artikel

KNVB-planner Gijs de Jong: “Plannen is polderen”

Supply chain

KNVB-planner Gijs de Jong: “Plannen is polderen”

Niet alleen bij logistieke bedrijven neemt het planningsproces een centrale plaats in. Ook voor veel sporten is plannen van essentieel belang. Gijs de Jong is manager competitiezaken bij de KNVB en verantwoordelijk voor het speelprogramma van de Nederlandse betaalde voetbalcompetities: “Plannen is polderen, hoewel je op een gegeven moment wel besluiten moet nemen.”

De Jong vertelt dat het vervaardigen van het speelprogramma van de voetbalcompetitie een complex en langdurig proces is, dat start met het vaststellen van de speeldagenkalender in december en eindigt met de vaststelling van het programma in juni: “De KNVB gaat hier zorgvuldig mee om en probeert de vele belangen van alle partijen daarbij zo goed mogelijk te behartigen. Daarom praten twee commissies mee over de totstandkoming: het Technisch Platform en de commissie ‘competitie en openbare orde’.

Twee commissies praten mee
In het Technisch Platform zijn de voetbalclubs vertegenwoordigd door onder andere Marcel Brands (PSV) en Simon Kelder (Excelsior). Verder praten Leo Beenhakker en Gerard Marsman mee namens de coaches betaald voetbal. De KNVB wordt voor voetbaltechnische zaken vertegenwoordigd door Bert van Marwijk, Mohammed Allach en Hans Jorritsma. De commissie ‘competitie en openbare orde’ wordt voorgezeten door burgemeester Van Gijzel van Eindhoven. Verder zijn hierin onder andere de NS, de gemeenten en de politie vertegenwoordigd.

Clubs, gemeenten en politie kunnen wensen aangeven
Ter voorbereiding op het samenstellen van het nieuwe competitieprogramma stuurt de KNVB ruim van tevoren (januari/februari) het zogeheten ‘competitie informatie formulier’ naar clubs, gemeenten en politie. Hierop kunnen zij gezamenlijk hun wensen (speeltijden, voorkeursdagen etcetera) voor het komende voetbaljaar invullen. Ook mogen zij maximaal drie belemmeringen opgeven. “Vaak gaat het dan om grootschalige evenementen zoals Sail, Koninginnedag of een marathon. Ik noem zomaar wat. Men heeft een maand de tijd om het formulier in te vullen en terug te sturen. We gebruiken het document bij de totstandkoming van het nieuwe programma en proberen waar mogelijk aan de wensen te voldoen.”

Sportieve grondbeginselen wegen het zwaarst
Voor de KNVB zelf zijn bij het opstellen van de competitieprogramma’s ook een aantal zaken van belang. Dat zijn volgens De Jong allereerst de sportieve uitgangspunten, daarna de openbare ordeaspecten en vervolgens de commerciële uitgangspunten: “En ook in die volgorde. Er wordt wel eens gezegd dat we de commerciële uitgangspunten van Eredivisie Live voorop plaatsen, maar neem van mij aan dat de sportieve grondbeginselen voor ons het zwaarst wegen. Het is prettig om te zien dat ook de autoriteiten zich daar constructief in opstellen.”

Twee etmalen rust
Andere randvoorwaarden hebben te maken met Europees voetbal. Clubs die op donderdag Europa League spelen, spelen hun Eredivisiewedstrijd op zondag bij voorkeur om 14.30 uur en clubs in de Champions League worden op zaterdag ingedeeld in plaats van op zondag. “Daarnaast houden we ook zoveel mogelijk rekening met het speelritme tussen thuis- en uitwedstrijden en de verdeling van onderlinge ontmoetingen over twee seizoenshelften. En bij de voorlaatste en laatste speelronde worden alle wedstrijden op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip afgewerkt. Al met al een mooie uitdaging!”

Ieder jaar weer een flinke puzzel
Bij het opstellen van het programma maakt de KNVB gebruik van de expertise op dit gebied van de Universiteit van Barcelona. Die heeft speciale software ontwikkeld voor het samenstellen van competitieprogramma’s. “Het voorwerk ten aanzien van de competitieplanning wordt zoals gezegd uitgevoerd door de KNVB. Wij inventariseren in een vroeg stadium bij alle 36 clubs en bijbehorende gemeenten wat de knelpunten zijn. In combinatie met onze sportief-technische uitgangspunten en de afspraken die we gemaakt hebben met Eredivisie Live, komen we dan uiteindelijk met behulp van de Universiteit van Barcelona tot een zo optimaal mogelijk programma. En dat is ieder jaar weer een flinke puzzel.”

Knelpunten zijn voorkomen
De programma’s voor komend seizoen werden op 7 juni 2012 aan de clubs gepresenteerd. Die kregen vervolgens enkele dagen de tijd om erop te reageren: “Het gaat dan voornamelijk om tijdswijzigingen. We bekijken dan in hoeverre we nog tegemoet kunnen komen aan bepaalde wensen.” Dit jaar maakte de KNVB op 11 juni het definitieve programma voor het komend voetbalseizoen bekend. De Jong is erg tevreden over het resultaat: “We zijn er goed in geslaagd het aantal knelpunten op het gebied van openbare orde te verminderen. De autoriteiten hebben zich zeer bereidwillig opgesteld en daar zijn we de gemeenten en politie zeer dankbaar voor. De grootste uitdaging zat hem dit jaar in de zeven Europese deelnemers die een grote druk leggen op de verdeling qua speeldagen.”

Overleg voorkomt vervelende situaties
Het plannen van een voetbalcompetitie is iets heel anders dan het plannen van de productie van een bedrijf. Toch zijn er volgens de Jong wel een aantal overeenkomsten: “Begin op tijd. Goed overleg aan de voorkant voorkomt vervelende situaties aan de achterkant. Dat is ook de reden dat we de knelpunten dit jaar omlaag hebben kunnen brengen. We zijn het enige land in Europa dat zoveel overleg pleegt met clubs en lokale driehoek. Plannen is polderen, hoewel je op een gegeven moment wel besluiten moet nemen. Het is bij de planning belangrijk dat je tijdig de dialoog aangaat, wensen inventariseert en hier zo goed mogelijk rekening mee houdt. En dat alles afgewogen tegen de uitgangspunten, veiligheidsaspecten en commerciële belangen.”

 

Lees ook: de kennisbrief over planning..

 

Eredivisieclubs kiezen ERP

Kijk eens naar het hele speelveld

Reageer op dit artikel