artikel

Ketenregie: voordelen netwerk moeten glashelder zijn

Supply chain

“Wil een bedrijf de regie over zijn keten vasthouden, dan zal hij ervoor moeten zorgen dat de voordelen van het netwerk voor iedereen in de keten glashelder zijn.” Uit de uitspraak van Kees Verweij, gedaan tijdens de rondetafel georganiseerd door TNO, is op te maken dat ketenregie én innovatie binnen een ketensamenwerking absoluut niet vanzelfsprekend zijn.

Goede ketenregie zou volgens Verweij moeten leiden tot het verhogen van toegevoegde waarde van de sector, het aantrekken van ketenregie- en configuratieactiviteiten. Het zou moeten leiden tot kansen en aanpak. Tijdens de rondetafel discussie wilde TNO een aantal concepten en mogelijkheden van ketenregie-activiteiten uit de doeken doen.

 

Door prijsdruk stokt innovatie

Innovatie ontstaat alleen bij goede samenwerking tussen ketenpartijen. Verweij: "Een prijzenoorlog, zoals recent tussen supermarkten, en op momenten als nu tijdens de economische crisis, zorgt er juist voor dat innovatie stokt. De prijzenoorlog tussen supermarkten was de nekslag voor bijvoorbeeld Distrivaart."

 

‘Logistiek moet focussen op toegevoegde waarde’
TNO was een van de gesprekspartners van de Commissie van Laarhoven. Verweij: "Ik zie logistiek in Nederland vooral kans hebben als we ons hier focussen op de toegevoegde waarde activiteiten. De logistieke sector biedt in Nederland zo’n veertig miljard euro aan toegevoegde waarde voor de economie. Dan heb ik het over de traditionele logistiek, de waarde toevoegende activiteiten en de ondersteunende activiteiten die eraan verbonden zijn. Van Laarhoven wil een vliegwiel van waarde creatie in gang zetten en ketenregie is daar zonder meer aan gekoppeld. Waarde creëren en een vliegwiel in gang zetten kan alleen als je alle logistieke activiteiten moet behouden en niet de focus op onderdelen moet leggen."

 

Voorbeelden samenwerking

Goede voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn volgens TNO Distribouw, Trans-Mission, Team-Trans en Greenlines. SCA en Hero met Nabuurs en Bakker Logistiek werden ook genoemd. "Die partijen gaan allemaal in de richting van 4C (Cross Chain Control Center) zoals het door Van Laarhoven is bedoeld", aldus Verweij.

 

Electrolux werkt samen met Bosch

Logistieke samenwerking is volgens TNO de basis voor ketenregie. Maar waar begint de samenwerking en hoe ver ga je erin. Een van de aanwezigen tijdens de TNO-bijeenkomst, Rob van Herk van Electrolux vertelt over de samenwerking die zijn werkgever heeft met Bosch, toch de grootste concurrent van het bedrijf: "Een samenwerkingsverband als Koud vind ik erg goed, maar ik ben bang dat wij problemen krijgen met de NMa als we op logistiek gebied zo’n samenwerking zouden starten met Bosch." Van Herk beseft zich dat het de verkoper zal zijn die uiteindelijk de producten in de winkel moet verkopen. "Toch doen we al een aantal zaken samen met Bosch, zoals het transport naar de winkels toe. Onze producten liggen al in vrachtauto’s met daarop een Bosch logo. Mijn baas heeft daar totaal geen probleem mee. Overigens bieden we Bosch nu ook al hulp door een stukje opslag voor ze te doen." Verweij: "Ik neem aan dat de samenwerking die er nu tussen Electrolux en Bosch is het vooral om de grote stromen gaat?" Dat wordt inderdaad bevestigd door XXX.

