artikel

VKL: Analyseren ‘big data explosie

Supply chain

VKL: Analyseren ‘big data explosie
Onno Wasser VKL

Technologie verandert vandaag de dag het traditionele businesslandschap zienderogen. Mobile, social media, consumerization, cloud en big data zijn dé IT-trends voor de komende jaren. Volgens trendwatchers zal het overgrote deel van de grote bedrijven niet in staat zijn om concurrentievoordeel te halen uit de enorme databrij.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 9 maart 2012.

Economische cijfers geven aan dat Europa wereldwijd de laagste groei laat zien in 2012. Op microniveau zijn er echter grote verschillen te zien. Naast bedrijven die het zeer slecht gaat, doen veel bedrijven het gewoon ook goed. Enerzijds door te focussen op het verbeteren van klantgerichtheid en waardering door de klant. Anderzijds door het verbeteren van efficiency, wat in de regel ook leidt tot kostprijsverlaging.

  

De logistiek streeft extern naar tijdig leveren en flexibiliteit, en intern naar lage voorraden en hoge capaciteitsbenutting. Naast een passende fysieke inrichting is het behalen van optimale efficiency afhankelijk van de mate, waarin deze kan worden beheerst en dus waar nodig aangepast en tijdig bijgestuurd kan worden. Belangrijke randvoorwaarde vormt een up-to-date informatievoorziening.

      

Daarnaast ging van oudsher – en gaat nog steeds – bij procesverbetering de meeste aandacht uit naar de traditionele primaire processen. Tegenwoordig wordt echter meer en meer ook gekeken naar klantenservice, financiën, R&D en HRM. Vanuit die invalshoeken is het dan ook niet vreemd dat volgens Gartner driekwart van de CEO’s aangeeft in 2012 te zullen investeren in IT. Dat deze investeringen sterk gericht zijn op het aantrekken en behouden van bestaande en nieuwe klanten èn op kostenreductie mag blijken uit het feit, dat 50 procent van die investeringen bestemd is voor ERP– en CRM-oplossingen.

   

Nederlandse productie- en industriële bedrijven, die met succes hun concurrentiepositie handhaven, doen dit veelal met geavanceerde automatisering – denk aan robots, systemen voor kwaliteitscontrole, efficiëntie en identificatie, zoals OEE-metingen, vision-, barcode-/RFID-systemen en tracking-/tracingsystemen. IT vormt ook een belangrijke voorwaarde voor het toepassen van concepten als VMI (Vendor Managed Inventory) en het koppelen met systemen van ketenpartners ten behoeve van ketenintegratie.

Deze ontwikkeling naar een steeds verdergaande automatisering zet de IT-afdeling voor een fors aantal uitdagingen. Smartphones en tablets, nu vaak nog privé-eigendom, veroveren zich een plek in het bedrijfsleven en het gebruik ervan neemt explosief toe. De verwachting is, dat in 2015 het aantal nieuwe applicaties voor mobiele toepassingen vier keer hoger is dan voor reguliere pc’s. Bovendien zal minstens de helft van de zakelijke gebruikers in 2016 zijn of haar e-mailberichten primair lezen via een browser, tablet of mobile device. In 2010 gingen 130 exabytes aan data door cloud netwerken. De voorspelling is dat dit in 2015 zal toenemen tot 1,6 zetabytes.

     

Dit alles leidt tot de verwachte ‘big’ data, de explosieve toename van gegevens en de uitdagingen om dit logisch te analyseren. Trendwatchers stellen dat in 2015 meer dan 85 procent van de Fortune 500 organisaties niet meer in staat zijn hun data effectief in te zetten bij het behalen van concurrentievoordelen. Dit vraagt de nodige aandacht en investeringen, met name gericht op security en privacy. Echter, de ervaring leert dat nieuwe technologie zoals cloud en mobile weinig prioriteit heeft op de agenda van de CEO, als het er überhaupt al op staat.

       

Onno Wasser

Voorzitter VKL (Vereniging Klantordergestuurde Logistiek) en adviseur bij Mitopics

Reageer op dit artikel