artikel

Nedac Sorbo verbetert processen om marges te vergroten

Supply chain

Nedac Sorbo verbetert processen om marges te vergroten
Juriaan Born Nedac Sorbo Duiven

Handels- en distributiebedrijf Nedac Sorbo levert meer dan 10.000 verschillende non-foodproducten aan allerlei soorten bedrijven, van supermarkten en tuincentra tot warenhuizen, modezaken, bouwmarkten en dierenspeciaalzaken. De logistiek verloopt gestroomlijnd. Toch kijkt het bedrijf naar logistieke optimalisaties om de marges verder te verbeteren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de leverbetrouwbaarheid van toeleveranciers, transport met volle containers en efficiënter inkopen.

Handels- en distributiebedrijf Nedac Sorbo levert meer dan 10.000 verschillende non-foodproducten aan allerlei soorten bedrijven, van supermarkten en tuincentra tot warenhuizen, modezaken, bouwmarkten en dierenspeciaalzaken. De logistiek verloopt gestroomlijnd. Toch kijkt het bedrijf naar logistieke optimalisaties om de marges verder te verbeteren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de leverbetrouwbaarheid van toeleveranciers, transport met volle containers en efficiënter inkopen.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Nedac Sorbo   Leverancier/dienstverlener: Slimstock
Plaats: Duiven  
Branche: detailhandel   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname:
Productnaam: Slim4  

‘Behalve de grootste ook de beste worden’. Dat is de ambitie van handels- en distributiebedrijf Nedac Sorbo. Dit bedrijf levert, met in totaal 350 medewerkers, een enorm assortiment non-foodproducten aan allerlei verschillende winkel(ketens) en leveranciers. Het gaat onder andere om eigen merken, huismerken van retailers en A-merken van derden. Het assortiment wordt grotendeels conceptmatig aan diverse distributiekanalen aangeboden en geleverd op de logistieke wijze die de klant wenst.

  

Centrale warehouse

Het hoofdkantoor en centrale warehouse van Nedac Sorbo is gevestigd in Duiven. Dit warehouse voor slow movers heeft een oppervlakte van 23.000 m2. Van daaruit worden 46 verschillend depots bevoorraad van waaruit de goederen op schapniveau bij winkel(ketens) worden afgeleverd. Tegelijkertijd wordt een stroom producten vanuit het centrale warehouse direct aan afnemers geleverd. Een vrij nieuwe tak van Nedac Sorbo is Sorbo Fashion. Dit bedrijfsonderdeel importeert textiel en sokken uit het verre Oosten en distribueert ze via Duiven naar een groot aantal landen in Europa.

  

Haven van Rotterdam

De producten van Nedac Sorbo zijn voor 70 tot 80 procent afkomstig uit Europa; het resterende gedeelte wordt ingekocht in het verre Oosten en dan met name in China waar Nedac Sorbo een inkoopkantoor heeft. Per schip worden de Aziatische producten in containers vervoerd naar de haven van Rotterdam. Van daaruit gaan de containers met vrachtwagens verder naar Duiven. De uit Europa afkomstige producten worden volledig via het wegtransport naar Duiven gebracht.

    

Manager logistiek Juriaan Born is bij Nedac Sorbo verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, toegevoegde waardeactiviteiten en logistieke projecten. Hij vertelt dat de uitgaande goederenstromen richting klant optimaal verlopen, waarbij op iedere order het principe on time, In full en no error van toepassing is. "Qua inkomende goederenstromen zijn we echter gedeeltelijk afhankelijk van derden en van bepaalde omstandigheden waar we geen invloed op hebben. Dan hebben we soms wel te maken met bepaalde margekillers. We proberen de negatieve effecten daarvan zoveel mogelijk te reduceren."

    

Transportkosten

Eén van die margekillers heeft te maken met de voorraad. Het komt soms voor dat een toeleverancier niet op de afgesproken tijd de afgesproken hoeveelheden product kan leveren omdat hij ‘out of stock’ is. Born: "Dat gebeurt bijvoorbeeld bij 5 á 10 procent van onze fashionproducten die we inkopen in China. Als onze leveranciers op een gegeven ogenblijk weer voorraad hebben, voeren we deze producten per vliegtuig aan in plaats van per schip. We willen het betreffende product namelijk weer zo snel mogelijk kunnen leveren. En daarvoor duurt aanvoer over zee te lang. Gevolg is wel dat de transportkosten in dergelijke gevallen met een factor vijf worden verhoogd en onze marges op die producten dus worden gereduceerd. Dit proberen we te voorkomen door onze leveranciers ‘beter op te voeden’, maar daar hebben we niet altijd grip op."

