artikel

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 2012: Reinier van Rijnberk en Richard van Marion

Supply chain

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 2012: Reinier van Rijnberk en Richard van Marion
Reinier van Rijnberk, Richard van Marion scriptie logistiek

De Nederlandse scriptieprijs Logistiek is ontstaan in 2009 en heeft als doel studenten die een Bachelor-scriptie schrijven waarin logistiek een belangrijke rol speelt, aan te moedigen een kwalitatief uitstekende prestatie te leveren. Tevens krijgt logistiek talent de kans zich te profileren en hun onderzoeksresultaten aan een breder publiek te presenteren. Reinier van Rijnberk en Richard van Marion zijn kanshebbers voor de prijs in 2012.

Onze scriptie beschrijft stapsgewijs hoe een voorraadassortiment optimaal afgestemd kan worden op de strategie van een bedrijf. Dit wordt uitgevoerd met behulp van onze nieuwe versie van de ABC analyse, waarbij de hoge mate van flexibiliteit zorgt voor een bedrijfsspecifieke toepassing. Vervolgens wordt de mate van belang van een product gekoppeld aan de door de organisatie gewenste servicegraad. Uiteindelijk is een advies gegeven hoe het magazijn en de bijbehorende processen zo optimaal mogelijk kunnen worden ingericht, waarbij transparantie, efficiëntie en ruimtebesparing de belangrijkste speerpunten waren.

 

Naam: Richard van Marion (foto links)

Leeftijd: 22 jaar

Woonplaats: Rotterdam

  

Wat maakt jouw scriptie zo goed, denk je?

Onze scriptie onderscheidt zich enerzijds door de innovatie en anderzijds door de brede praktische toepasbaarheid. Het hoofdresultaat van de scriptie is een volledig nieuwe versie van de ABC analyse, die kan worden toegepast binnen alle bedrijven / schakels in de keten waar voorraad wordt gehouden. De flexibiliteit zorgt ervoor dat het model bedrijfsspecifiek kan worden gemaakt, zonder hierbij de essentie te verliezen. Hiermee wordt het voorraadbeheer afgestemd op de strategie van het bedrijf. Met dit model spelen we in op een behoefte in de markt die wellicht nog niet als “dringend” wordt beschouwd, maar waar absoluut veel geld is te besparen. Voor een optimaal voorraadbeheer zijn veel meer gegevens van belang dan enkel doorlooptijd, afzet en omzet. Het resultaat voor het bedrijf waar het model op toegepast is, is naast een besparing op voorraadkosten van ruim 25% ook een verhoging van de servicegraad van ruim 20% op basis van het voorraadassortiment.

  

Wat betekent logistiek voor jou? (affiniteit, visie, wat versta je onder logistiek bijvoorbeeld)

In mijn visie is logistiek de motor van alle bewegingen die in de wereld plaatsvinden. Indien de logistiek optimaal is georganiseerd bestaat de mogelijkheid dat de uitvoering perfect verloopt. Zelden zal de uitvoering daadwerkelijk perfect verlopen en daardoor gaat de uitdaging voor verbetering nooit verloren. Daarnaast is het erg interessant om een zo efficiënt en optimaal mogelijk proces op te zetten waarbij alle betrokken partijen tevreden zijn. Logistiek vormt een schakel tussen afdelingen, bedrijven en overheden, waardoor goede communicatie de eerste stap is naar een betere logistieke organisatie. Al met al ben ik ervan overtuigd dat iedereen affiniteit heeft met logistiek, maar dan wel in brede zin.

  

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?

Ik heb op dit moment geen concreet beeld van waar ik mezelf zie over vijf jaar. Ik wil mezelf die beperking ook niet opleggen, want er zijn genoeg mooie uitdagingen. Een voorbeeld van een mooie uitdaging die goed bij mij past is een internationaal georiënteerde functie, waarbij vooral de communicatie met alle schakels in de keten en de inrichting van een distributienetwerk een mooie uitdaging vormen. Aan de andere kant vind ik de consultancy wereld ook erg interessant, bijvoorbeeld op het gebied van voorraadbeheersing. Mijn eerste uitdaging is het voltooien van mijn master Urban, Port & Transport Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar ook naast de studie is er voldoende ruimte om al enige ervaring op te doen binnen de logistieke wereld.

