artikel

Flowerwatch: temperatuur en snelheid omlaag, kwaliteit en winst omhoog

Supply chain

Flowerwatch: temperatuur en snelheid omlaag, kwaliteit en winst omhoog
Flowerwatch

Wie aan tradities vasthoudt, komt niet vooruit. Ook agrologistieke ontwikkelingen danken hun waarde vaak aan onconventioneel en vernieuwend denken. Flowerwatch helpt bedrijven in de sierteeltsector om telkens weer onbevangen naar hun keten te kijken en met innovaties de kwaliteit van het eindproduct te verhogen. Managing director Jeroen van der Hulst heeft een opmerkelijke visie op transport en opslag.

Wie aan tradities vasthoudt, komt niet vooruit. Ook agrologistieke ontwikkelingen danken hun waarde vaak aan onconventioneel en vernieuwend denken. Flowerwatch helpt bedrijven in de sierteeltsector om telkens weer onbevangen naar hun keten te kijken en met innovaties de kwaliteit van het eindproduct te verhogen. Managing director Jeroen van der Hulst heeft een opmerkelijke visie op transport en opslag.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Flowerwatch   Leverancier/dienstverlener: 0
Plaats: Roelofarendsveen  
Branche: land- & tuinbouw   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Flowerwatch ontwikkelde zich de afgelopen jaren van de eenmanszaak van Jeroen van der Hulst tot een bedrijf met vijf medewerkers, actief op het gebied van kwaliteitsbeheersing van bloemen en planten in binnen- en buitenland. Het bedrijf wil grip krijgen op de keten, met extra aandacht voor het optimaliseren van koelketens en uiteindelijk voor de kwaliteit van bloemen en planten. Van der Hulst: "Voor alle betrokkenen, van teler tot bloemenstal, is die kwaliteit essentieel voor de winst. Iedere schakel in de keten profiteert immers financieel van betere bloemen."
 

Met Flowerwatch ontwikkelt Van der Hulst in samenwerking met zijn opdrachtgevers onder andere nieuwe transportmethoden waarin de kwaliteitszorg beter is gegarandeerd. Flowerwatch werkt aan de hand van een stappenplan, waarin signaleren, verbeteren en duurzaam controleren de hoofdstukken vormen. Eerst worden de knelpunten opgespoord en in kaart gebracht. Vervolgens komen de technische aanpassingen en andere middelen die de procedure kunnen verbeteren aan bod. En ten slotte worden afspraken gemaakt over de verbeterde technieken en procedures om de vooruitgang vast te houden. Bij die inventarisatie en nieuwe opzet worden de medewerkers van de opdrachtgever nauw betrokken en getraind om voortaan zelfstandig de kwaliteit hoog te blijven houden.

   

Jeroen van der Hulst (foto rechts): "Je kunt wel vertederd naar die mooie, traditionele bloemenhandel blijven kijken, maar als je onnodig kwaliteitsverlies constateert en alle partijen geld verliezen, moet je ‘out of the box’ denken." En als hij uitlegt wat er aan de hand is, krijg je waardering voor zijn revolutionaire zienswijze.
 

Meteen koelen
Er heerst een koelketencrisis, die steeds heviger wordt. De ketens worden langer, het transport intensiever. We willen snel en ‘just in time’ leveren en vanuit alle delen van de wereld aanvoeren en overal afzetten. Dus blijf je bij dure vliegtuigen voor de lange afstand en heel veel kleinschalige wegtransporten op de kortere afstanden. Denk je daarover na, dan kom je op het idee om temperatuur tegen snelheid af te zetten. Als je bij de eerste schakel meteen al de temperatuur rond de bloem laat dalen tot zeven graden Celsius, breng je de bloem in een biologische rustfase die lang mag duren. Denk aan bloemen in een soort winterslaap. Met aangepaste dozen in speciale koelcontainers is vervolgens het vervoer per schip een haalbare, economische oplossing. Dat mag allemaal langer duren, mits je de temperatuur constant laag houdt.
 

Over de grote afstanden kies je dus voor lagere temperatuur en langere transporttijd. In die voor sierteelt revolutionaire transportketen zijn wel grote aanpassingen nodig. Voor de eerste overslag van teler naar veiling en vervolgens naar de transporteur moeten grotere depots op lagere temperaturen gaan functioneren. Meteen koelen, dat is het geheim. Dat vraagt veel van de nieuwe (onder andere Afrikaanse) teeltlanden.

   

Maar omdat die landen in opkomst zijn en nu nog alle ruimte hebben om zich op de toekomst te richten, moeten dergelijke voorzieningen daar nú worden aangelegd. Een advies dat overigens in veel landen goed wordt opgevolgd. Vervolgens moet het arsenaal van geschikte schepen en koelcontainers worden uitgebreid. Je voert grotere voorraden en sorteringen bloemen in één keer gekoeld aan, en dus dient de overslag in de haven van aankomst weer op gegarandeerd lage temperatuur plaats te vinden.
 

Nieuwe, grootschalige distributiecentra moeten de bloemen op het niveau van een groothandels-cash-and-carry aanbieden. Wie in zo’n nieuwe transportketen durft te investeren, weet zich voor de komende decennia verzekerd van commercieel succes. "Want zo ziet de toekomst van de mondiale bloemenhandel eruit", besluit Van der Hulst zijn verhaal. Gelooft de markt zijn baanbrekende idee of is hij een donquichot? "Ik weet alleen dat de kenners van Wageningen UR het traditionele traject hanteren en dat nog altijd proberen te verbeteren. Volgens mij biedt dat geen perspectief. Volgens hen kun je op elke starttemperatuur beginnen. Maar dan heb je al te veel verloren om later in de keten de levensduur van de bloemen nog te verlengen."
 

