artikel

Coolmark traint voor professioneler voorraadbeheer

Supply chain

Coolmark traint voor professioneler voorraadbeheer
Coolmark Involvation

In de afgelopen maanden heeft groothandel Coolmark een grote verbeterslag in zijn voorraadbeheer bereikt. Waar voorheen de servicegraad naar de klanten vooral op peil werd gehouden door veel ad hoc acties, wordt dankzij een training-on-the-job traject met adviesbureau Involvation, nu veel meer gestructureerd gestuurd op de juiste voorraadniveaus.

In de afgelopen maanden heeft groothandel Coolmark een grote verbeterslag in zijn voorraadbeheer bereikt. Waar voorheen de servicegraad naar de klanten vooral op peil werd gehouden door veel ad hoc acties, wordt dankzij een training-on-the-job traject met adviesbureau Involvation, nu veel meer gestructureerd gestuurd op de juiste voorraadniveaus.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Coolmark   Leverancier/dienstverlener: Involvation
Plaats: Barendrecht  
Branche: groothandel non-food   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Groothandel   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Coolmark, onderdeel van het Zweedse Beijer Ref, is een van Nederlands meest toonaangevende groothandels op het gebied van koudetechniek, klimaattechniek en watersystemen. Het kantoor en magazijn zijn gevestigd in Barendrecht. Tevens is er een magazijn in Almere, van waaruit airconditioningapparatuur wordt gedistribueerd. Coolmark levert een zeer uitgebreide range koudetechnische producten, in totaal zo’n 15.000 artikelen. Binnen 24 uur dient de klant over de door hem bestelde artikelen te kunnen beschikken.

 

Servicegraad niet hoog

Ondanks het feit dat de voorraad hoog was, lag de gemeten servicegraad niet op het gewenste niveau. Het vermoeden bestond dat de voorraad niet de juiste samenstelling had. Om dit vermoeden te verifiëren is op verzoek van het managementteam van Coolmark in september 2009 een quickscan m.b.t. het voorraadmanagement uitgevoerd. Uit deze quickscan, die is uitgevoerd door Involvation, zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen, zoals het focussen op pro-actief voorraadbeheer, gebruik maken van gedifferentieerde stuurparameters en het meten van zowel de input als output van het proces.

 

Training-on-the-job traject

In vervolg op de quickscan is een training-on-the-job traject gestart. Door te kiezen voor training on the job is een unieke combinatie gevonden in het vergroten van de theoretische kennis en het direct toepassen daarvan in de eigen situatie. Onder leiding van een consultant van Involvation is in Excel een structuur opgezet waarmee de voorraadparameters periodiek berekend worden. Er zijn verschillende bestelmodellen geïmplementeerd, bijvoorbeeld voor goedkope en dure artikelen, en is er een aparte structuur opgezet voor artikelen die zowel bij de OEM (overseas) besteld kunnen worden als op de lokale markt. Doordat de tools door de eindgebruikers zelf ontwikkeld zijn, is de acceptatiegraad zeer hoog, en heeft de nieuwe werkwijze zich zelf geïmplementeerd .

   

"Solide basis"

Danny van den Berg, Manager Inkoop & Logistiek van Coolmark, "In de afgelopen jaren hebben we veel tijd gestopt in het operationeel maken van ons ERP-systeem Dynamics AX. Vanwege de grote verscheidenheid aan artikelen en leveranciers, met elk hun eigen uitdagingen, ontbeerden wij echter een slimme en simpele tool voor het berekenen van voorraadparameters. Met de ondersteuning van Involvation hebben wij o.a. een solide basis ontworpen voor het uitvoeren van diverse berekeningen van parameters met de mogelijkheid voor het doorvoeren van unieke eigenschappen van groepen van artikelen, leveranciers of andere criteria. Hierdoor zijn we in staat met een veel grotere regelmaat complexe berekeningen uit te voeren, de mogelijke impact door te rekenen en te implementeren. Een en ander resulteert in een betere afstemming op de (potentiële) vraag bij een geoptimaliseerde voorraadhoogte."

Reageer op dit artikel