artikel

Sabic: ‘Hier gebeuren mooie dingen op supply chain gebied

Supply chain

Sabic: ‘Hier gebeuren mooie dingen op supply chain gebied
Sabic Nederlandse Logistiek Prijs

De Nederlandse Logistiek Prijs heeft dit jaar weer een prachtige winnaar. De petrochemiereus Sabic behoort als verlader tot de top in dit specifieke segment, maar blijkt ook in logistiek opzicht tot grootse daden in staat. “Een voorbeeldfunctie voor transport-intensieve bedrijven”, juicht het juryrapport.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 18 november 2011.

De drie verantwoordelijke managers voor het project Adaptive Dynamic Sourcing kijken elkaar nog een keer aan tegen het einde van het gesprek.

    

Welke waarde kennen zij toe aan deze logistieke prijs? Veel is al gezegd. “Er is nog wel een punt dat we heel belangrijk vinden”, formuleert Erik Kessels voorzichtig. “We werken consequent aan onze naamsbekendheid. Dat doen we ook om goede mensen te werven met voldoende scholing. We voelen ons sterk verbonden met deze regio, maar het valt niet altijd mee om mensen naar Zuid-Limburg te krijgen. We hopen dat het winnen van deze prijs jonge professionals kan overtuigen, dat hier mooie dingen gebeuren. Ook op supply chain gebied. Dat mag in dit verhaal best even doorklinken en we gaan dat komend jaar zeker uitdragen.”

 

Proactief zijn

Misschien klinkt productie en distributie van polymeerkorrels voor diverse kunststofverwerkende

industrieën niet erg sexy. Toch is de achterliggende supply chain zeker interessant. Sabic werkt hard aan een moderne uitstraling en aan een aanlokkelijk werkklimaat. Het hoofdkantoor aan de Europaboulevard in Sittard is een formidabele blikvanger. De imposante hal, etagegewijs omsloten door open kantoor- en vergaderruimtes, symboliseert een open sfeer waar medewerkers en bezoekers zich snel thuisvoelen. Alles ademt dynamiek en succes.

   

Zou de jury van de Nederlandse Logistiek Prijs zich bij binnenkomst al op voorhand hebben laten imponeren? Het juryrapport laat zich daar niet over uit. Wel over de opmerkelijke prestatie op transportplanningsgebied met het project Adaptive Dynamic Sourcing, dat de supply chain afdeling van de business unit Polymers in Europa sinds 2005 compromisloos ten uitvoer heeft gebracht. Tot die tijd was transport reactief, niet gepland, met lage service en hoge kosten. Maar de te vervoeren stromen namen alsmaar toe in volume. Het product zelf kenmerkt zich door een lage waardedichtheid en het transport had een groter aandeel in het totale kostenplaatje dan gewenst. Dat moest en kon anders. De gekozen doelstelling was kloek en helder: vervoerders proactief informeren over de te verwachten transportbehoefte en daarna minimaal tachtig procent van de orderstroom volledig automatisch laten verlopen.

  

Concept testen

“Nee, dit gaat niet over het implementeren van een S&OP module in ons SAP systeem.” Raf Bemelmans, verantwoordelijk directeur, schuift de suggestie snel van tafel. “We hebben dit kunnen doen, omdat we tien jaar geleden keuzes hebben gemaakt, die we stap voor stap hebben doorgevoerd. De prijs is voor ons een beloning voor het totale traject. We hebben hier een end-to-end oplossing, inclusief order intake en facturatie via een webshop met onze klanten.”

   

Kessels: “We hadden zelf wel het idee dat we een uniek concept hebben. Veel mensen van ons hebben een Apics opleiding gevolgd en kennen van daaruit de VLM en de docenten. Het leek ons een goed plan om ons concept te testen, en meedoen met de Nederlandse Logistiek Prijs van de VLM was daarvoor een prachtig podium. Zo is het balletje gaan rollen.”

Gerard Tummers mag als voormalig projectleider een belangrijk deel van het succes op zijn palmares bijschrijven. “De kern is ons geavanceerde planningsproces, wat we niet alleen gebruiken voor het productieproces, maar tevens om transport in te kopen. Dat klinkt heel erg logisch, maar dit is toch echt behoorlijk uniek. In de demand planning zit naast de dimensie product ook de dimensie klant. We brengen dat samen op een gedetailleerd niveau en daar moet je zowel de kennis als de systemen voor hebben.”

