artikel

Wat kan sector met logistieke nachtmerrie Kunduz?

Supply chain

Wat kan sector met logistieke nachtmerrie Kunduz?
Kunduz logistiek

De politiemissie in Kunduz wordt ernstig belemmerd door slechte logistiek; zo melden gefrustreerde militairen aan het NOS journaal. Is dit een goed voorbeeld om aan de Nederlandse maatschappij uit te leggen hoe belangrijk logistiek is? Of loopt onze mooie sector imagoschade op?

 

Dat logistiek voor militaire operaties essentieel is behoeft geen betoog, immers de geschiedenis van de logistiek ligt in de krijgswetenschap. Het is daarom des te opmerkelijker dat de politietrainers in Kunduz tegenover het NOS journaal steen en been klagen over een ‘logistieke nachtmerrie’; diverse materialen ontbreken, er zijn onvoldoende tolken en de voertuigen zijn niet compleet. Met als gevolg dat ze niets kunnen uitrichten en maar zitten te wachten. Daarmee lijkt de situatie in Kunduz een perfect voorbeeld van de aloude slogan van TLN: ‘zonder transport staat alles stil’.

 

In een situatie waarin de missie in Kunduz politiek toch al zeer gevoelig ligt, vormen deze geluiden ‘explosief’ materiaal. In een reactie haast het Ministerie van Defensie zich dan ook te zeggen dat “de logistiek problemen weliswaar vervelend zijn”, maar dat “dit hoort bij het opbouwen van een nieuwe missie” en dat “alles verloopt volgens plan”.

 

Nu Nederland de Logistiek heeft benoemd als een van de negen ‘topsectoren’ is het nuttig om het effect van dit bericht op de publieke opinie onder de loep te nemen. Het doet er daarbij weinig toe of er daadwerkelijk serieuze logistieke problemen rond de missie Kunduz zijn, of het Ministerie van Defensie wel of niet in control is, en wie politiek garen spint bij deze berichten. Voor de publieke opinie geldt simpelweg de regel ‘perceptie is realiteit’.

 

Logistiek belangrijk

Op het eerste gezicht lijkt het bericht een welkome bevestiging van ons vakgebied: “zie je wel, zo belangrijk is logistiek, ook in Kunduz kunnen ze niets zonder ons beginnen”. Maar het is waarschijnlijker dat een en ander zich tegen ons keert. De premisse een ‘topsector’ is dat we in Nederland uitblinken in Logistiek. Je kunt je afvragen of de doorsnee Nederlander wel overtuigd is van onze logistieke kwaliteit. De glorie van de Rotterdamse haven is in het collectieve denken wat weggezakt; het gedoe rond de uitbreiding en geluidsoverlast van Schiphol heeft onze trotse luchthaven geen goed gedaan; en van de dagelijkse filemeldingen wordt niemand vrolijk. Logistieke problemen bij een belangrijke militaire missie zullen eerder een beeld oproepen van een falende sector dan van een topsector waar we als Nederland echt trots op kunnen zijn.

 

Logistiek: gewoon doen

Een dieper liggend, en daarmee wellicht belangrijker, probleem is de manier waarop Logistiek beleefd wordt. In de volksmond (en ook in dit voorbeeld) wordt Logistiek vaak gezien als iets wat je ‘gewoon moet doen’ of als een complicerende randvoorwaarde. De onderliggende toon is dat het eigenlijk te gek voor woorden is dat de politiemissie wordt opgehouden door zoiets banaals als Logistiek. Deze beeldvorming vormt wellicht de grootste bedreiging voor het denken over Logistiek. Zolang we de doorsnee Nederlander er niet van kunnen overtuigen dat Logistiek de kunst van het slim organiseren is, dat Logistiek de essentie is van veel organisaties en dat wij daar erg goed in (kunnen) zijn, is er voor de Logistiek nog een wereld te winnen.

Reageer op dit artikel