artikel

Ketensamenwerking tussen 30 grossiers Autodistribution

Supply chain

Ketensamenwerking tussen 30 grossiers Autodistribution
Dick Peters directeur ADN

Ketensamenwerking werd bij Autodistribution Nederland al in 1991 geïntroduceerd. In dat jaar sloegen 36 grossiers de handen in elkaar en sloten zich aan bij Autodistribution International. Na 18 jaar zijn er, wegens een enkele fusie, nog 30 grossiers over. Dick Peters (algemeen directeur) en Paul Greijn (adjunct directeur) leggen uit hoe het is gesteld met de samenwerking en het onderlinge vertrouwen.

Het doel van de oprichting van Autodistribution Nederland (ADN) – het wordt op zijn Frans uitgesproken – is helder: inkoopvoordeel behalen via de inkoopkanalen van Autodistribution International. De taken zijn binnen de Nederlandse tak van het wereldwijd opererende bedrijf, waar in totaal ruim 5 miljard euro wordt omgezet, helder verdeeld.

   

ADN heeft binnen de keten de functie van importeur en de AD Grossier heeft de functie van groothandel en bestellen bij het hoofdkantoor dat als nationaal distributiecentrum opereert. Garages bestellen weer bij de AD Grossiers.

   

ADN zelf bestelt haar producten bij de auto-onderdelen industrie, bijvoorbeeld een leverancier als Bosch. De 30 aangesloten grossiers (waarvan 26 zgn. strategische AD Grossiers) hebben samen in totaal 100 vestigingen in Nederland en ADN levert via nachtdistributie rechtstreeks aan al deze vestigingen.

 

Heel wat relaties te onderhouden

Al met al zijn er onder andere 50 grote en een aantal kleinere leveranciers, ADN zelf en daarnaast de 30 grossiers en hun 100 vestigingen dus heel wat relaties te onderhouden. In de 18 jaar dat ADN bestaat is dat aardig goed gelukt, is de mening van Peters en Greijn. "Natuurlijk betekent het wel het nodige overlegwerk om, zeker wanneer er veranderingen moeten plaatsvinden, de neuzen dezelfde kant op te krijgen", vertelt Peters. Greijn: "Op centraal niveau hebben we te maken met de informatiestromen vanuit de auto-onderdelen industrie die sterk beïnvloed wordt door de technologische ontwikkelingen op OEM-niveau. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan nieuwe artikelen voor de nieuwste auto’s die op de markt verschijnen". Dat is iets waar wij op moeten inspelen, maar het betekent ook dat we de grossiers en hun vestigingen zullen moeten adviseren welke producten ze volgens ons wel of juist niet moeten bestellen."

 

Productruns bij OEM-bedrijven

Greijn geeft het voorbeeld van de productruns bij OEM-bedrijven, omdat het iets is wat op dit moment zeer actueel is. "Autoproducenten besteden een zeer groot deel van hun onderdelenproductie en technologische ontwikkelingen uit aan OEM-bedrijven en die laatste proberen nu zo efficiënt mogelijk in te spelen op de stokkende autoverkoop. Dit betekent dat ze de kleinere productieruns waar ze nu mee te maken hebben proberen op te rekken tot een wat grotere productierun door bijvoorbeeld ook de productrun voor de IAM (Independant Aftermarket) eraan vast te koppelen.

   

Dat wordt veelal dezelfde run, met aan het eind het product in een ander doosje. Van dat hele proces krijgt de grossier bijzonder weinig mee, maar wij des te meer. Het is dus zaak voor ons om Nationaal Distributiecentrum en in mindere mate grossiers om flink meer op voorraad te houden (safety stock), zodat we de uitlevering aan de autobedrijven kunnen blijven garanderen. De hik-ups in het productieverhaal zorgt zodoende ervoor dat wij iets meer voorraad moeten aanhouden", vertelt Greijn. De adjunct-directeur probeert de grossiers zo goed mogelijk te adviseren, maar benadrukt wel dat dezelfde grossiers binnen de samenwerking altijd hun eigen plan mogen trekken als ze dat wenselijk achten.

