artikel

Bert Anneveldt, Business Manager, Zwapak

Supply chain

Bert Anneveldt, Business Manager, Zwapak
Bert Anneveldt, Business Manager, Zwapak

Voormalig studenten van de hoogste logistieke opleiding EMLog beantwoorden elkaars vragen op logistiek gebied. Dit keer reageert Bert Anneveldt op een vraag van Roy Heijs (Ahold) over de bijdrage van logistiek aan het recessiebestendig maken van Zwapak BV. Bert stelt een nieuwe vraag aan Sjaak Kraaij van Zorgboog.

Op welke wijze heeft de logistiek bijgedragen aan het recessiebestendig maken van jouw bedrijf?

 

Recessie zorgt vaak voor een sterkere focus op reductie van kosten en voorraden.
Maar er dient ook aandacht besteed te worden aan verhoging van de responsiviteit en aan differentiatie. Als reactie op toegenomen vraagonzekerheid en de neergaande prijsspiraal. Strategieën waaraan logistiek een wezenlijk kan leveren.
Ter illustratie twee aandachtsgebieden waar wij mee bezig zijn:

  • Evaluatie aanvoerlijnen.
    Zijn leveranciers uit het Verre-Oosten nog wel zo veel goedkoper, en geschikt voor levering (in alle levensfasen) van het product? Rekening houdend met relatief lange doorlooptijden, beperkte responsiviteit en flexibiliteit. Met hun invloed op voorraadhoogte, kwaliteit en risico in de gehele keten. Zijn er alternatieven in Europa, Midden-Oosten of Noord-Afrika die integraal gezien het bedrijfsdoel beter ondersteunen?
  • Evalueer het kritieke pad van de waardeketen en differentieer beslismomenten.
    Bepaalde grondstoffen of activiteiten bevinden zich op het kritieke pad. Deze bepalen volgordelijkheid en doorlooptijd. Andere grondstoffen, bewerkingen of andere activiteiten kunnen ook op een later tijdstip vastgelegd of uitgevoerd worden. Hierbij wordt beter tegemoet gekomen aan de marktvraag, zonder dat dit negatieve effecten heeft op kosten of doorlooptijd.

 

Logistiek als strategisch middel inzetten, kan resulteren in significante verbetering van bedrijfsresultaten en klant- en marktgerichtheid. Het kan zelfs nieuwe markten ontsluiten. Tenslotte, wil ik opmerken dat resultaat bereikt wordt door een open en opbouwende dialoog, intern en extern, over mogelijkheden en over kosten en baten tussen alle partijen in de waardeketen.

 

Mijn ervaring met EMLog

Veelzijdigheid, breedte en diepgang! EMLog heeft mij detailkennis over supply chain management op theoretisch maar ook praktisch vlak gegeven. Door de meer dan 30 docenten en sprekers, met zeer specifieke vakgebieden, met sterk verschillende achtergronden (van onderwijs tot praktijk en afkomstig uit verschillende branches) draagt EMLog bij aan een integraal beeld op bedrijfsprocessen. EMLog geeft je de instrumenten om als logistiek expert  bij te dragen aan de bedrijfsstrategie en het bedrijfsresultaat. De gemêleerde achtergrond van docenten en sprekers, en die van de mede studenten verruimen je kennis en ondersteunen het ‘out-of-the-box’ denken. 
De kennisoverdracht plenair is intensief en effectief  tijdens aaneengesloten dagen. Zelfstudie tussen twee studieblokken is daarbij onontbeerlijk. De afstudeeropdracht heeft mij een verdere verdieping gebracht van de verkregen kennis. Daarnaast heb je ook de gelegenheid kennis op te doen van andere bedrijven en processen. Tenslotte kun je tijdens je afstudeeropdracht optreden als consultant voor de opdrachtgever.

 

Vraag aan Sjaak Kraaij  (Zorgboog)
Kun je concrete voorbeelden geven van ketenoverschrijdende logistieke verbeteringen, die je met partners hebt gerealiseerd?

 


Over de auteur

Naam

Geboortejaar
Bedrijfsnaam
Laatste functie
Contactgegevens 

Welk jaar EMLog succesvol afgesloten

Bert Anneveldt

1962 
AhZwapakold
Business manager (tot 1 juli 2009) 
bert.anneveldt@hotmail.com 
2006

Opleiding en werkervaring
Algemeen management, commercie (in- en verkoop) en logistiek vormen de rode draad in opleiding en carrière. Ruim 25 jaar ervaring opgedaan bij Akzo Nobel waar mijn laatste functies Manager Sales Offices & Distribution, Purchaser logistics en Procurement manager waren. Aansluitend heb ik mijn kennis en ervaring uitgebreid op het gebied van algemeen management binnen het MKB bij Zwapak BV, een groothandel in verpakkingsmaterialen gericht op de sierteelt. Op dit moment ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.

 

Reageer op dit artikel