artikel

Overzicht seminarprogramma ICT & Logistiek 2010

Supply chain

Overzicht seminarprogramma ICT & Logistiek 2010
ICT & logistiek 2010

Een overzicht van het uitgebreide seminarprogramma op woensdag 3 en donderdag 4 november in Utrecht. Daarnaast zijn er dagelijks diverse andere activiteiten als de RFID-tours, TLN-tours, The Fresh Connection en het VLM Najaarscongres.

  • Seminarprogramma woensdag 3 november

 

Highly Competitive Warehouse Management.  Wat kunnen we leren van de foodbranche?

Sprekers: Jeroen van den Berg  (Jeroen van den Berg Consulting) en  Izaäk Havenaar (directeur Haluco)

Tijd: 10.30-12.00 uur

Zaal: Theater Blauw

Sommige distributiecentra zijn efficiënt en leveren uitmuntende prestaties. Veel anderen voeren elke dag weer een strijd op de werkvloer om de goederen de deur uit te krijgen. In deze sessie kijken we naar de specifieke uitdagingen van de food-warehousing. We laten niet alleen zien hoe moderne ICT-systemen (WMS) hierbij kunnen helpen, we kijken ook naar de organisatie op de werkvloer en de samenwerking in de keten tussen producenten en retailers. Het mag duidelijk zijn, slimme logistiek biedt veel concurrentievoordeel in de foodketen

 

Maak van ERP een succes

Spreker: Rob Geilleit (directeur IPL Consultants)

Tijd: 12.30-13.15 uur

Zaal: Theater Blauw

Veel ERP-systemen worden nog niet goed benut. Het aantal Excel sheets groeit en de gebruikers uiten te vaak ontevreden geluiden. Een goed selectie- en implementatietraject kan dit voorkomen. IPL heeft al meer dan 100 klanten begeleid in een ERP-selectie. In de presentatie wordt ingaan op "hoe selecteren" en welke valkuilen te vermijden.

 

Optimalisatie van de agroketen met behulp van ICT en technologische Innovaties

Spreker: Joost Snels (Wageningen UR)

Tijd: 13.30-14.15 uur

Zaal: Theater Blauw

Aan de hand van cases die betrekking hebben op de voedsel- en sierteeltketen zal inzichtelijk gemaakt worden hoe innovatieve technologieën in combinatie met keten (her)inrichting en informatie / transparantie kan bijdragen aan de optimalisatie van de totale agroketen.

 

Top 10 trends in Logistiek en ICT

Sprekers:  Bas Bongers en Frank Bontekoe  (Innovatieadviseurs Syntens)

Tijd: 14.30-15.15 uur

Zaal: Theater Blauw

Welke tien trends gaan uw werk de komende jaren veranderen?  U krijgt van ons inzicht in deze trends plus een uitleg  van de betekenis ervan voor de logistieke sector.  Daarnaast  wordt ingegaan op de kansen die de nieuwe trends u bieden om als onderneming uw concurrenten voor te blijven.

 

  • Seminarprogramma donderdag 4 november

 

Logistiek Dienstverlener: verbeter uw concurrentiepositie met Highly Competitive Warehouse Management

Sprekers: Jeroen van den Berg (Jeroen van den Berg Consulting), Leonie Weber (Damco) en Arjan van Baarle (Partner Logistics)

Tijd: 10.30-12.00 uur

Zaal: Theater Blauw

Sommige distributiecentra zijn efficiënt en leveren uitmuntende prestaties. Veel anderen voeren elke dag weer een strijd op de werkvloer om de goederen de deur uit te krijgen. In deze sessie kijken we wat logistiek dienstverleners kunnen doen om tot topprestaties te komen. Hierbij kijken we niet alleen naar de rol van moderne ICT-systemen (WMS), maar ook naar de organisatie op de werkvloer en de samenwerking met opdrachtgevers. Met stapsgewijze verbeteringen kunnen logistiek dienstverleners concurrentievoordeel halen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun opdrachtgevers.

 

Minder werkkapitaal in de supply chain? Dat doe je zo!

Spreker: Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam/TNO-expert, IMCC)

Tijd: 10.30-12.30 uur

Zaal: Prins Claus Foyer

Hoe bepaal je de potentiële verbeteringen in het werkkapitaal?

* Sales & Operations planning: in de hartslag van de klant

* Waarom lukt het niet met ERP?

* De beslisser staat centraal

* De rol van de manager in logistiek

Het werkkapitaal moet omlaag en cash-to-cash-cycles moeten korter. Logistiek moet daarom het werkkapitaal dat vast zit in voorraden verlagen. De tering naar de nering zetten. Maar lagere voorraden hebben direct effect op de leverbetrouwbaarheid. Voorraden zijn het resultaat van het zorgvuldig balanceren tussen de vraag van klanten en aan het andere uiterste van de logistieke keten de leveranciers. De basis voor het verminderen van voorraden is: slimmer plannen en besturen met je partners in de keten. Uiteraard nadat je eerst het eigen huis op orde hebt gebracht. Klinkt simpel, maar hoe doe je dat?

