artikel

Logistiek masterplan Hunkemöller werkt

Supply chain

Logistiek masterplan Hunkemöller werkt
Hunkemoller logistiek Hoefnagels

Hunkemöller, opgericht in 1886, is onderdeel van Maxeda, de grootste non-food keten van Nederland. Het bedrijf heeft 2.700 medewerkers en meer dan 450 winkels in Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Saoedi-Arabië, Egypte, Spanje, Aruba, Curaçao, Rusland, Polen en Sint-Maarten. De ambities van Hunkemöller zijn groot en het logistiek masterplan speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

Hunkemöller, opgericht in 1886, is onderdeel van Maxeda, de grootste non-food keten van Nederland. Het bedrijf heeft 2.700 medewerkers en meer dan 450 winkels in Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Saoedi-Arabië, Egypte, Spanje, Aruba, Curaçao, Rusland, Polen en Sint-Maarten. De ambities van Hunkemöller zijn groot en het logistiek masterplan speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Hunkemöller   Leverancier/dienstverlener: Kewill
Plaats: Wereldwijd  
Branche: detailhandel   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Retail   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Hunkemöller streeft ernaar om de grootste lingeriebrand te worden in Europa en daarbuiten. Er is nu al een stijgende lijn te zien en daarnaast zijn er nieuwe strategische meerjarenplannen gemaakt die moeten leiden tot een groei van het aantal winkels.

 

Belangrijke rol logistiek

Logistiek speelt in dit proces een zeer belangrijke rol, zowel voor Nederland als voor alle andere landen waar een Hunkemöller/ Bodique-filiaal is gevestigd. Er wordt vanuit Nederland gewerkt met een zogenoemd logistiek masterplan dat de strategie en tactiek bepaalt. Hoe zou de logistieke structuur eruit moeten zien? Willen we gebruiken maken van één distributiecentrum (DC) of juist van HUB’s? De conclusie was uiteindelijk dat Hunkemöller gebruik zou moeten maken van één distributiecentrum, waaruit de bevoorrading wordt gedaan. Dit heeft te maken met het feit dat een zeer groot gedeelte van de goederen, replenishment-goederen zijn. Dat betekent dat losse goederen (per maat of kleur) naar filialen worden gestuurd op basis van calculatieregels en daarvoor is het gebruik van één DC eenvoudiger en efficiënter. 

 

Een groot deel van organisatorische complexiteit binnen de logistiek bij Hunkemöller zit aan de voorkant van het proces. Een belangrijk aspect is het trendwatchen van de ontwikkelingen in de mode- en lingerie-industrie. Hunkemöller ontwerpt zelf alle lingerie binnen haar styling afdeling, dat via korte lijnen communiceert met de inkopers. De zogenoemde planners buigen zich over de aantallen, soorten, maten, modellen en commerciële thema’s. Dit gehele proces leidt uiteindelijk tot een eenduidig inkoopplan, dat ruim voor de ontwikkeling en levering van de collectie vastligt. De laatste schakel is dat de artikelen vervolgens geproduceerd en geleverd moeten worden aan alle winkels.

 

Oplossing

Hunkemöller heeft binnen het Maxeda-verband een structuur ontwikkeld voor het invoeren en leveren van goederen. Alle goederen, die worden besteld bij leveranciers, worden door service providers gemonitord op de verwachte aankomstdatum in de Rotterdamse haven. Import- en exportmedewerkers van Hunkemöller die gevestigd zijn in de Rotterdamse haven houden zich bezig met zaken als douaneactiviteiten, de beladingsgraad en andere vervoersmodaliteiten en onderhouden tevens nauw contact met de service providers en inkopers.

 

De vraag vanuit Hunkemöller in 2001 was een regeling die het voor hen mogelijk zou maken om te werken met douanegoederen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een Entrepot-E licentie. Voor die implementatie moest er onder andere een geheel nieuwe AOIC (Administratie Organisatie & Interne Controle) geschreven worden, waarbij zowel de financiële als logistieke stromen op elkaar worden beschreven.

"Het Entrepot is voor ons van groot belang", vertelt Hans Hoefnagels, adjunct directeur Logistiek. "Met behulp van het orderbestand kan men aangeven of de binnenkomende goederen afkomstig zijn buiten de EG. Indien dat het geval is worden de gegevens verwerkt in de douanesoftware van Kewill. De goederen die aankomen in Rotterdam brengen we in het Entrepot door zogenoemde volgbrieven te creëren. Hiermee kunnen we de goederen naar iedere willekeurige locatie binnen Europa vervoeren. Uiteraard moet er wel aan een aantal criteria worden voldaan voordat de goederen in het vrije handelsverkeer mogen worden gebracht. Kewill Customs maakt hierbij gebruik van een dossierstructuur waarbij alle vereiste douanedocumenten worden gecreëerd, maar ook de workflow. Zo moet bijvoorbeeld de afdeling import in handen zijn van de originele factuur en een certificaat van oorsprong van de goederen."

  

Wanneer aan alle criteria is voldaan om de goederen te mogen invoeren, wordt er melding gemaakt waardoor het mogelijk is om de goederen uit het Entrepot vrij te geven. De douanesoftware van Kewill heeft een koppeling met de ERP-applicatie van SAP om de verschillende douanegoederenstromen te scheiden. Kewill Customs automatiseert dit proces middels GPA-rapportages, automatische berichtverwerkingen (ERP en Douane Overheid – waaronder tarieven) en CBS-rapportages.    

 

Resultaat

Hunkemöller heeft op dit moment een afzet van tientallen miljoenen stuks per jaar. Wat betreft het volume komt dat voor Nederland neer op 1000 teu.

 

Hoefnagels: "Kewill heeft ons vooral veel toegevoegde waarde geleverd door ons te begeleiden tijdens dit complexe proces. Bij hen zit de douanekennis en in een aantal gevallen praktijkervaring, dus daar maken we graag gebruik van. Wij zorgen ervoor dat alle data in de douanesoftware terecht komt en vervolgens voorziet Kewill ons van de correcte documenten met de juiste waarden, valuta en een kloppende maandafgifte."

    

"Verder zijn we ook ondersteund met het opnemen van en omgaan met de wijzigingen in de douanewetgeving die sinds 31 januari 2010 van kracht is. Dat is tevens een selectiecriterium geweest om voor Kewill te kiezen: een proactieve houding bij een groep specialisten. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de vertrouwensband met de douane en of de software ook in de praktijk eenvoudig in gebruik is. Dit heeft geleid tot een professionele en prettige samenwerking die nog steeds voorduurt."

 

Nummer één in lingerie

De komende jaren heeft Hunkemöller het doel om nog meer winkels te openen in meerdere landen. De wereldwijde uitbreiding is in lijn met de ambitie van de retailer om het leiderschap te bereiken; een wereldspeler die behoort tot de top drie in elk land waar zij vertegenwoordigd is.

"We willen binnen afzienbare tijd nummer één worden op het gebied van lingerie binnen Europa. We zijn op dit moment marktleider in Nederland en Denemarken en in Duitsland staan we al redelijk goed op de kaart met 110 winkels. Daarnaast hebben we voor ogen om een groot gedeelte van onze expansie te exploreren door internationale franchising toe te passen. Zoals bijvoorbeeld in Polen, Rusland en Egypte."

Reageer op dit artikel