artikel

Tom van Woensel: ‘Met slimme logistiek zijn we nog lang niet uitgeteld

Supply chain

Tom van Woensel: ‘Met slimme logistiek zijn we nog lang niet uitgeteld
Tom van Woensel VLM

De club van Nederlandse logistiek professionals heeft een nieuwe aanvoerder. De Belg Tom van Woensel, hoogleraar in Eindhoven, is de opvolger van de bijna twee jaar geleden overleden prof. Jo van Nunen. Van Woensel wil vooral vooruitkijken, na een moeilijke periode voor de beroepsvereniging. Een nadere kennismaking.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 9 maart 2012.

“Eerlijk gezegd ken ik de VLM niet zo goed. Dat beschouw ik vooralsnog als een voordeel, hoewel het ook een nadeel kan zijn. Ik weet relatief weinig van wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Ik hoef dat ook niet te weten. Met een andere blik van buitenaf kan ik gemakkelijker iets roepen en zeggen wat ik denk. Dat wordt geapprecieerd, zo heb ik begrepen uit de gesprekken met mensen binnen het bestuur.”

 

Via Twitter

“De nieuwe directeur Arjen Wierikx en ik kennen elkaar vooral via Twitter. Zo gaat dat tegenwoordig. We zijn in gesprek geraakt over de VLM en de wens vanuit het bestuur om, net als voorheen, een hoogleraar voor te dragen als voorzitter. Met als belangrijkste taak om als uithangbord voor de vereniging te fungeren. Ze wilden ook graag iemand die vertrouwd is met moderne middelen als social media – om ook op die manier zichtbaar te zijn. Arjen en ik hebben een goede klik met elkaar. Dus vroeg hij mij om hierover na te denken. Dat heb ik gedaan. Ik weet dat ik de neiging heb om ‘ja’ te zeggen op alles wat interessant is. Maar ik heb ook geleerd, dat dergelijke functies heel veel tijd kosten. Dus daar wilde ik wel een goed beeld van hebben. Ik kwam er achter, dat ik veel zou kunnen combineren. Ik ben vaak bij Dinalog, bij EVO en kan op die manier veel overleg op elkaar laten aansluiten. Het tweede belangrijke element voor mij was de vraag: met wie ga ik werken in het dagelijks bestuur. Ik heb de mensen leren kennen die dit gaan doen en dat klikte ook heel goed. Dat vind ik van belang. Met mensen waarmee je goed kunt samenwerken, krijg je iets van de grond.”

   

Aansterken

“Los van deze voorwaarden is het natuurlijk de uitdaging die er ligt, waardoor ik word getriggerd. Is er voldoende potentie in de vereniging om weer aantrekkelijk te zijn voor logistiek professionals? Dat gevoel heb ik wel. Ik ga er van uit dat er genoeg ruimte is om met elkaar aan de slag te gaan. De VLM heeft een lastige periode achter de rug. De patiënt is wel genezen, maar moet nog flink aansterken. De situatie is mij niet mooier voor ogen geschilderd, dan in werkelijkheid het geval is. Ik zou graag zien dat we nu als vereniging een streep trekken onder het verleden. Dat we ook echt met een schone lei kunnen beginnen – inhoudelijk en budgettair.”

    

Wachtrijtheorie

“Wie is Tom van Woensel? Overduidelijk een Vlaming zoals je hoort. Geboren en getogen in de omgeving van Antwerpen. Daar ook gestudeerd tot 1997 en in 2003 gepromoveerd. Ik heb me veel bezig gehouden met het modelleren van verkeersstromen, met wachtrijtheorie. Misschien wel leuk om te vertellen: ik kwam naar de universiteit om me in te schrijven voor een studie Germaanse talen. Maar toen ik daar was met mijn ouders zat ik te bladeren in boeken over toegepaste economische wetenschappen. Wiskunde en economie lagen me altijd al wel. Ter plekke ben ik toen overgestapt, tot verbijstering van mijn ouders. Later heb ik me in de master meer toegelegd op kwantitatieve economie. Tijdens mijn promotie ben ik een maand of vier gestopt voor een baan bij een IT consultancybedrijf. Maar ik vond het werk niet leuk. Ik was de vrijheid op de universiteit gewend en ben toch meer op zoek naar een inhoudelijke uitdaging. Ik kon gelukkig terug instromen. Na mijn promotie was het voor mij geen vraag meer of ik in de academische wereld wilde blijven. In België is dat echter niet zo eenvoudig. Er vallen maar weinig plekken vrij. In Eindhoven kon ik wel beginnen als universitair docent aan de Technische Universiteit.”

