Deze stellingen leidt tot wisselende reacties. Het draait om mensen, die staan centraal en daar moet je naar luisteren, zegt de een. Ja, maar je moet niet verzanden in uitzonderingen, zegt de ander. Als eenmaal de keuze is gemaakt moet je doorgaan. Als de voorbereiding goed is geweest, hoef je tijdens de invoer minder tolerant te zijn.

 

Lees hier de nieuwbrief-special ‘mobility in de logistiek’

Reageer op dit artikel