artikel

Rapport Topteam logistiek roept op tot gezamenlijke actie

Supply chain

Met het rapport “partituur naar de top” heeft het Topteam logistiek een topprestatie geleverd; veel nuttige adviezen voor de regering die bovendien breed door de logistieke sector worden gedragen. Maar het rapport is vooral ook een oproep tot gezamenlijke actie; niet alleen voor de regering maar voor alle stakeholders. Alleen samen kunnen we logistiek (weer) naar de top brengen.

 

Als een van de tien Nederlandse ‘topsectoren’ heeft het daartoe aangestelde Topteam logistiek een adviesrapport geschreven voor de regering. Het rapport is vooral ook een actieagenda geworden. Met daarin, uiteraard acties voor de regering, maar ook voor diverse stakeholders zoals overheidsorganisaties, verladers, (logistieke) dienstverleners, mainports, MKB, brancheverenigingen en kennisinstellingen.

 

Het topteam verdient alle complimenten voor een inhoudelijk sterk, evenwichtig en breed rapport. De logistieke sector wordt uitstekend over het voetlicht gebracht. Er zijn heldere plannen en doelen. Het knappe van het rapport is ook dat het door alle stakeholders wordt omarmd.

 

Ietwat obligaat

Hier en daar is het rapport ook ietwat obligaat. Een voorbeeld daarvan is het actieplan ‘synchromodaal transportsysteem’. Dit idee was al eerder door het Strategisch Platform Logistiek (SPL) naar voren geschoven als belangrijk onderdeel van het creëren van een logistiek systeem voor heel Nederland. Op zich niks mis mee natuurlijk, integendeel. Maar als we hier niet heel concreet handen en voeten aan kunnen geven dan blijft het bij een concept, een ‘speeltje’ van de overheid en kennisinstellingen dat voor verreweg de meeste bedrijven geen enkele betekenis heeft en alleen maar leidt tot ergernis.

 

Iets breder gesteld: aan de adviezen in het rapport kleeft ook een zeker risico. Voor je het weet roepen we als sector het beeld op dat we vooral meer geld van de regering voor de sector willen. Dat klopt ook, dat willen we allemaal en dat verenigd ons. Maar waar zit de ‘pijn’ en wie gaan de revenuen plukken? We hebben geen behoefte aan prestige projecten waarmee politici goede sier kunnen maken. En voor je het weet gaan al die mooie instituten (Dinalog,  TNO, hogescholen en universiteiten) er met de onderzoeksgelden vandoor en wordt met name het MKB niet aangehaakt.

 

What you can do for your country

Natuurlijk is het rapport in eerste plaats een advies aan de regering, en die zijn nu aan zet.

Maar er is ook een momentum gecreëerd om nu echt door te pakken. Zoals JF Kennedy al zei: “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”. Alle stakeholders zullen nu hun commitment moeten geven om deze plannen tot uitvoering te brengen. Dat betekent voor iedereen investeren in tijd, energie en geld om samen een betere toekomst te krijgen.

 

Om in de beeldspraak van het rapport te blijven: de partituur is opgesteld; iedereen weet welke symfonie we willen spelen. Het orkest is geformeerd; iedereen wil graag meedoen. Het management (de regering) is gevraagd een concertgebouw beschikbaar te stellen en ons de ruimte geven om ons ding te doen. Nu moeten alle orkestleden gaan werken aan hun eigen bijdrage. En dat betekent investeren, vaak met bloed, zweet en tranen.

 

Natuurlijk moeten we bij elkaar komen om onze stukken op elkaar af te stemmen. Dat kan alleen als iedereen meedoet. En daarvoor is de dirigent weer heel belangrijk. Anders dan in het rapport staat, lijkt niet het SPL maar het Topteam logistiek zelf daarvoor het meest geschikt. Immers, de beloning voor goed werk is meer werk.

 

Het rapport: download/rapport-topsector-logistiek%5b1%5d.pdf

 

 

Reageer op dit artikel