artikel

Wat is wat binnen Dinalog? Een verkorte handleiding

Supply chain

Wat is wat binnen Dinalog? Een verkorte handleiding
Dinalog

Vorige maand vierde het logistiek topinstituut Dinalog zijn eerste verjaardag. In een jaar tijd zijn veel initiatieven opgestart en veel nieuwe begrippen gelanceerd. Maar wat zijn de doelstellingen, wie zijn er bij betrokken – en vooral – wat heb ik er aan als verlader of vervoerder? Hier een poging om het scala aan opborrelende activiteiten in beeld te krijgen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 13 mei 2011.

 

1.   R&D Projecten

Eerst en vooral gaat het natuurlijk om het ontwikkelen van kennis en het aanjagen van innovatie. De basis daarvan wordt gevormd door inmiddels acht R&D projecten. Op dit moment bekijkt de wetenschappelijke adviescommissie de oogst van de derde ronde aan projectvoorstellen. Alle projecten hebben een raakvlak met één van de drie centrale thema’s binnen Dinalog:

 

  

In 2010 is een budget toegekend van 13 miljoen euro aan de acht projecten. In totaal is voor een periode van vier jaar 33 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft uit cofinanciering moet komen. Elk project is in handen van een consortium van kennisinstellingen en bedrijven met soms wel tien partners of meer. Aan hen de taak om relevante kennis te ontwikkelen, die de sector in staat stelt om wereldwijd aan de top te komen in 2020. In dit jaar moet de toegevoegde waarde van Nederland als Europees regisseur van goederenstromen zijn gestegen van 3 naar 10 miljard euro.

 

2.   Demoprojecten

Kennis ontwikkelen is één. Zorgen dat kennis ook toepasbaar gemaakt kan worden is twee. Juist bij dit punt plaatst menigeen in de sector vraagtekens. Dinalog gaat de scepsis te lijf met onder andere demoprojecten. Vorig jaar zijn twee projecten gehonoreerd met een bedrag van in totaal 1,6 miljoen euro. Het budget voor vier jaar is 19 miljoen euro, dus daar valt nog wel wat te halen. Een tweede ronde om in te schrijven is al geweest. De huidige twee projecten zijn:

  

  • Bouwlogistiek, waarbij Ballast Nedam samen met toeleveranciers transporten wil combineren naar productielijnen en bouwplaatsen om dit daarna uit te breiden naar andere bouwbedrijven
  • Spare parts planning, waarin onder leiding van Gordian de voorraadplanning van service- en reparatiedelen centraal zal worden gedaan voor meerdere bedrijven vanuit één regiecentrum

  

3.   Dinalog Lab

Niet alle innovatieve concepten laten zich gemakkelijk uittesten in de praktijk. Soms is het beter om in een experimenteeromgeving te onderzoeken wat het concept voor effect zou kunnen hebben op de dagelijkse praktijk. Dinalog stelt zo’n plek beschikbaar. Hier zal samen met hogescholen gewerkt gaan worden aan prototypes, voordat de slag naar de praktijk kan volgen. Het bijzondere is het open karakter van het lab – studenten mogen in- en uitlopen om hun bijdrage te leveren. Zij kunnen hier bijvoorbeeld een deel van hun stageperiode doorbrengen en vervolgens het stokje overdragen aan de volgende student. Gordian, Eyon, Argus-I en 12Return zijn op dit moment de vier kartrekkers van het Dinalog Lab.

  

4.   LogiXperience

Vrij recent tekenden Dinalog en LogiXperience een intentieverklaring om samen verder te gaan. Dinalog wil straks op de te bouwen campus een test- en demonstratieruimte waar zowel groepen (studenten) als individuen kunnen zien en voelen wat logistieke innovatie uiteindelijk is. LogiXperience is al een eind op weg om met een groep van vijftig partners (leveranciers van technologische hoogstandjes) een permanent demonstratiecentrum in te richten. Dat centrum komt nu op de Dinalog Campus te staan en is in feite het eerste concrete onderdeel op de campus naast het topinstituut zelf. LogiXperience heeft om de aansluiting met Dinalog mogelijk te maken gekozen voor drie thema’s:

 

  • Supply chains
  • Transportmodaliteiten
  • Warehousing & Production

  

In diverse clusters werken de partners momenteel concrete demonstratieopstellingen uit. Alles is er op gericht om bezoekers aan de hand van een opgegeven profiel te leiden langs interessante oplossingen, die nu al in de praktijk beschikbaar zijn.

  

5.   Incubator

Het opstarten van een bedrijf, dat innovatieve logistieke producten of diensten gaat aanbieden, is geen sinecure. Dinalog heeft uit diverse subsidiepotjes een nieuw initiatief opgezet, dat moet dienen als kraamkamer – incubator – van nieuwe ondernemingen. De ondernemer in spe moet natuurlijk wel uit het goede hout gesneden zijn en helder kunnen maken, dat er een serieus winstperspectief is. Ondernemers die al langer dan vijf jaar bij de KvK staan ingeschreven, komen niet meer aanmerking hiervoor. Wat doet Dinalog? Een renteloze lening verstrekken van maximaal 30.000 euro voor twee jaar. Verder het netwerk aanbieden, kritisch meedenken en coachen. In het huidige pand is al een beperkt aantal bedrijfsunits beschikbaar voor startende ondernemers met gezamenlijke faciliteiten.

