artikel

Assortimentsmatrix met acht criteria

Supply chain

Assortimentsmatrix met acht criteria
Assortimentsmatrix

De ABC-analyse voor omzet en afzet met betrekking tot fastmovers, mediummovers en slowmovers staat volgens twee jonge studenten soms op gespannen voet met de gewenste servicegraad. Richard van Marion en Reinier van Rijnberk komen in hun afstudeeropdracht met een nieuwe methode voor het bepalen van een optimaal voorraadassortiment.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 17 juni 2011.

“Een assortimentsbepaling, een magazijnindeling, de inrichting van een distributienetwerk, een servicegraadbepaling of de bestelpolitiek. De gebruikelijke criteria die worden toegepast om een ABC-analyse uit te voeren zijn van groot belang voor de waarde van het resultaat. Gedurende de opleiding ‘Logistiek en Economie’ aan de Hogeschool Rotterdam passeerde de problematiek rondom de ABC-analyse regelmatig de revue. De literatuur geeft wel inzicht in de vele toepassingsmogelijkheden van de ABC-analyse, maar is vervolgens beperkt in het aangeven van de juiste criteria in combinatie met het doel van de analyse.

          

Teesing in Rijswijk

Vooral omzet en afzet zijn veelgebruikte criteria voor een ABC-analyse, ongeacht het doel van de analyse. Daarbij wordt echter de daaraan gekoppelde servicegraad te vaak over het hoofd gezien. Gedurende ons afstudeeronderzoek bij ons stagebedrijf Teesing in Rijswijk hebben wij ons ingezet om een voorraadassortiment te bepalen voor deze groothandel in hoogwaardige industriële componenten. Om een goede indruk te krijgen van het assortiment hebben we eerst een standaard ABC-analyse op basis van omzet en afzet gemaakt. Het gebruik van omzet voor de voorraadassortimentsbepaling bleek erg ongunstig. In de A-categorie komen zo voornamelijk dure slowmovers en fastmovers met een relatief lage prijs terecht. De zeer laagwaardige fastmovers, die veelal van groot servicebelang zijn, worden lager geclassificeerd, met als gevolg dat een te lage servicegraad wordt gehanteerd (uitgaande van een hogere servicegraad in een hogere categorie). Dat is een absolute verlies-verliessituatie, omdat deze producten juist goedkoop zijn om op voorraad te houden en veel bijdragen aan de servicegraad.

         

Assortimentsmatrix met acht criteria

Producten met een hoge afzet, maar slechts één of enkele orders afkomstig van één of enkele klanten lopen een hoger risico om incourant te raken. Er blijken daarnaast veel meer factoren van invloed te zijn op de bepaling van het voorraadassortiment. Als oplossing hebben we een assortimentsmatrix met acht criteria bedacht: productsoort, levertijd, omvang, voorraadwaarde, afzetpatroon, orderaantal, klantenaantal en de bruto marge. De matrix resulteert voor ieder product in een score. Door het koppelen van deze scores met een ABC-classificatie wordt een ABC-analyse gecreëerd die gebaseerd is op alle bedrijfsspecifieke criteria. De classificatie heeft als doel om een optimaal voorraadassortiment vast te stellen. Ons onderzoek heeft aangetoond dat een goede balans tussen de servicegraad en voorraadkosten wordt gecreëerd. Daarnaast is de methode dynamisch waardoor deze breed toepasbaar is.“

    

Richard van Marion (22 jaar), Reinier van Rijnberk (21 jaar)

#studeren beiden ‘Logistiek en Economie’ aan de Hogeschool Rotterdam

#onderzoeken ABC-analyse, als gedeelte van afstudeeropdracht

#bedachten de assortimentsmatrix als aanvullende analysetool

#hopen hiermee in juni 2011 af te studeren

   

Over vijf jaar:

#algemene erkenning van hun onderzoek

#traineeship bij een logistieke onderneming

#daarna, een uitdagende logistieke managementfunctie  

 

Een nieuwe generatie komt met frisse ideeën. In de rubriek #talent in Logistiek Magazine ruim baan voor studenten en young professionals die een podium verdienen. 

Reageer op dit artikel