  

Tweeledig dynamisch

Bemelmans legt uit wat de voordelen zijn. “We kunnen nu heel gemakkelijk schakelen van forecast naar echte orders. Eerst heb je alleen forecast. Dan ontstaat er een mix van forecast en orders. Daarna het afroepen van transport en dat doe je het liefst zo laat mogelijk, want je wilt dat bij voorkeur maar één keer doen. Het projectteam is er in geslaagd om heel geleidelijk over te stappen van de ene fase naar de andere. We kunnen niet meer informatie geven aan onze vervoerders dan wat we zelf weten. Maar we kunnen ze wel alles geven wat we in onze systemen hebben staan.”

  

Sabic opereert in een dynamische markt. Kunststof is een olieproduct. De prijs van kunststof schommelt van tijd tot tijd. Klanten stemmen hun inkoopgedrag daar op af en dat geeft veel variatie in volumes. Dat heeft groot effect, zeker op detailniveau voor het aansturen van specifieke beleveringstrajecten per klant en per regio bijvoorbeeld.

  

“Maar ook de transportmarkt zelf brengt veel dynamiek met zich mee”, zegt Kessels, die verantwoordelijk is voor het contact met de vervoerders. “Soms is het aanbod aan transport bijzonder schaars, dan weer is er volop capaciteit beschikbaar. Ons volume van jaarlijks 150.000 full truck loads, maakt dat beschikbaarheid van transport van cruciaal belang is. Want er is geen alternatief voor handen. Je kunt niet even dubbel opslaan bijvoorbeeld.”

    

Eigen maatwerk

Voor het prijswinnende project Adaptive Dynamic Sourcing heeft Tummers met zijn team nogal wat overhoop moeten halen. Die tachtig procent ‘uninterrupted’ is inmiddels gehaald. Het onderdeel communicatie – System-to-System Connection met logistiek dienstverleners – verloopt al voor negentig procent zonder menselijke tussenkomst. “Daar is de grens wel bereikt”, verwacht Tummers. “De restgroep omvat bedrijven met kleine volumes, waarvoor volledige automatisering minder interessant is.”

Om zover te komen heeft het bedrijf flink geïnvesteerd. Binnen de SAP omgeving is een maatwerkoplossing gebouwd om de gewenste planning en aansturing met vervoerders mogelijk te maken. “Een deel is misschien wel te koop, zoals bijvoorbeeld het tenderproces. Maar dat is slechts één van de vier pijlers in het totale proces. De rest is helemaal toegeschreven aan onze processen”, vertelt Tummers.

Tenderen is wel een belangwekkend onderdeel. Sabic wil vast houden aan de groep logistiek dienstverleners, zowel in omvang als aan de bedrijven zelf. Niettemin schrijft Sabic regelmatig tenders uit. Oorzaak is het nog altijd toenemende volume dat jaarlijks weggezet moet worden in de markt. “We willen niet schuiven met pakketten vanwege een lager tarief elders.

  

Natuurlijk speelt de inkoopprijs een rol. Maar we kopen in op basis van competitive cost, waarbij beschikbaarheid cruciaal is. Niet iedere dienstverlener kan echter zomaar een extra groot pakket verwerken. Vandaar dat we relatief vaak tenderen”, constateert Kessels.

     

Betere infrastructuur

Het belang van logistiek en supply chain heeft Sabic op een hoog niveau binnen de organisatie weten te borgen. De jury van de Nederlandse Logistiek Prijs is er op gespitst om dit element boven tafel te krijgen. Op global niveau draait het project Emdad – wat Arabisch is voor supply chain.

Kessels: “Sabic kan relatief goedkoop produceren in het Midden-Oosten. Maar je hebt er weinig aan als je de producten niet bij de klanten weet te krijgen. Supply chain is daarom als speerpunt aangewezen. Doel is om processen en capaciteiten goed af te stemmen, zodat er geen bottlenecks ontstaan.”

Bemelmans werkt dat nog wat verder uit. “Vrijwel geen enkele concurrent kan wat Sabic kan, namelijk grote volumes product vanuit het Midden-Oosten samenvoegen met grote volumes die in Europa zijn geproduceerd. En dat samen als één levering bij een klant aanbieden. Dankzij de grote hoeveelheden uit het Midden-Oosten wordt het ons min of meer in de schoot geworpen om vrijwel alle Europese havens aan te doen. Dat is natuurlijk ook interessant voor onze producten uit de plants in onder andere Geleen en Gelschenkirchen. Het is onze uitdaging om de capaciteit maximaal te benutten. Dat maakt ons aantrekkelijk in service en kosten en daar staan we als supply chain afdeling voor.”

