artikel

Samen-werken aan meer-waarde

Supply chain

Samen-werken aan meer-waarde
Vereniging voor Klantordergestuurde Logistiek

Dit is de eerste digitale Kennisbrief die de Vereniging Klantordergestuurde Logistiek (VKL) samen met Logistiek.nl met ingang van 2012 uitbrengt en die de VKL-nieuwsflits vervangt. Namens het VKL-bestuur wens ik u veel leesplezier.

Naast het reguliere VKL-nieuws, de agenda, aankondigingen en verslag van de VKL-activiteiten treft u ook verhalen aan van journalisten van Reed Business, niet voor niets hebben we het over een Kennisbrief. Als VKL-bestuur zijn we bijzonder verheugd over deze samenwerking, waarbij overigens niet onvermeld mag blijven dat dit initiatief mogelijk is gemaakt door een aantal VKL leden: A&B Software Consultancy, IFS, mYuice, Pulse en Quartess.

 

In deze editie, die uitgebracht is onder het thema Lean, onder andere een verhaal over de rol van IT bij Lean. Een vraagstuk dat zeker veel mensen bezig houdt, afgaande op de nodige reacties in een poll over dit onderwerp, die Logistiek.nl publiceerde eerder deze maand. Ook een verslag van het bezoek dat de VKL bracht aan Harrie Leenders Haardkachels. Verder een aantal praktijkverhalen en nieuws vanuit de VKL en haar leden.

 

Op leanmanagement.nl las ik een bijdrage van Emiel van Est over lean als instrument om problemen op te lossen versus lean met het oog op verbeteren door het ontwikkelen van "dingen" die we nu nog niet kunnen. Zijn conclusie: het creëren van meer waarde en meerwaarde door niet alleen maar samen te werken.

 

Een mooie link tussen het thema van deze Nieuwsbrief en het doel waar de VKL voor staat. De doelstelling van de VKL is namelijk het leveren van een actieve bijdrage aan het delen van ervaring en kennis over bedrijfsprocessen en ondersteunende systemen voor de klantorder gestuurde keten. Veelal doen we dit door het organiseren van bedrijfsbezoeken al dan niet in combinatie met een thema. Zo zijn we bezig om het komende half jaar bezoeken te organiseren bij IGO Post, Lantech en Mokveld (met als thema  Inkoopportals), zie ook de agenda.

 

Echter, veelal blijkt dat behoefte bestaat, m.n. ook bij bedrijven, om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen en te willen leren van anderen. Aangezien deze behoefte perfect aansluit bij de doelstelling van de VKL, start de VKL met zogenaamde ‘Inspiratiegroepen’ op specifieke thema’s, die spelen binnen de Klantordergestuurde Logistiek. Zo’n groep biedt bedrijven en experts de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen omtrent een bepaalde problematiek. De twee eerste thema’s zijn Grof- en detailplanning in ETO-bedrijven en Calculatie. (zie voor meer informatie ook de rubriek Nieuws in deze Kennisbrief)

 

Namens het VKL-bestuur en de redactie van Logistiek.nl wens ik u veel leesplezier met deze Kennisbrief. En mocht u ideeën hebben voor een specifiek onderwerp waaraan aandacht besteed moet worden: suggesties welkom bij de redactie. Hebt u vragen of ideeën voor een bedrijfsbezoek of bent u geïnteresseerd in deelname aan een inspiratiegroep: neem contact op met het VKL-secretariaat (secretariaat@vklweb.nl) of via o.wasser@mitopics.nl.

 

Special Lean

Bekijk onze lean-special met de rol van IT, praktijkverhalen en twaalf overwegingen voor lean: http://vedm.net/click2?l=PVYki&m=2aE4U&s=0Q0b9O 

Reageer op dit artikel