artikel

Wie zijn ketting goed onderhoudt zal snel weer op gang komen

Supply chain

De eerste reflex van veel weggebruikers bij een gevaarlijke situatie is de voet vol op de rem te zetten. Dat is vaak verstandig, maar het kan, zoals we allemaal weten, ook onverwacht vervelende gevolgen hebben. Zo is het ook met de Pavlov-achtige reacties die we nu zien in de logistieke wereld.

Voorraden worden de keten uit getrokken door alle aanvoer stil te leggen. Zo scheppen we onze eigen super bull-whip. De markt gaat een kwart omlaag. De retailers beginnen hun voorraden te decimeren. De leveranciers krijgen geen opdrachten meer en verlagen hun productie met de helft. Daarnaast laten ze alle voorraden weglopen, zowel aan de uitgaande kant (de eindproducten) als aan de inkomende kant (de materialen).
 
De leveranciers van de materialen krijgen geen orders meer en stoppen noodgedwongen met produceren. Bedrijven vallen om en het vertrouwen is verdwenen. De fiets komt knarsend tot stilstand én de olie in de ketting is verdwenen. Lastig als de markt weer aantrekt.
  

Natuurlijk moeten de voorraden omlaag. Natuurlijk moet je kritisch produceren. Natuurlijk moet je efficient transporteren. Je moet immers je financiële positie sterk houden. Anders val je om. Maar je zult ook klaar moeten staan om bliksemsnel om te schakelen als de markt weer aan gaat trekken. Dus het advies is: richt je keten goed in en zorg voor een gebalanceerde aansturing. Dat vergt inzicht in de hele keten en afstemming tussen de partners. Sturen op feiten en met wederzijds vertrouwen. Dat is moeilijk in een chaotische situatie waarin de toekomst onduidelijk is. Maar toch zullen we er samen alles aan moeten doen om zover te komen. Alleen dan kunnen we de voorraden beheersen en weten we wat we moeten produceren.
 

En bedenk: wie zijn ketting goed onderhoudt zal met een lichte druk op de pedalen snel weer op gang komen.

  
Jan van Doremalen, Partner en Senior Consultant bij CQM

Reageer op dit artikel