 

‘Overtuigen dat samenwerking loont’

In elke samenwerking tussen ketenpartners, zelfs als die er zelf voor hebben gekozen samen te werken, zijn er volgens Greijn en Peters momenten waarop er frictie ontstaat. Peters: "Maar tot nu toe zijn we er toch aardig in geslaagd om grossiers ervan te overtuigen dat samenwerking uiteindelijk loont. En je moet niet vergeten dat zelfstandig ondernemers, zoals de grossiers zijn, vaak behoorlijk eigenwijs zijn. Die eigenwijsheid heeft ze vaak ook gebracht waar ze nu zijn." Dat er af en toe kikkers de neiging hebben uit de kruiwagen te springen noemen Greijn en Peters onvermijdelijk. "Maar ze moeten wel beseffen dat juist ADN zo succesvol is vanwege de schaal waarop wordt geopereerd. Zonder de aansluiting bij Autodistribution International zouden we absoluut niet bij de grote leveranciers aan tafel zitten."

 

Kritieke omvang bepaalt macht

Die laatste opmerking, over macht in de keten, is veelzeggend. Zowel Greijn als Peters erkennen dat het hebben van een bepaalde kritieke omvang de positie van een bedrijf bepaald. "daarnaast zijn het de plannen die je aan de voorkant van je keten hebt die bepalend zijn voor het niveau waarop je samenwerkt met je partners. Welke instrumenten gebruik je – bijvoorbeeld op IT-gebied – welke invloed hebben deze op de supply chain. Hoe werken de verkooppunten, op welke manier is er afstemming over de voorraad. Het zijn allemaal zaken die bepalend zijn voor een goede samenwerking met je leveranciers  én afnemers.

 

IT-oplossingen inzetten

Professionalisering slaat toe bij leveranciers, grossiers en hun vestigingen. Businesstools moeten ervoor zorgen dat efficiëntie aan het professionalisme wordt gekoppeld. Een voorbeeld van een tool is de juiste IT. Bijvoorbeeld om het voorraadniveau in de keten te bepalen en zeker niet te hoog te laten zijn. ADN gebruikt een voorraadoptimalisatietool (Slim 4), maar dit raakt direct een van de bij de grossiers beter ontwikkelde competenties: inkopen. "Nee verkopen wil niemand, maar van alle producten – zelfs de slow movers – een of meerdere artikelen op voorraad houden kan niet de bedoeling zijn. Met Slim 4 kunnen we een behoorlijk beeld geven van de zgn. dead stock-situatie. Dit betekent bij ons dat het betreffende artikel ten minste 2 jaar niet gerouleerd heeft.

  

Proactief op voorraad inspelen

"Daarnaast heeft ADN al sinds vele jaren een actief screeningsbeleid voor een groot aantal productlijnen, waarbij we voor de AD Grossiers analyses maken en adviezen geven.

Producten die retour kunnen naar ADN laten we ze ook fysiek hierheen (Oosterhout, Noord-Brabant) sturen en we verrekenen dat. Door op die manier pro-actief bezig te zijn blijft de voorraad die wel in de keten richting grossiers zit up-to-date. Het vergt af en toe wel wat overredingskracht om de vestigingen die artikelen te laten terugsturen." Op artikelen die wel courant zijn, bij ADN krijgen die de letters A, B, C, D en N+ mee, geeft de organisatie richting grossiers 100 procent garantie.

 

Vestigingen overtuigen van andere bestelwijze

Een ander voorbeeld waar overredingskracht nofdig is, en wat direct aansluit op het vorige voorbeeld, is de manier van bestellen. Vestigingen zijn gewend sommige artikelen elke dag opnieuw te bestellen. Peters: "Als we ze dat de eerste keer vertellen denken ze waarschijnlijk ‘lazer op’. Maar als we dan uitleggen dat het over de hele keten behoorlijk wat geld scheelt als ze iets meer zelf op voorraad leggen en minder vaak bestellen, dan valt het kwartje op een gegeven moment wel."

 

Nieuwe generatie en samenwerking

Binnen de aangesloten grossiers zitten aardig wat familiebedrijven. Ook daar speelt het onderwerp bedrijfsopvolging een grote rol. De nieuwe generatie managers stellen zich binnen de samenwerking anders op dan hun voorgangers. Peters: "Zonen of dochters van de ondernemers die het bedrijf startten zijn gemiddeld veel beter geschoold. Ze zijn beter in marketing. Maar ze zijn ook opener in de samenwerking en sturen op andere zaken dan hun ouders / voorgangers. Greijn vult aan: "Ze vinden commercie en marketing belangrijker, hoewel het operationele aspect toch zeker wel in orde moet zijn. Ouderen zijn daarentegen beter op het vakinhoudelijke vlak, maar uiteindelijk moet je binnen je bedrijf en binnen de keten van beide een goede mix zien te vinden, alleen dan bereik je het beste resultaat."

Reageer op dit artikel