  

6.   Kennis-dc’s

Dinalog wil vooral ook van landelijke betekenis zijn. Een belangrijk nieuw fenomeen is de vorming van zogenaamde Kennisdistributiecentra. Dinalog gebruikt deze constructie om de HBO’s in Nederland stevig op de kaart te zetten, want dat was een concrete eis vanuit de overheid. Zes hogescholen met een lectoraat logistiek krijgen een regionale loketfunctie. Dat zijn Hogeschool Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Windesheim Zwolle, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, NHTV Breda en Fontys Venlo. Samen met andere opleidingsinstituten, maar ook branche- en belangenorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen gaan de hogescholen een netwerk opzetten, waarin maximaal aansluiting wordt gezocht met de wensen van het regionale bedrijfsleven. Via dit kanaal krijgt iedere regio toegang landelijk opgedane kennis. De HBO’s staan ook met elkaar in contact via het Kennisakkoord om onderling tot een betere afstemming te komen, die aansluit bij de wensen van de school en de bedrijven in de omgeving en het netwerk van de school. Zo maken de HBO’s zichzelf beter zichtbaar met dank aan Dinalog. Nog voor de zomer komt er een actieplan per regio en gaan de hogescholen zich ten opzichte van elkaar profileren.

  

7.   Conversion factory

Studenten en onderzoekers van universiteiten zitten bovenop een stapel proefschriften en onderzoeksrapporten. Op logistiek en supply chain gebied hebben Nederlandse hoogleraren in de afgelopen vijf jaar ongeveer 250 proefschriften voorbij zien komen. Hoe krijg je die kennis beschikbaar voor de sector? Dinalog gaat daar een begin mee maken, door studenten van onder andere de ontwerpersopleidingen te koppelen aan business consultants. Samen gaan ze gericht op zoek naar bedrijven, die deze kennis kunnen gebruiken en zorgen ze ook voor een vertaalslag. Als die bedrijven er niet zijn, zullen ze mogelijkerwijs worden opgestart. Uit de licentie-inkomsten wil Dinalog op termijn de kosten van deze activiteit kunnen dekken.

  

8.   Academy

Al wel genoemd, maar nog niet helemaal uitgewerkt is de rol die Dinalog wil gaan vervullen als regisseur op het gebied van logistiek onderwijs. Dat begint met een inventarisatie van de verschillende opleidingen met als uiteindelijk doel om alle thema’s op ieder niveau en in alle regio’s goed af te dekken. Want hier en daar zijn omissies aan te wijzen. Dinalog gaat zeker niet zelf als opleider optreden. Wat dat betreft blijft het bij het verzorgen van master classes. Er komt wel een ‘Academy’ als broedplaats voor het ontwikkelen van bestaande onderwijsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld de befaamde EMlog opleiding van VLM, waar naast EVO en TLN nu dus ook Dinalog actief mee aan de slag wil gaan. Dus ook in dit geval niet zelf onderwijs geven, maar de ontwikkeling financieren en mee helpen uitdragen.

  

9.   Campus

Het meest zichtbare deel van Dinalog is de campus in Breda, vlak naast de A16. Nu nog een braak liggende strook grond, maar straks het bruisende hart van heel Logistiek Nederland. Twintig hectare grond is beschikbaar. Over een jaar ongeveer gaat de schop de grond in. Eind 2013 moet de eerste 15.000 vierkante meter zijn opgeleverd. In 2020 is naar verwachting 100.000 vierkante meter opgeleverd. ‘Bewoners’ zijn dan het topinstituut zelf, het LogiXperience, het lab, maar ook bedrijven als DHL en Jan de Rijk die inmiddels een plek hebben geclaimd voor hun logistieke strategen en business developers. Verder hoopt Dinalog op huisvesting van ICT-bedrijven, consultants en financiële dienstverleners, wellicht ook een aantal verladers, dat bereid is om met anderen te werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling en regievoering. Want dat is het grote doel: open innovatie met zoveel mogelijk diverse partijen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, onderwijs en belangenorganisaties.

    

Dinalog Jaarboek

 

Het één jaar oude Dinalog is maar meteen begonnen met historische vastlegging van de activiteiten in een stevig Jaarboek. Daarin staan alle ambities, projecten en initiatieven bij elkaar, keurig gerangschikt op basis van de vier programmalijnen. Dat zijn:

  • Research & Development
  • Experimentele ontwikkeling
  • Human Capital
  • MKB en kennisverspreiding

Meer info: http://www.dinalog.nl/media/Djv_grid182x297_NL.pdf

 

Reageer op dit artikel