artikel

Sjaak Kraaij, Strategisch inkoper/logistiek adviseur, Stichting de Zorgboog

Supply chain

Sjaak Kraaij, Strategisch inkoper/logistiek adviseur, Stichting de Zorgboog
Sjaak Kraaij, Strategisch inkoper/logistiek adviseur, Stichting de Zorgboog

Voormalig studenten van de hoogste logistieke opleiding EMLog beantwoorden elkaars vragen op logistiek gebied. Dit keer reageert Sjaak Kraaij op een vraag van Bert Anneveldt (Zwapack) over voorbeelden van ketenoverschrijdende logistieke verbeteringen.
Sjaak stelt een nieuwe vraag aan Lennard Struijk van Voorne Partners.

Kun je concrete voorbeelden geven van ketenoverschrijdende logistieke verbeteringen, die je met partners hebt gerealiseerd?

Een voorbeeld van ketenoverschrijdende logistieke verbetering is de samenwerking tussen zo’n 80 (verpleeg-)afdelingen en de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC enerzijds en de farmaceutische groothandel Alliance Healthcare anderzijds.

Het project dat eind 2007 werd afgerond, omvatte de afdelingsbelevering van snellopende geneesmiddelen door Alliance Healthcare onder regie van de ziekenhuisapotheek.

 

De probleemstelling liet zich vertalen in een relatief lage servicegraad vanuit de ziekenhuisapotheek richting de (verpleeg-)afdelingen, geen toegevoegde waarde bij orderverzameling van deze geneesmiddelen door de ziekenhuisapotheek en opslingereffecten in de keten door infrequente, grote bestelhoeveelheden vanuit de ziekenhuisapotheek richting groothandel.

 

Deze keten is geoptimaliseerd door het voorraadbeheer van geneesmiddelen op de verpleegafdelingen door personeel van de ziekenhuisapotheek uit te laten voeren middels barcodescanning. Hierdoor kwam er grip op zowel het moment van bestellen als de bestelhoeveelheden en daarnaast kon het KOOP stroomopwaarts verlegd worden.

 

De gescande gegevens werden vervolgens via EDI doorgestuurd naar Alliance Healthcare, die de goederen per afdeling afleverde bij het Erasmus MC, waar deze goederenstroom werd gecombineerd met de overige goederenstromen.

 

Door de communicatie van pakbon en factuur via EDI te laten verlopen is er fors op de administratieve lasten bespaard. Daarnaast is de voorraad binnen de ziekenhuisapotheek fors gereduceerd en de servicegraad naar de afdelingen verbeterd. Uiteindelijk kon zo’n 70 tot soms wel 90% van het geneesmiddelvolume naar een (verpleeg-)afdeling op deze wijze worden georganiseerd. Het in de EMLog-cursus gedoceerde ketendenken is in dit project ten volle toegepast met een positief resultaat als gevolg.

 

Dat het project ook in de branche lof heeft geoogst, blijkt uit het feit dat het in 2006 de KNMP-innovatieprijs heeft gewonnen.

 

Mijn ervaring met EMLog 

Als afgestudeerd logisticus dacht ik reeds een stevige theoretische basis te hebben met betrekking tot logistiek en supply chain management. Tijdens de EMLog studie heeft deze basis nog een flinke verdieping gekregen en heb ik meer inzicht gekregen in hoe logistiek een bijdrage kan leveren aan het onderscheidend vermogen van organisatie. Meest waardevol vond ik de consequente toepassing van het PBIO-model en de gevolgen van een hoge/lage waardedichtheid en/of hoge/lage verpakkingsdichtheid op de logistiek.

Door de diverse achtergrond van de cursisten zie je de betekenis van logistiek in zowel een productie- als distributieomgeving. De veelzijdige achtergrond van docenten en sprekers en hun aansprekende voorbeelden geven je telkens nieuwe tips en inzichten.

Ik heb de studie zowel verrijkend als ook heel pittig ervaren. De theorie omvat vele boeken en sheets. Zelfstudie tussen de blokken is absoluut noodzakelijk om bij te blijven. Bij het theorie-examen wordt je stevig aan de tand gevoeld middels een case. Het praktijkgedeelte is een mooie kans om in groepsverband het geleerde in de praktijk te brengen en in een korte periode de logistiek van een bedrijf te onderzoeken en aanbevelingen te doen.

  

Vraag aan Lennard Struijk (Voorne Partners)

Maakt krimp of groei iets uit voor uw supply chain strategie?

 

 


Over de auteur

Naam:

Geboortejaar:
Bedrijfsnaam:
Functie:
Contactgegevens:
EMLog succesvol afgesloten in:

Sjaak Kraaij
1970
De Zorgboog
Strategisch inkoper/logistiek adviseur
Sjaak.kraaij@planet.nl
2006

 

 

 

 

 

Opleiding en werkervaring 
Inmiddels bijna 15 jaar ervaring in functies op het gebied van inkoop en logistiek, zowel als staffunctionaris als ‘in de lijn’ . Eerst bij een producent/uitgever van consumentensoftware en vervolgens 7 jaar in de farmalogistiek bij het Erasmus MC. Na een korte omzwerving in de logistieke dienstverlening ben ik sinds begin dit jaar weer werkzaam in de zorgsector. In een gecombineerde functie mag ik vorm geven aan het opzetten van strategische inkoop en een nieuwe logistieke infrastructuur.

Reageer op dit artikel