 

Definitie regie bestaat nog niet

"Vreemd genoeg is er nog geen goede definitie voorhanden van de regie van logistieke netwerken", met die woorden begint Walther Ploos van Amstel zijn presentatie. "Moet je voor een goede strategie bijvoorbeeld vijf jaar vooruit denken? Is de strategie van de keten bekend, van de product / markt combinatie? En is die strategie de strategie van één partij of van de hele keten?" Ploos van Amstel vuurt een spervuur aan vragen af op de aanwezigen. Daarnaast spreekt hij zijn waardering uit voor de manier waarop bijvoorbeeld een Kruidvat nadenkt over ketenregie. "Neem de luiers van het Kruidvat. Die winkelketen kent de kosten van de verschillende trajecten goed. De luiers leveren Kruidvat niet veel op, toch nemen ze best veel plek in de winkel in. Maar consumenten komen wel bewust naar Kruidvat toe voor de luiers en kopen daarnaast ook andere zaken. De stromen van de hardlopers luiers kunnen daarnaast mooi worden gecombineerd met andere artikelen." Volgens Ploos van Amstel is de hoeveelheid netwerken, de keuze die bedrijven hebben steeds groter geworden, het is daarom ook zaak om die complexere netwerken goed te blijven aansturen. Samenwerking met ketenpartners is daarvoor een manier.

 

Operationeel, tactisch en strategisch

Ploos van Amstel schetst drie niveaus waarop ketenregie kan plaatsvinden: operationeel, tactisch en strategisch. Waarbij operationeel staat voor de dagelijkse planning en aansturing, tactisch voor de planningen van een week tot enkele maanden vooruit en strategisch waar je welke producten produceert. "Strategisch is het niveau waar je echt geld kunt besparen, of juist geld kunt verdienen. Zo is de inkooporganisatie van Shell nu groter dan die van Albert Heijn, puur doordat ze verkopen op tankstations. Lekkerland is ook in dat gat gesprongen en is daarmee in Europa nu marktleider. Zowel Shell als Lekkerland hebben gewoon heel goed hun kans gepakt."

 

Structuur, relatie en vaardigheden

Voor een goede samenwerking zijn drie dingen nodig: structuur, een relatie en vaardigheden. "Hoe hou je de relatie leuk? Alleen bij een goede verstandhouding zal dat lukken en daarnaast moet je elkaar af en toe een uitdaging geven. De factor mens is ook erg belangrijk." Bij ketenregie wordt volgens Ploos van Amstel ook het in de toekomst kunnen kijken steeds belangrijker. "Het is zaak heel goed te weten wat er aan komt en daarop in te spelen. Daarnaast is het zaak continu aan obstakels te blijven werken."

 

Opvallende punten tijdens discussie

Wat viel de aanwezigen op aan de hand van de presentaties en de discussies bij de rondetafel discussie van TNO:

 

 • Ceva Logistics (Martin Gouda): "Waarom is het zo lastig om een logistieke onderneming te starten met maar één klant? Daarnaast willen we vaker een offer you can’t refuse deal’ verkopen, zoals we in de bandensector hebben gedaan. In Nederland willen we nadenken over mogelijkheden over Nederland als servicelogistiek en healthcare land."

   

 • Murata Electronics (Bert Heerink): "Wat mij in deze discussie is bijgebleven is hoe je een balans kunt vinden met je vervoerders, als gelijkwaardige partners. En het is zaak om ook intern alle neuzen dezelfde kant op te hebben staan."
   
 • Fabory (Hans Dekker): "Ik zou van hetgeen ik hier hebben gehoord een vertaalslag willen maken naar het Fabory concept, waarin andere bedrijven bestellen en wij leveren. Daar kunnen nog best zaken beter afgestemd worden."
   
 • Electrolux (Rob van Herk): "Wat mij tot denken aanzet is de discussie over een hogere leverfrequentie of lagere kosten. Daarnaast lijkt het me dat ketenregie zeker voordelen biedt, mits je gelijkwaardige verladers kunt vinden om mee samen te werken. Of verladers op winkelniveau. Dat laatste is niet eenvoudig."
   
 • Meerendonk (Mark van Ommen): "Ik constateer dat we toch vooral zelf initiatief moeten nemen op het vlak van bundeling. En waar ik me zorgen over maak is dat je als dienstverlener bijna nooit de financieel manager van een verlader te spreken krijgt. Te vaak is de inkoper de gesprekspartner en dan gaat het eigenlijk alleen om prijs." 
Reageer op dit artikel