De praktijk
Denk niet dat deze vorm van agrologistieke optimalisatie onontgonnen terrein is. Jeroen van der Hulst en Flowerwatch hebben het gelijk al aan hun kant gekregen. Een aantal bedrijven zijn al langer revolutionair bezig. Oudendijk Import is gespecialiseerd in bloemen en importeerde in 2008 ruim tweehonderd zeecontainers uit drie verschillende continenten. Dit resultaat is goed genoeg voor een beginfase, maar het kan volgens Flowerwatch nog veel beter. Om te beginnen is de inhoud van een klein percentage van de containers bij aankomst volledig onbruikbaar. Een verlies van twee procent is acceptabel, maar kan ook worden voorkomen als de oorzaken duidelijk worden. De gewenste A1-kwaliteit is voor dertig procent van de lading niet haalbaar. En omdat A2-kwaliteit nauwelijks meer wordt geaccepteerd, is dat een onverteerbaar verlies. De verliezen zijn een harde leerschool, maar tegelijkertijd een extra stimulans om de kwaliteit van de keten tot in detail te verbeteren.
 

Het principe staat als een huis. Maar de afnemers van het nieuwe concept moeten enthousiast blijven en dus mag je geen zwakke momenten tonen en moet je doorgaan op de ingeslagen weg. Verlies accepteer je stilletjes. Met voornamelijk retail- en groothandelklanten heeft Oudendijk de ambitie om zich te ontwikkelen tot ketenregisseur. Er moet dus concurrentiekracht worden ontwikkeld en de werkwijze moet snel worden geperfectioneerd.
 

Vanuit agrologistiek oogpunt blijkt dat het verlies van kwaliteit niet optreedt gedurende de relatief lange zeereis, maar juist bij de processen ervoor en erna. Het ontbreekt aan de juiste voorschriften om de kwaliteit van de bloemen te waarborgen aan het begin van de rit – ze moeten voorgekoeld worden – en aan het eind: het onderkoeld houden bij de aankomst. Voorbehandeling, het tijdig sluiten van zeecontainers voor lokaal transport en bij overladen, het instellen van de temperatuur op het containerschip, het handhaven van de juiste temperatuur bij uitladen en overladen, daar gaat het bij de bloemenexport om. Simpel beschreven, maar niet al te gemakkelijk op te waarderen tot een succesvolle mondiale handel. Er zijn tal van mensen die onzorgvuldig met de gewenste procedures kunnen omgaan. Flowerwatch richt zich als partner van Oudendijk Import op het ontwikkelen van een protocol om elke schakel te dwingen de ideale omstandigheden in de hele keten hoog te houden. Door middel van monitoring moet de handhaving in het oog worden gehouden. Voorlopig geldt de standaardisering voor de route van Zuid-Afrika naar ons land en die vanuit Ecuador.
 

Economisch
Dat de internationale bloemenhandel toe is aan vernieuwende concepten, mag blijken uit de toename van de containervaart met bloemen. Latitud, partner van Oudendijk, zette in 2008 ruim honderd containers met bloemen op de boot naar Nederland. Bergflora, sinds 1973 de grootste exporteur van protea’s, leukospermums, leukadendrons en andere snijbloemen vanuit Zuid-Afrika, heeft de bulk van het transport al van het vliegtuig naar het containerschip overgeladen. Mondial Flower International (MFI) heeft vestigingen in Europa, Afrika, Zuid- en Noord-Amerika en verzorgt de inkoop voor meer dan 40.000 bloemisten in het midden- en hoge segment. Containertransport per schip is een dagelijkse routine.
 

Flowerwatch heeft de afgelopen periode veel geïnvesteerd in geautomatiseerde kwaliteitssystemen, om zo met de meetresultaten in de hand te kunnen adviseren over verbetering van keten en kwaliteit. Hoewel het transport per schip een grote toekomst wordt toebedacht, richt Jeroen van der Hulst zich ook op ander transport.

   

"Kwaliteitsverbetering met het oog op een beter rendement kun je met elk transportmiddel bereiken. Waarom zou je de temperatuur in de laadruimte van een vliegtuig niet benutten? Die koeling in de lucht is gratis en laag genoeg om bloemen langdurig te conserveren. Laad ze dan wel zo snel mogelijk van de kweker over in het vliegtuig of zorg dat ze in een gekoelde ruimte blijven. Elke keer dat je de temperatuur verhoogt, verliest de bloem aan kwaliteit."
 

Temperatuur is de oorzaak van kwaliteitsverlies. Langdurig transport onder te warme omstandigheden resulteert in opengaan, gebogen stelen, meer botrytis (grauwe schimmel) en zelfs oververhitting van de dozen. Met controlesystemen kan Flowerwatch analyseren waar de zwakke plekken in de keten optreden. Van kweker tot winkel liggen tal van gevaren op de loer. Loggers meten de temperatuur gedurende het transport. De koelketen wordt grafisch in beeld gebracht, en aan de hand van die gegevens wordt voor het management een lijst met actiepunten opgesteld. Vandaag kan het nog misgaan, maar voor morgen moet de temperatuur continu laag worden gehouden. Dan kun je de tijd nemen voor economisch verantwoord transport en een concurrerend uitgangspunt voor de toekomst.

 

Bron: AgroLogistiek Magazine

Reageer op dit artikel