 

Optimale voorraadniveaus

Het aanhouden van grotere voorraden bovenop de veiligheidsvoorraden om leveringsproblemen te vermijden is hier volgens Born geen remedie tegen. "Wij gebruiken het ERP pakket SAP/R3 in combinatie met Slim4 van Slimstock voor de bepaling van optimale voorraadniveaus. De leveranciersbetrouwbaarheid nemen we niet mee  in die berekeningen. En daar kiezen we heel bewust voor. We willen namelijk geen extra voorraad aanhouden indien dit niet strikt noodzakelijk is. Daar zijn namelijk ook weer kosten mee gemoeid. Daarnaast willen we bij onze leveranciers de druk niet van de ketel halen om volgens afspraak op tijd de afgesproken hoeveelheden product te leveren."

     

Volle containers aanvoeren

Een tweede margekiller aan de inkoopkant die bij Nedac Sorbo van invloed is op de marge heeft te maken met transport. Het bedrijf probeert de producten zoveel mogelijk in volle containers aan te voeren. Toch denkt Born dat dat bij ongeveer 30 procent van de aangevoerde containers niet lukt. "En dan ben je in feite toch voor een deel lucht aan het vervoeren. Dat is natuurlijk zonde." Nedac Sorbo heeft enkele zusterbedrijven, die ook goederen in containers aanvoeren uit onder andere het verre Oosten. Op jaarbasis gaat het in totaal om ongeveer 150 containers en 40 á 50 deelzendingen. Voor 2012 zal dit aantal fors stijgen. "Daarom kijken we momenteel naar mogelijkheden om de LCL zendingen te combineren met die van onze zusterbedrijven. Op deze wijze proberen we zoveel mogelijk volle containers te vervoeren."

    

Loonkosten margekiller

Ook de loonkosten zijn volgens Born een soort margekiller. Met 100 medewerkers in het warehouse zijn die relatief hoog. Daarom probeert Nedac Sorbo de loonkosten te beperken door de inzet van slimme oplossingen en moderne technieken in het logistieke proces. Zo maakt het bedrijf bijvoorbeeld gebruik van geavanceerde orderpicksystemen die inmiddels zo’n 12 FTE aan besparingen hebben opgeleverd en wordt de voorraad optimaal gepland met behulp van Slim4 .

    

"Dat gebruiken we nu bijna 4 jaar. Met dit pakket zijn we erin geslaagd onze voorraad te reduceren met 30 procent en bovendien de servicegraad met 4,5 procent te verbeteren. Dat leverde direct kapitaalvoordeel op, terwijl tegelijkertijd de werkzaamheden met minder personeel uitgevoerd kunnen worden. We besparen hierdoor ongeveer 4 fte."

    

Deze besparingen zijn hard nodig om de extra loonkosten te compenseren voor bijvoorbeeld  ad hoc klantorders die in zeer korte tijd klantspecifiek gemaakt moeten worden. Hiervoor moeten additionele kosten gemaakt worden die niet altijd door de marge gedekt worden.

 

Inkoop via agenten

Ook het inkoopproces zelf beschouwt Born als een bedrijfsonderdeel waarop de marge te verbeteren is. Nu nog koopt Nedac Sorbo een deel van het assortiment, met name afkomstig uit het verre Oosten, in via agenten. "Die brengen daarvoor een percentagemarge van 5 á 10 procent in rekening. Daarom proberen we tegenwoordig zelf zoveel mogelijk producten direct bij de producent in te kopen. Daardoor verbetert onze marge. Hiermee vangen we onder andere prijsverhogingen op van de leveranciers, die we in onze branche vaak toch relatief moeilijk kunnen doorvoeren."

    

Motto meten

De kosten van een product bestaan niet alleen uit inkoopkosten. Ook aanvoer, opslag, toegevoegde waardeactiviteiten en distributie maken een deel uit van de prijs en bepalen de uiteindelijke marge. Daarom wijst Nedac naast de inkoopprijs voor zover mogelijk ook alle andere kosten aan een bepaald product toe. "Met deze hele specifieke informatie sturen we onze processen aan en proberen we die waar mogelijk te verbeteren. Want bij het aanpakken van margekillers is uiteindelijk toch een van de belangrijke motto’s: ‘meten is weten’

 

Lees ook de special nieuwsbrief over marge killers…     

Reageer op dit artikel