artikel

Wat bepaalt de keuze van schedulers en planners?

Supply chain

Wat bepaalt de keuze van schedulers en planners?
Schedulers en planners productie

Sherif el Zeiny, Sander de Leeuw en Vincent Wiers starten een empirisch onderzoek naar de factoren en kenmerken die de keuzes van schedulers en planners beïnvloeden in het productieproces. Ze doen dit aan de hand van drie beïnvloedingsfactoren. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen het uiteindelijke rapport gratis per e-mail. Wat wordt onderzocht?

Een wetenschappelijke zoektocht naar het onderwerp scheduling en planning levert een enorm grote stapel aan artikelen en boeken op met een bijna eindeloze hoeveelheid aan theorieën, definities, concepten en modellen. Een recente ontwikkeling in deze golf van informatie is de focus op schedulers en planners als persoon.

      

Schedulers en planners vormen een belangrijke schakel in het productieproces. De keuzes die door hen gemaakt worden beïnvloeden direct en indirect de uiteindelijk behaalde operationele resultaten. Tegelijkertijd worden de schedulers en planners zelf ook beïnvloedt in hun keuzes door verschillende factoren en kenmerken. Naast organisatorische factoren en de invloed van de uit te voeren taken worden ook steeds vaker de individuele kenmerken van de schedulers en planners genoemd als invloed op de keuzes en prestaties. Helaas blijven, in de bestaande operationele management literatuur, de manieren waarop deze factoren en kenmerken de keuzes van schedulers en planners beïnvloeden en hun relatie met de operationele prestaties onderbelicht.

 

Om theorieën te verbeteren en hun toepasbaarheid in de praktijk te vergroten is het van belang om te begrijpen wie de schedulers en planners daadwerkelijk zijn, hoe ze te werk gaan en hoe de verschillende factoren en kenmerken hun keuzes beïnvloeden. Daarnaast is het ook van belang om te analyseren wat de relatie is tussen deze factoren/kenmerken en de operationele prestaties.

  

Onderzoek naar drie beïnvloedingsfactoren:  

 

1. Context van de organisatie

 

Complexiteit en de dynamiek van de organisatie (the organizational context)

Organisatiestructuren, supply chain strategieën en organisatorische voorkeuren verschillen van organisatie tot organisatie en zijn regelmatig onderhevig aan veranderingen. Een scheduler/planner moet hierdoor geregeld zijn werk aanpassen aan de nieuwe situatie. Hoe groter een organisatie wordt, hoe meer er gecommuniceerd moet worden met andere afdelingen. Deze communicatie is afhankelijk van de systemen die bij de organisatie in gebruik zijn (Pinedo, 2008; McKay and Wiers, 2004). Kort samengevat kan men stellen dat complexiteit en de dynamiek van de organisatie de keuzes van een scheduler en planner beïnvloeden en daarmee van invloed zijn op de uiteindelijke prestatie en implementatie. Hoe dit precies de praktijk van de planner/scheduler beïnvloedt is grotendeels onbekend.

     

2. Context van de taak

    

Complexiteit en de dynamiek van de uit te voeren taken (the task context)

Naast de organisatie zijn ook de uit te voeren taken onderhevig aan complexiteit en dynamiek, al dan niet als gevolg van veranderingen in de organisatie. In de bestaande literatuur zijn de modellen en theorieën vaak sterk vereenvoudigd, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van slechts twee machines, bekende aankomsttijden, standaardhoeveelheden enzovoort. In de praktijk moet een scheduler/planner in zijn taken regelmatig rekening houden met verwachte en onverwachte storingen. Deze onzekerheden worden meestal niet of slechts beperkt meegenomen in modelmatige analyses terwijl zij wel van grote invloed zijn op schedulers en planners (Portougal and Robb, 2000; Vieira, 2003). Ook hier kan gesteld worden dat de complexiteit en de dynamiek van de uit te voeren taken van invloed zijn op de keuzes van de scheduler en planner, en daarmee ook van invloed zijn op de uiteindelijke prestatie. En ook hier geld dat de wijze waarop deze context de praktijk van de planner/scheduler precies beïnvloedt grotendeels onbekend is.