 

15e Jaarlijkse Third-Party Logistics Study

Spreker: Jasper van der Wulp (Capgemini)

Tijd: 12.30-13.15 uur

Zaal: Theater Blauw

Deze studie onderzoekt alweer voor de 15e keer de staat van de markt voor diensten van logistieke dienstverleners in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Elk jaar worden bepaalde thema’s dieper onderzocht, dit jaar zijn dat:

– Total "LandedCost" calculaties

– de specifieke rol van logistieke dienstverleners in de sectoren Life Sciences en FMCG (Fast Moving Consumer Goods)

 

Communicatie tijdens tender- en executieprocessen

Sprekers: Pieter van der Bas (EVO) en Michel Haenen (Transporeon)

Tijd: 13.30-14.15 uur

Zaal: Theater Blauw

Goede transportaansturing op zowel strategisch als operationeel niveau staat of valt met goede communicatie tussen ketenpartijen. Het begint vaak al bij het kiezen van de juiste dienstverleners in het tenderproces, maar ook in de daadwerkelijke transportexecutie komen nog vele communicatiestoringen voor die leiden tot inefficiënte transportketens. De presentatie zal de deelnemers inzicht geven in het optimaliseren van communicatie en hierbij zullen ook nieuwe communicatiemethoden worden gepresenteerd zoals E-tendering en E-Logistics.

 

S&OP (Sales and Operations Planning) – wat er te leren valt van de Apollo 13 missie

(i.s.m Het Doel, platform voor Logistici)

Spreker: Lars Leemhorst (TruEconomy Consulting)

Tijd: 14.00-15.00 uur

Zaal: Prins Claus Foyer

Voor veel bedrijven is een goed gedefinieerde supply chain strategie en daaraan gekoppeld een goede uitvoering aan de hand van een strak S&OP-proces van groot belang. In de praktijk een behoorlijke uitdaging, want er is geen routine in complexe supply chains.

Een sterk praktijkvoorbeeld van besliskunde en improvisatievermogen in teamverband is de mislukte missie van ruimtevaartuig ‘Apollo 13’ naar de maan, waarvan veel te leren valt in de supply chain. In een snel veranderend scenario waren de bemanningsleden aangewezen op de middelen aanwezig in het ruimteschip. Ze moesten bedenken wat het optimale scenario voor ze zou zijn om te kunnen overleven. Daarbij konden ze zich niet veroorloven om fouten te maken, dus moesten ze heel goed nadenken over oorzaak/gevolg relaties. Ze maakten hierbij gebruik van simulatie tools.

  

Top 10 trends in Logistiek en ICT

Sprekers: Bas Bongers en Frank Bontekoe (Innovatieadviseurs Syntens)

Tijd: 14.30-15.15 uur

Zaal: Theater Blauw

Welke 10 trends gaan uw werk de komende jaren veranderen?  U krijgt van ons inzicht in deze trends plus een uitleg  van de betekenis ervan voor de logistieke sector. Daarnaast wordt ingegaan op de kansen die de nieuwe trends u bieden om als onderneming uw concurrenten voor te blijven.

 

Supply chain game – complexiteit leren managen in een snel veranderende economie

(i.s.m Het Doel, platform voor Logistici)

Tijd: 15.00-17.00 uur

Zaal: Maxima Foyer

Voor wie antwoorden buiten de gebaande paden zoekt, is deze training perfect. In een rollenspel wordt een miniatuur supply chain nagebootst waarin managers uit hun comfortzone worden getrokken en creativiteit wordt uitgelokt.

In de eerste helft van het rollenspel ervaren de spelers hoe ze een proces moeten stroomlijnen. Dan, halverwege het spel, slaat de recessie toe….de vraag daalt plots drastisch. Om de volumes weer op te krikken introduceert de afdeling marketing nieuwe productvarianten waardoor de complexiteit in de supply chain navenant stijgt.

Het Doel maakt het mogelijk dat deze hands-on-training, recentelijk ontwikkeld door TruEconomy Consulting voor braintraining en teambuilding, gratis wordt aangeboden. Supply Chain professionals krijgen voorrang op consultants bij inschrijving. Deze ‘extendedenterprisesupply chain game’ brengt u de vaardigheid bij van het out-of-the-box denken. Door de eenvoud van het in het spel te vermarkten object, ligt de focus op de interactie tussen productie, supply chain en processen.

 

Donkere wolken aan de horizon?

Spreker: Leopold Jonkman (TLN Consultancy)

Tijd: 15.30-16.15 uur

Zaal: Theater Blauw

ICT binnen de transport- en logistieke sector omvat meer dan planningsystemen, boordcomputers en financiële pakketten. ICT gaat van het bijhouden van vakantiedagen in Excel tot en met de ontwikkelingen van het Europese civiele satellietnavigatiesysteem Galileo. Transport en Logistiek Nederland heeft als doelstelling in haar strategisch plan opgenomen om de ontwikkeling en toepassing van ICT in de bedrijfstak te bevorderen. Er worden trends besproken die niet alleen kansen bieden aan hele grote, maar ook aan kleinere bedrijven. Cloud computing staat daarbij centraal.

Reageer op dit artikel