artikel

Ton Francois: ‘Van ketenbeheer naar cirkelbeheer

Supply chain

Ton Francois: ‘Van ketenbeheer naar cirkelbeheer
Ton Francois

Wat maakt de afvalketen zo bijzonder? Voor welke uitdagingen staan de partijen in deze supply chain?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 15 oktober 2010.

Ton Francois


Functie:
operations manager bij Van Gansewinkel
 

Opleiding: HTS Werktuigbouw 1990, MBA 2004
 

Loopbaan: In 1990 begonnen als trainee bij van Gansewinkel en via diverse staf- en lijnfuncties in 2001 naar Brinks Waardetransport gegaan als operationeel manager tijdens de periode van de Euroconversie. Vanaf 2003 tot september vorig jaar was Ton Francois logistiek directeur bij de Van Gansewinkel holding. In deze functie werd hij ook genomineerd voor Logistiek Manager van het Jaar 2009. Tegenwoordig werkzaam als operations manager bij Van Gansewinkel regio Zuidoost-Nederland in Maarheeze, tussen Weert en Eindhoven

Typisch voor de afvalketen

“Voor de één is afval onvermijdelijke troep, dat zo snel en goedkoop mogelijk opgeruimd moet worden. Voor de ander is het een terugkerende bron van inkomsten. Afvalverwerkers zoals Van Gansewinkel zien afvalinzameling als een waardevol begin van een nieuwe cyclus. Nuttig hergebruik en duurzaamheid vormen tegenwoordig dan ook de kern van deze business. In deze keten is samenwerking met klanten, toeleveranciers en de toeleveranciers van de toeleveranciers nodig. Wij vervullen nadrukkelijk een dirigerende rol aan zowel de achterkant (het inzamelen van afval) als aan de voorkant (het meedenken in de ontwerpfase en het adviseren over geschikte materialen) in de keten. Cradle to Cradle is alleen realiseerbaar wanneer we samen met ketenpartners de cirkel sluiten. Zo gaan we van ketenbeheer naar ‘cirkelbeheer’.”
 

Uitdagingen aanvoerkant

“Afvalwerkers hebben allemaal te maken met een grote diversiteit aan afvalsoorten en stromen. Afval van een bakker laat zich relatief eenvoudig verzamelen in een rolcontainer om deze vervolgens op te halen en te verwerken. De afvalstromen van een Shell of DSM beheersen vereist echter een geheel andere aanpak. Die afvalstromen zijn doorgaans zo complex dat dit soort grote ondernemingen hun afvalzorg geheel door ons laten verzorgen. Hierbij is het van belang dat je de processen van deze bedrijven goed kent. Je moet toegevoegde waarde kunnen leveren door afval te reduceren, het als grondstof weer in te kunnen zetten of minstens beter te kunnen

verwerken. De uitdaging daarbij is dat je aantoonbaar kostenefficiënt moet werken en verbeterslagen maakt. Dat vereist een transparante aanpak met inzichtelijke rapportages over de ingezamelde afvalstromen en de verwerking daarvan.”
 

Uitdagingen afnemerskant

“Na de verwijdering van afval en reststromen bij onze klanten komen deze grotendeels via lokale overslagstations bij elkaar. Daar vindt scheiding op soort plaats in twee hoofdstromen: recyclebaar materiaal en residu dat als brandstof dient voor energiecentrales. Die afvalstromen gaan van de overslagstations meestal in grotere ladingeenheden verder de keten in naar eigen recycleplants en energiecentrales of naar andere afnemers. De sturing van de hoofdstromen vindt binnen onze organisatie vanuit een totaaloverzicht plaats. Hierbij wordt een optimum gezocht tussen verwerkingskosten en transportkosten. Daarnaast worden de externe partijen zorgvuldig geselecteerd. De drie kernvragen daarbij zijn: ‘Wat zijn de rendementen op terugwinning van grondstoffen, draagt men ook op lange termijn zorg voor een gezonde werkomgeving en worden de stromen voldoende duurzaam verwerkt?”

 

Belangrijke KPI’s

“We kijken continu of de serviceverlening adequater kan en hoe we een optimum tussen efficiency, effectiviteit en kostenbeheersing kunnen realiseren. In 2009 en in 2010 is fors geïnvesteerd in ritplan- en routeoptimalisatiesoftware. Daarnaast zijn we bezig met de uitrol van boardcomputers. Acties om nog beter te kunnen bijsturen en om onze data sneller door de systemen te krijgen. Klanten hebben hier voordeel bij doordat we nog adequater kunnen inspelen op hun wensen. Key-words bij de optimalisatie van de operatie zijn: focus op bezettingsgraad en productiviteit, –veiligheid. In het kader van duurzaamheid houden we de logistieke lijnen zo kort mogelijk, onder andere door een juiste balans te vinden tussen het aantal standplaatsen en overslagstations en de schaalgrootte daarvan. Daarmee realiseren we aantoonbaar lagere (CO2)-emissies.”

Reageer op dit artikel