  

3. Individuele kenmerken

     

Gedragsfactoren en invloed van individuele kenmerken (the behavioral perspective and the influence of personal traits)

Een derde beïnvloedingsfactor zijn de individuele kenmerken en de gedragsfactoren van de scheduler en planner. Met deze gedragsfactoren worden onder andere de cognitieve beperkingen, persoonlijke eigenschappen en de persoonlijke voorkeuren van de beslisser in de conclusies meegerekend. Sommige gedragsfactoren komen uitermate van pas bij het maken van schedules en planningen terwijl andere factoren juist nadelig zijn en beter door machines uitgevoerd kunnen worden. Op welke wijze de persoonlijke eigenschapen de keuzes van de beslissers beïnvloeden en leiden tot positieve resultaten in planning en scheduling is niet duidelijk (Gino en Pisano, 2008).

  

Empirisch onderzoek

Het empirisch onderzoeken van de invloed van de drie bovengenoemde factoren/kenmerken (de context van de organisatie, de context van de taak en individuele kenmerken) op schedulers en planners is zowel van wetenschappelijk als van praktisch belang. Wetenschappelijk gezien leidt een beter begrip van deze invloeden tot een betere toepasbaarheid van de theorie. Men kan namelijk aan de hand van de onderzochte factoren de toepasbaarheid van de theorie beter specificeren en voor verschillende combinaties van factoren meer passende theorieën en modellen ontwikkelen. Operationele managers, schedulers en planners creëren daarentegen een beter begrip van de factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke keuzes en weten daarmee op hun beurt meer geschikte theorieën, modellen en strategieën te selecteren en toe te passen.

     

Winston Churchill ( 1874-1963) zei ooit: "hoe mooi de strategie ook is, af en toe moet je even naar de resultaten kijken". Hetzelfde principe is ook waar voor scheduling en planning strategieën. Bedrijven willen uiteindelijk op een effectieve en efficiënte manier hun doelen bereiken en moeten daarvoor voortdurend kijken of ze op de goede weg zitten. Het is de prestatie waar het uiteindelijk allemaal om draait. 

   

Gebaseerd op deze korte uiteenzetting presenteren wij het volgende onderzoeksmodel:

 

 

Box 1 tot en met 3 representeren de drie beschreven factoren die van invloed zijn op de keuzes van een scheduler en/of planner. De bijbehorende pijlen representeren deze invloed. Box 4 representeert het resultaat van de invloed op de keuzes van de scheduler en planner. De bijbehorende pijl geeft de invloed aan van deze keuzes op de uiteindelijke prestatie. Box 5 geeft de uiteindelijke prestatie weer.

   

Cadeaubonnen

Om het bovenstaande empirisch te onderzoeken is er een vragenlijst opgesteld waarmee getracht wordt de invloed van (onderdelen van) de organizational context, de task context en de personal traits van een persoon op schedulers en planners aan te tonen. Vervolgens wordt er ook gekeken naar de relatie tussen scheduling- en planning strategieën en de uiteindelijke resultaten. De vragenlijst is bedoeld voor schedulers en planners in fabrieken en productie bedrijven. Het invullen kost ongeveer 20 minuten en degene die hun e-mail achterlaten zullen als beloning het uiteindelijke rapport per mail ontvangen. Daarnaast maken de respondenten kans op 1 van de 5 cadeaubonnen (t.w.v 25 euro) van Car Drivers Chauffeursdiensten.

    

Vragenlijst  

Doe mee met het onderzoek! De vragenlijst vindt u via de volgende link:

 https://vueconomics.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0uek3MJziCkXtMo

  

Meer info over de onderzoekers­­:

   

 

Bronnen:

– Gino, F. and Pisano, G. (2008), Towards a Theory of Behavioral Operations, MSOM, nr 10, 676-691.

– Martinelli, J.A.L. (2010), Incorporating Worker-Specific Factors in Operation Management Models, Erasmus University Rotterdam,

McKay, K.N and Wiers, V.C.S. (2004), Practical Production Control: A Survival Guide for Planners and Schedulers, U.S.A, J.Ross Publishing, Inc..

Portougal, V. and Robb, J.D. (2000), Production Scheduling Theory: just where is it applicable?, Interfaces, nr 6, 64-76.

Vieira, G.E., Herrmann, J.W., Lin, E. (2003), Rescheduling Manufacturing Systems: A Framework of Strategies,Policies, And Methods., Journal of Scheduling, nr 6, 39-62.

Reageer op dit artikel