   

Hoogleraar

“De verschillen tussen Nederland en België zijn best groot. Ik vraag me af of ik wel weer in België zou willen werken. In Nederland is meer ruimte voor een open discussie. Iedereen kan zijn gedachten uitspreken, er is minder politiek op universiteiten. Degene die het beste is komt verder, niet degene met de beste vriendjes. Ik zeg nogal gemakkelijk wat ik denk. Dat is in België niet altijd verstandig. Verder denk ik dat de druk om te presteren hier wat hoger ligt, maar dat geldt ook voor de beloning en de erkenning voor die prestatie. Het feit dat ik nu op deze stoel zit als hoogleraar is daar een voorbeeld van. Het gebeurt niet vaak, dat iemand na acht jaar in de academische wereld al een benoeming als hoogleraar krijgt. Dat is voor een deel geluk, maar daar gaat wel aan vooraf dat het inhoudelijke dossier goed moet zijn. Ik heb een leerstoel gekregen op persoonlijke titel. In feite is mijn plek opgewaardeerd tot een hoogleraarschap. Overigens heb ik wel een formele selectieprocedure doorlopen.”

Topsector

“Toen ik 2003 naar Eindhoven kwam, ben ik aangenomen op een docentenplek retail operations. Vanuit het vakgebied operations management kwam ik op die manier terecht in dit toepassingsgebied. Ik ben me daar in gaan bekwamen en heb studenten begeleid in de richting van retail en fashion. Later ben ik dat meer gaan combineren met rit- en routeplanning en met logistieke dienstverlening. Dat heeft ook te maken met funding, de mogelijkheid tot externe financiering. Dankzij het feit dat vanuit de overheid logistiek als topsector is aangewezen, komen nu middelen vrij waar de universiteit op kan inhaken – denk aan de rol die Dinalog speelt. Retail genereert uiteraard een interessante transportvraag. Ik kijk dus ook vanuit retail naar logistiek. Binnen de TU/e hebben we daar veel kennis over opgebouwd en zijn we in

Nederland, maar ook daarbuiten, toonaangevend.”

  

Slimme logistiek

“Op 23 maart houd ik mijn inaugurele rede met als thema Smart Logistics. In Nederland staat logistiek op een hoog niveau, maar het kan nog veel beter. Veel bedrijven werken gedecentraliseerd, onafhankelijk van elkaar. Er ligt veel potentie in samenwerking, in out-of-the-box denken, slimme logistiek dus. Vanuit plannings- perspectief valt nog veel te halen. Dat geldt ook voor het overheidsbeleid waar het gaat om bijvoorbeeld groene zones. Mijn credo is: zorg vooraf altijd voor een uitvoerbaar plan en probeer in realtime te corrigeren waar dat nodig is. Je kunt ook zo plannen dat je niet in de file komt te staan. Wat mij bezig houdt is hoe mensen acteren. Met onze wiskundige modellen kunnen we iets zeggen over de te verwachten werkelijkheid. Maar de vraag is hoe planners en bestellers daar mee omgaan in real life. Daarom vind ik ook dat bedrijven planningsystemen niet moeten gaan beschouwen als een black box. Wij leiden onze studenten op, zodat ze begrijpen waar een getal vandaan komt. Zo sluiten concepten en praktijk op elkaar aan.”

Blijven leren

“Dat brengt me terug bij de VLM. De vereniging maakt zich sterk voor kennisontwikkeling, inzicht hebben in concepten en modellen, maar dan ook de vertaling maken naar de praktijk. ‘Life long learning’ is daarvoor onmisbaar. Ik zou willen dat logistieke professionals zich elke vier of vijf jaar opnieuw laten certificeren, net als dat bij Apics gebeurt. Die discussie moeten we voeren in het belang van de leden. Ook over de topopleiding EMLog.

  

Welk niveau streven we na, moeten we uitbreiden met andere modules? Ik denk dat er een goede basis ligt met opleidingen op elk niveau. Maar er zit meer in en wat we hebben moeten we beter verkopen. Ik weet dat ik nog het nodige moet bijleren over de vereniging. Maar als we vanuit de inhoud blijven denken, kunnen we er in slagen om de VLM weer opnieuw op de kaart te zetten. Of dat leidt tot een verdubbeling van het aantal leden? Wie weet. Ik ga die uitdaging graag aan.”

  

Nieuwe voorzitter VLM (Vereniging Logistiek Management)

Prof. Tom van Woensel (37)

Hoogleraar Freight Transport & Logistics

Faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Studie: Toegepaste Economische Wetenschappen, Universiteit van Antwerpen, van 1992 tot 1997

Promotie in 2003 met een proefschrift over het modelleren van verkeersstromen

Aansluitend werkzaam als universitair docent aan de TU/e

Schreef meer dan 40 papers voor wetenschappelijke tijdschriften

Sinds 1 juli 2011 fulltime hoogleraar

Privé: getrouwd, vader van Sander (11) en Emma (9)

Woont in Zoersel (tussen Antwerpen en Turnhout)

Speelt trombone in een brassband

Reageer op dit artikel