artikel

Bart van Gessel: ‘Algoritmes van houdbare producten werken niet voor vers

Supply chain

Bart van Gessel: ‘Algoritmes van houdbare producten werken niet voor vers

Bart van Gessel heeft zijn roots in de tuinbouw liggen. Met deze achtergrond en zijn masteropleiding Operations Management & Logistics aan de TU Eindhoven koos hij al snel voor de Retail-richting. De logistiek van versproducten interesseert hem en tijdens zijn afstudeeronderzoek kwam hij erachter dat de voorraadbeheersing van versproducten sterk verbeterd kan worden.

“Op het gebied van versproducten zijn er in de Retail-keten nog veel stappen te zetten. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voorraadbeheersing van houdbare artikelen, daarover is al veel uitgedacht en toegepast door retailers.”

“De gebruikte algoritmes in de logistieke Retail keten zijn niet of nauwelijks ontworpen voor versproducten. Maar aangezien versproducten steeds belangrijker worden in het assortiment, ligt hier veel potentie. Met deze hard groeiende productcategorie doel ik niet alleen op verse sla, maar ook op kant-en-klaarmaaltijden en afbakproducten. Tijdens mijn afstudeeronderzoek bij SPAR heb ik geprobeerd dit onderwerp rondom voorraadbeheersing van versproducten in de winkels praktisch op te pakken.”

“Uit mijn onderzoek blijkt met name dat er nog teveel emotie toegelaten wordt bij het bestelproces van vers. De persoon die de versafdeling beheert is degene die aangeeft wat er wel of niet besteld moet worden en in welke hoeveelheden. Bij niet-versproducten is dit vaak geautomatiseerd of wordt de persoon ondersteund door middel van een besteladvies. Doordat bij versartikelen soms te veel de nadruk ligt op het voorkomen van derving, ontstaat er een suboptimale bestelbeslissing. In de praktijk blijkt dat er verbetering mogelijk is, zowel in derving als in productbeschikbaarheid, wanneer men de emotie uit het bestelproces haalt en men rekening houdt met de kwaliteit van de voorraad. Vaak worden bestelbeslissingen genomen op basis van het aantal stuks, dit leidt voor versproducten echter niet altijd tot de optimale bestelhoeveelheid.” 

“Met het oog op een groeiende en welvarendere wereldbevolking, de toenemende mate van onzekerheid in de aanbod van grondstoffen, en daardoor stijging van grondstofprijzen, is het efficiënt omgaan met voedsel nu al belangrijk en dit zal alleen maar toenemen. Tevens kan het accepteren van derving voor het realiseren van een hoge beschikbaarheid van producten niet meer als maatschappelijk verantwoord ondernemen worden beschouwd. En er zijn, zo blijkt uit mijn bevindingen, dus nog stappen te zetten op weg naar een efficiëntere vers-keten en betere voorraadbeheersing in de winkel.”

“Bedrijven die voor de bestellingen van versproducten grotendeels afhankelijk zijn van de kennis en kunde van het personeel, zullen echt moeten gaan nadenken over betere algoritmes die hier specifiek op zijn toegespitst. Daarbij dienen praktischere modellen en algoritmes te worden ontwikkeld. De meeste voorraad-modellen uit de literatuur gaan vaak uit van een bekende leeftijdsverdeling van de voorraad op het moment van bestellen. Deze informatie is in de praktijk vaak niet voorhanden en in de bestelsystemen verwerkt. Kassa-systemen registreren vaak alleen op product niveau en niet op item niveau, er wordt dus niet geregistreerd of  het product met één dag houdbaarheid of zes dagen houdbaarheid de winkel verlaat. Hierdoor is de leeftijdsverdeling van de voorraad in de winkel onbekend. Op dc-niveau is de leeftijdsregistratie van voorraad er dankzij GS1 Databar vaak al wel. Wanneer de THT-datum van alle producten in de winkel zichtbaar is én verwerkt is in systemen, dan weet je nog steeds niet wat je precies gaat derven, maar je bent wel in staat om hiervan een goede schatting te maken. En dat is al een stap vooruit in de bestelbeslissing.”

“De planning, forecasting en voorraadbeheersing van (vers)-producten is iets wat me bovengemiddeld interesseert, daarom heb ik er voor gekozen mijn carrière voort te zetten bij Slimstock en neem daar deel aan het Toptalent programma.”

 

Bart van Gessel (24)

# Groeide op in tuinbouw- en champignonwereld
# Studeerde af aan TU Eindhoven, master Operations Management & Logistics, richting de Retail
# Onderzocht voor SPAR in hoeverre een Order Adjustment Strategy zinvol is voor de winkelbevoorrading van versproducten. Kwam daarbij tot interessant inzicht over de voorraadbeheer  van versproducten in de winkel.
# Neemt deel aan het Toptalentprogramma van Slimstock

Over vijf jaar:
# Wordt derving eigenlijk niet meer geaccepteerd in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en met het oog op toekomstige voedseltekorten
# Zal de voorraad en de keten van vers efficiënter beheerd worden
# Is hogere productbeschikbaarheid mogelijk met minder derving

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Logistiek Magazine: http://abonneren.logistiek.nl/

Reageer op dit artikel