artikel

Roy Heijs, sourcing manager, Ahold

Supply chain

Roy Heijs, sourcing manager, Ahold
Roy Heijs, sourcing manager, Ahold

Voormalig studenten van de hoogste logistieke opleiding EMLog beantwoorden elkaars vragen op logistiek gebied. Dit keer reageert Roy Heijs op een vraag van Guido Delfgauw (Spider Logistics) over de effecten van duurzaamheid in de logistiek. Roy stelt een nieuwe vraag aan Bert Anneveldt van Zwapak.

Welke strategie hanteert jouw bedrijf om logistiek duurzaam te maken en hoe meet je de effecten ?

Wij willen op duurzame wijze met onze omgeving omgaan, dus we werken aan het verminderen van het energieverbruik en gebruiken zoveel mogelijk schone energie. Daarnaast willen we ook dat onze winkels bevoorraad kunnen worden met minimale overlast voor omwonenden. Er is dus binnen de Supply Chain een breed scala aan initiatieven en ontwikkelingen gaande, waarbij duurzaamheid en aandacht voor de omgeving een belangrijke rol speelt. Een paar voorbeelden kan ik hieronder wel noemen;

  • we streven naar de uitbreiding van aflevervensters in de steden om enerzijds buiten de spitstijden om te kunnen leveren (niet meer in de file staan) maar ook om de klant niet meer te storen met het vulproces in de winkels; we noemen dit ook wel dagranddistributie (vroeg en laat)
  • de gehele transport-vloot van onze vervoerders voldoet (nu al 90 procent) medio 2010 aan de PIEK certificering (stil transport) om op die manier zo min mogelijk geluid tijdens het laden en lossen van de goederen te maken. Daarnaast zal de gehele vloot qua motorisering aan de Euro 5 norm voldoen of beter (EEV, aardgas)
  • daar waar mogelijk en nuttig kijken we naar de inzet van LZV-wagens om het aantal transportbewegingen te verminderen (hubspoke principe). Dit door middel van de recent ontwikkelde distributie LZV’s, waarbij twee city trailers voorzien van laadkleppen, aan elkaar worden gekoppeld
     

Mijn ervaring met EMLog

Ik heb de EMLog ervaren als één van de meest krachtige en volwassen opleidingen op logistiek gebied.  Vanuit mijn optiek schuilt de kracht van de EMLog in de deelnemers en hun inbreng. De samenstelling is zo gemêleerd, dat de bijdrage van de groep aan de individuele resultaten van groot belang is. Dat geldt ook voor de breedte van de opleiding in combinatie met de docenten die worden ingezet. Dat maakt dat de opleiding op veel gebieden bij een deelnemer, die daadwerkelijk in de logistiek werkzaam is voor kennisverbreding dan wel voor een hernieuwde uitdaging zorgt. Tot slot wijs ik op de kracht van de examinering. Die wordt op een wijze uitgevoerd die redelijkerwijs garandeert, dat de kennis ‘geborgd’ is bij de deelnemers.
Een onderwerp dat mogelijk in de toekomst meer aandacht zou mogen krijgen (had in2006 waarschijnlijk nog de tijdgeest tegen) is duurzaamheid/MVO. Dit gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen. Door hier op in te spelen denk ik dat de EMLog zich nog meer kan gaan onderscheiden.

Vraag aan Bert Anneveldt (Zwapak)
Op welke wijze heeft de logistiek bijgedragen aan het recessiebestendig maken van jouw bedrijf ?


Over de auteur

Naam

Geboortejaar
Bedrijfsnaam
Huidige functie
Contactgegevens 

Welk jaar EMLog succesvol afgesloten

Roy Heijs 
1961 
Ahold
sourcing manager 
roy.heijs@ahold.com 
2006

 

Opleiding en werkervaring
Na de HAVO (diploma in 1979) ben ik tot 1987 in dienst geweest bij defensie. Daarna begon ik in de logistiek bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Tot 1998 heb ik in het dc diverse managementfuncties uitgevoerd. Vanaf 1998 tot en met 2006 heb ik binnen de Supply Chain diverse projecten als projectleider uitgevoerd. Het belangrijkste project in die periode was de implementatie van een nieuw WMS met bijbehorende procesvernieuwing in de dc’s. Vanaf mei 2008 heb ik in het distributiecentrum van Zaandam de functie van Manager Site Logistics vervuld. Vanaf oktober 2009 verruil ik die functie voor de rol van sourcing manager binnen de Europese Sourcing organisatie van Ahold.

Reageer op dit artikel