artikel

EMLog geeft Albert.nl een serie eye-openers

Supply chain

EMLog geeft Albert.nl een serie eye-openers
Albert.nl EMLog

Hoe kom je tot concrete verbeteringsplannen in de logistiek? Daniël van Gool van Albert.nl volgde acht blokken lang de EMLog opleiding van VLM. Hij doet verslag van zijn bevindingen. “Hoe kunnen we onze algoritmes beter voeden?”

Vorig jaar oktober ben ik gestart met de EMLog opleiding (European Master Logistician) van vLm. Vooraf is het altijd lastig om exact te duiden wat je nu precies gaat hebben aan een dergelijk traject. Inmiddels heb ik de 8 blokken met colleges afgerond en ben ik in de afstudeerfase aanbeland. Terugkijkend op een jaar EMLog is het interessant mezelf die vraag hardop te stellen: wat heb ik er nu precies aan gehad? Om te illustreren hoe ik daar ná het volgen van de EMLog colleges over denk, zal ik één onderwerp specifiek uitlichten: Sales & Operations Planning.

  

Albert.nl arbeidsintensief

Het bedrijf waar ik werk, Albert.nl, kent een bijzonder arbeidsintensief logistiek proces (het opslaan, orderpicken en bezorgen van boodschappen voor de klanten van de webwinkels van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall). Daarnaast wordt er gewerkt met artikelen met een bijzonder korte houdbaarheid. Een geoliede Sales & Operations Planning (S&OP-) proces is daarom essentieel om de logistieke kosten in bedwang te houden. Toch wist ik ook dat er in onze huidige bedrijfsvoering absoluut ruimte voor verbetering zat.

        

Militaire precisie

In het eerste EMLog-blok werd het onderwerp S&OP direct beetgepakt door Freek Aertsen. Stap voor stap nam hij met ons door waar een ‘fit for use’ forecasting proces aan moet voldoen en hoe je dit zou kunnen organiseren met bijna militaire precisie: strakke agenda’s voor S&OP-meetings, heldere verantwoordelijkheden op basis van RASCI-matrices en input volgens vaste vorm. Tevens, en dat is wat EMLog zo’n mooie combinatie maakt tussen theorie en praktijk, werden cases besproken van diverse industry leaders op het vlak van S&OP.

     

Eigen S&OP-processen

Tijdens het college werden we uitgedaagd kritisch naar onze eigen S&OP-processen te kijken: vinden alle betrokken partijen forecasten inderdaad even belangrijk? Is ons proces werkelijk ‘collaborative’ of doet ieder toch vooral zijn eigen ding? Evalueren we ons forecasting proces eigenlijk wel op een juiste manier? Een uitdaging om onze processen toch nog eens beter onder de loep te nemen en te beschrijven.

  

Zo is het S&OP proces binnen Albert.nl op sommige punten eigenlijk te informeel en zouden we veel baat hebben bij een meer kwantitatieve evaluatie van de afgegeven prognoses: niet alleen de nauwkeurigheid meten en deze kwalitatief beoordelen, maar ook bijvoorbeeld de stabiliteit van de prognose gedurende het voorspeltijdvak en de eventuele ‘bias’ (vooringenomenheid) die in de forecast is verwerkt. We willen deze ‘voorspel KPI’s’ in de toekomst graag structureel meten.

  

Inkoop & Marketing

In het tweede EMLog-blok, Inkoop & Marketing, nam Joost Wouters ons mee door de wereld van marketing & sales en kwam aan bod waarom deze (ook bij het forecasten) vaak op gespannen voet staan met logistiek. Commercie is in de ogen van logistiek vaak net iets te ambitieus, terwijl omgekeerd logistiek door commercie altijd net iets te voorzichtig gevonden wordt. Hier goed mee omgaan is lang niet altijd gemakkelijk. Je kunt deze ‘interfaceproblemen’ tussen commerciële en logistieke afdeling ruwweg in vier categorieën opdelen: inzichtproblemen, waarderingsproblemen, communicatieproblemen en capaciteitsproblemen. Het kan helpen om je bewust te zijn van het type probleem dat speelt, om er zodoende ook de juiste oplossing bij te vinden.

    

Demand Management

Alex Waterinckx lichtte in zijn college Demand Management in blok 3 de wiskundige kant van verschillende forecast methodes toe. Interessant om de bij ons gebruikte algoritmes daar eens langs te leggen. Welke methode wordt bij ons eigenlijk gebruikt en waarom?

  

Zeer interessant vond ik de modellen voor seizoenspatronen. Uiteraard wordt er op hoofdlijnen in ons forecastproces rekening gehouden met de invloed van seizoenen, weersinvloeden en vakanties op het orderpatroon, maar ook op lager niveau, bijvoorbeeld artikelgroep- of zelfs artikelniveau, zijn wiskundige modellen toe te passen die inzicht geven op seizoenseffecten. We zijn druk bezig te kijken of we onze voorspel- en bestelalgoritmes hier beter mee kunnen voeden, zodat we bijvoorbeeld de toename in verkoop van frisdrank en de afname in verkoop van rookworst bij warm weer nog accurater kunnen volgen.

    

Behavioral Science

In blok 6 kwam Steef van de Velde langs met een intrigerend college over Behavioral Science: ondanks alle wiskundige theorieën en best practices met betrekking tot forecasting worden veel beslissingen in de dagelijkse praktijk toch genomen op basis van vooringenomenheid of gebrekkige informatie. In hoeverre is dat binnen je eigen bedrijf ook het geval? Hoe kan je dit soort valkuilen herkennen en wat kan je doen om ze te elimineren? Dit zijn vragen die tijdens het college aan bod komen en mij prikkelen ook naar dit aspect in mijn organisatie eens goed te kijken. Ook bij Albert.nl gebeurt het dagelijks dat er op ‘gevoel’ of eigen inzicht wordt gehandeld als het bijvoorbeeld gaat om het inschatten van klantgedrag. Hier ligt mogelijk een leuke kans voor vervolgonderzoek: welke impact hebben deze keuzes en kan het anders/beter?

     

Hele serie aan eye-openers

Al met al komt er in 8 blokken EMLog een hele serie aan eye-openers voorbij die me hebben aangezet om zowel de procedurele, inhoudelijke en psychologische aspecten van ons forecasting proces onder de loep te nemen, want op alle drie de vlakken liggen verbetermogelijkheden. Sommige daarvan hebben we intussen aangepakt, voor andere gaan we verbetertrajecten starten en naar weer andere gaan we hopelijk met behulp van de tijdens EMLog opgedane contacten aanvullend wetenschappelijk onderzoek laten doen.

Met bovenstaande heb ik slechts één aspect van de logistiek uitgelicht en tijdens EMLog komen ook vele andere aspecten aan bod. De diversiteit van de onderwerpen, de veelheid van praktijkvoorbeelden afgewisseld met theorie en de diepgang van de verschillende cases en management games maakt EMLog tot een unieke manier om in je eigen bedrijfssituatie tegen het licht te houden en verbetermogelijkheden te herkennen.  

     

Meer info over de EMLog-opleiding… 

 

Lees ook: dossier EMLog-estafette op Logistiek.nl…

Reageer op dit artikel