artikel

Mind the gap – over theorie en praktijk

Supply chain

Onder de titel “Mind the Gap – What is your next step?” vond onlangs de finale van de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 2011 plaats. Vijf finalisten presenteerden de resultaten van hun onderzoek. In de criteria die de jury hanteerde waren, uiteraard, zowel “theoretisch niveau” als “praktische toepasbaarheid” opgenomen.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 maart 2011.


Of je nu afstudeert aan een hogeschool of een universiteit, steevast is het de bedoeling dat theorie aan praktijk wordt gekoppeld. Echter: vragen we daarmee niet het onmogelijke? De scripties van de vijf finalisten doen vermoeden van wel. Hoe goed de scripties ook waren, echt excelleren op beide criteria bleek een onmogelijkheid. De winnaar, Jasper Schuijbroek, kwam er nog het dichtst bij in de buurt. Hij wist een redelijke balans te vinden tussen theorie en praktijk.

 

Feit is dat wetenschappers en praktijkmensen (zeg logistieke managers) totaal andere doelen en KPIs hebben. Zo kan het gebeuren dat een finalist die heel kundig op een wiskundige manier een probleem aanpakt de (terechte) kritiek krijgt dat zijn oplossing in de praktijk niet heel erg bruikbaar is omdat tal van factoren niet zijn meegenomen in het nu al complexe model. En dat iemand die een op zich simpele, en juist daardoor voor de praktijk zeer nuttige, voorspelmethode neerzet, (begrijpelijkerwijs) wordt toegerekend dat de theorie op het gebied van voorspellen toch al veel verder was dan wat hij gebruikte.

 

Ondanks alle bedenkingen is het van belang dat we de combinatie tussen theorie en praktijk blijven zoeken. Maar wellicht moet er meer aandacht komen voor de gebruikte onderzoeksmethodiek dan voor de toepassing van modellen. Onderzoeksmethodiek gaat vooral overal het verantwoorden van de opzet van het onderzoek en de gemaakte keuzes, het beargumenteren van conclusies, het kritisch beschouwen van de eigen bevindingen en die in een context plaatsen. Deze wetenschappelijke component heeft ook grote praktische waarde. Bij het praktijkgedeelte moeten we (nog) meer aansluiten bij de belevingswereld van het management: wat zijn de implementatie-issues en wat levert dit onderzoek nu eigenlijk echt op? Als we die wederzijdse aspecten benadrukken, kunnen theorie en praktijk prima samengaan.

Reageer op dit artikel