  

De fabrieken in het Midden-Oosten zijn nog niet zo lang in bedrijf. Sabic heeft op dit punt een voorsprong weten te realiseren. Dat is verder versterkt met het aanleggen van logistieke infrastructuur. Ook dat maakt onderdeel uit van Emdad, bijvoorbeeld in Jubail waar vrachtschepen zonder tussenkomst van feeders direct beladen kunnen worden. Veel gaat op transport in containers. Voor scheepvaartbedrijven blijkt Sabic dankzij goed plannen en samenvoegen van transporten erg aantrekkelijk te zijn. Zo aantrekkelijk dat ze hun lijndiensten vanuit het Verre-Oosten naar Europa willen aanpassen en het Arabisch schiereiland aandoen.

  

Zelfde filosofie

Sabic wil zoveel mogelijk transport van de weg halen. Dat is niet om mee te doen met een hippe duurzaamheidstrend. Al jarenlang werkt het bedrijf stap voor stap aan intermodaal transport. Veel, 25 procent, gaat al per spoor. Tijdens de crisis in 2008 en 2009 heeft Sabic de intermodale transporten in tact gehouden.

Bemelmans: “Bepaalde routes zijn heel geschikt voor vervoer op intermodale wijze. Als je omwille van kortstondig kostenvoordeel weer overstapt naar wegtransport, zakt die supply chain in elkaar. Om dat later weer op te bouwen ben je een paar jaar bezig. Bovendien willen we consistent zijn in ons relatiebeheer naar onze vervoerders. Duurzaamheid is nu in de mode, maar iedereen die met grote transportvolumes te maken heeft zal bevestigen dat efficiënt en groen altijd hand in hand gaan.”

Kessels: “Binnen de chemie is responsible care een belangrijk gegeven. Je zoekt samenwerking met bedrijven, die dezelfde filosofie hebben ten aanzien van duurzaamheid als wij. Dat zijn vaak

bedrijven die goed georganiseerd zijn. Zo goed dat ze ook efficiënt kunnen werken.”

Duurzaamheid is anderzijds wel een terugkerend item, ook op de jaarlijkse haulier days, waar –eigenlijk maar één vraag centraal staat: hoe we krijgen we over tien jaar een betere supply chain? De afgelopen tien jaar heeft Sabic aangetoond, nu bevestigd door de jury, dat er veel mogelijk is.

 

UIT HET JURYRAPPORT

Jaarlijks stelt de VLM (Vereniging Logistiek Management) de Nederlandse Logistiek Prijs ter beschikking. De jury staat onder leiding van Walther Ploos van Amstel. Een paar bevindingen:

  • Het Adaptive Dynamic Sourcing proces heeft zich bewezen in een periode van economische groei en neergang
  • Logistiek dienstverleners zijn enthousiast over de proactieve capaciteitsplanning en papierloze processen
  • Jaarlijkse tendering zorgt er voor dat dienstverleners zich tijdig kunnen instellen op mogelijke andere stromen en routes
  • S&OP is gekoppeld aan transportplanning van logistiek dienstverleners – uniek, ook buiten de chemie
  • ADS is een goed voorbeeld van een hybride netwerk met de inzet van meerdere modaliteiten
  • Dankzij hoge mate van automatisering is de leverbetrouwbaarheid sterk toegenomen tot gemiddeld boven 95 procent
  • Andere resultaten zoals besparing op transportkosten zijn overtuigend aangetoond

ERIK KESSELS (49), manager Sourcing & Contracting

RAF BEMELMANS (40), Director Supply Chain Polymers Europe

GERARD TUMMERS (51), Category manager

  

Sinds 2001 is het voormalig DSM-onderdeel petrochemie (krakers en polymeren) in handen van Sabic met de hoofdvestiging in Jubail, Saudi-Arabië. Het concern telt 33.000 medewerkers in 40 landen.

Twaalf fabrieken staan in Europa, waaronder vier voor de divisie Polymers. Net voor de overname begon de invoering van SAP.

 

In 2008 volgde het laatste onderdeel in dit omvangrijke systeem en werd S&OP gekoppeld met RFQ, de e-bidding tool van Sabic, en vervolgens aangevuld met een webportal.

Jaarlijks verwerkt Polymers Europe een volume van 150.000 full truck loads. De orders worden verdeeld over ruim 60 transportbedrijven (bijna de helft is bulktransport), die met elkaar zo’n 10.000 routes rijden.

 

Reageer op dit artikel