  

Naam: Reinier van Rijnberk

Leeftijd: 21 jaar

Woonplaats: Boskoop
  

Wat maakt jouw scriptie zo goed, denk je?
Onze scriptie beschrijft ons idee over voorraadbeheer en het bijbehorende proces op een overzichtelijke, goed beargumenteerde en overtuigende manier. We hebben ons scriptie zo praktisch mogelijk gemaakt, zodat er ook daadwerkelijk wat mee gedaan zal worden. Echter hebben we wel goed nagedacht bij elke stap van het proces en de bestaande theorie en praktijk erop nagekeken. Zo zijn we tot een innovatief idee gekomen om hiermee voorraadvraagstukken te beantwoorden met betrekking tot het voorraadassortiment en de keuze van de servicegraad op productniveau. Dit hebben wij wel uitgewerkt in matrixen met variabelen waardoor een model is ontstaan dat breed toepasbaar is. Tevens kunnen de beslissingen die worden gebruikt om het assortiment en de servicegraad vast te stellen met input die de strategie van het bedrijf weergeeft. Onze doelstelling met betrekking tot het bedrijf is ruim gehaald, de servicegraad zal toenemen en de kosten zullen dalen waarmee zowel het bedrijf als wij zelf erg tevreden zijn.
   

Wat betekent logistiek voor jou?

Logistiek interesseert mij al lange tijd. Voor mijn studie voor werd ik vooral getrokken door transport, later ging ik meer letten op interne processen die voor een buitenstaander vaak niet zichtbaar zijn. Dit zijn processen die als het goed is niemand opvallen, maar wanneer het niet loopt of er onvoldoende capaciteit is pas de aandacht krijgen. Ik vind het uitdagend om ervoor te zorgen dat deze interne logistiek geen bottleneck zal vormen en het de groei van een bedrijf aan kan. Voor elk probleem is een oplossing te vinden en de uitdaging is om die zo efficiënt mogelijk te doen waarin diverse partijen zich kunnen vinden.

   

Logistiek verbindt afdelingen binnen het bedrijf en externe relaties met elkaar en moet voor een gezond evenwicht zorgen. Het is dan ook erg belangrijk eerst goed te onderzoeken wat het exacte probleem is en waardoor dat ontstaat. In dat proces moet je open-minded denken en het gehele proces onder de loop te krijgen, maar daarbinnen ook diepgaande analyses te doen waar dat potentiële verbeterideeën aan het licht brengt. Logistieke afdelingen zijn vaak een ondergeschoven kindje binnen bedrijven en krijgen eigenlijk te weinig aandacht. Hierdoor valt er in de praktijk nog veel te verbeteren in de logistieke operatie. Echter is ook de theorie nog niet volledig en hierin kan zeker nog ontwikkeling plaats vinden. Dit nodigt dan ook uit om buiten bestaande theorieën te denken en op zoek te gaan naar innovatie.

    

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?

Over vijf jaar zie ik mezelf zeker nog in de logistiek. Om een goed beeld te krijgen zou ik me in diverse posities willen weergeven om zo de supply chain vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Echter is mijn doel naast het geheel goed in beeld te houden mij wel te specialiseren in interne logistieke vraagstukken, onder andere met betrekking tot voorraadbeheer. Ik ben er van overtuigd dat wanneer je ergens aan de slag gaat, je kennis moet meenemen waarmee je wat kan bijdragen aan de ontwikkelingen van een bedrijf. Zo hoop ik tot oplossingen te komen waar alle partijen tevreden mee zijn en tevens voor een kostenbesparing of capaciteitsuitbreiding zorgen. Waar ik precies terecht wil komen weet ik nog niet, ik sta voor veel logistieke functies open.

Reageer op dit artikel