artikel

Veilingsites verlossen bedrijven van restvoorraden

Supply chain

Restvoorraden zijn een blok aan het been. Een mogelijkheid om van dit probleem af te komen is veiling via internet. In Nederland begint dit fenomeen ook door te dringen. Zo bieden Xsstock en I-deal Overstock op hun eigen professionele veilingsite restvoorraden aan van grote multinationals.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 3 april 2009.

De snelle opeenvolging van productintroducties is een van de voornaamste oorzaken van snel groeiende restvoorraden. Soms gaat een paar weken, nadat een product in de markt is gezet, de prijs al omlaag. Ook ontstaan overtollige voorraden door producten die aan het einde komen van hun levenscyclus. Ook blijven bedrijven met voorraden zitten na een mislukte productintroductie, denk maar aan marketingblunders zoals recent nog de mannenshampoo van Andrélon. Of, in een verder verleden, met dank aan Youp van ’t Hek, het alcoholvrije Buckler bier van Heineken.
 

In 2007 wist het Amerikaanse internetplatform Technology Evaluation Center (TEC) al te melden dat met name in de hightech sector het probleem van overtollige voorraden het grootst is. Twintig procent van wat in die sector geproduceerd wordt, is volgens TEC gedoemd om te eindigen als restvoorraad. Gevolg is dat deze voorraad kostbare magazijnruimte in–neemt en een negatieve uitwerking heeft op de cashflow. Oplossingen zijn: afschrijven of vernietigen. Die zijn alleen duur en leveren niets op. Een hulpmiddel om het probleem van overtollige voorraad het hoofd te bieden, is volgens TEC het veilen via internet. Als voorbeeld wordt aangehaald een website als eBay, die aantoont dat daar alles verkoopbaar is. De prijs die voor het product wordt betaald, zal uiteraard lager liggen dan de prijs tijdens de ‘normale’ verkoop, maar dat is nog altijd beter dan de producten zomaar af te schrijven stelt TEC.
 

De ideeën die in Amerika leven om af te komen van restvoorraden via internetveilingen zijn inmiddels ook overgewaaid naar Nederland. De populariteit van deze sites groeit onder invloed van de economische crisis omdat bedrijven zo snel mogelijk af willen van hun geldver–slindende ‘dode’ of slecht verkopende voorraden.
 

Goed voorbeeld van een Nederlands initiatief is de veilingsite Xsstock, onderdeel van het supply chain adviesbureau Involvation, dat november vorig jaar is gelanceerd. Op het veilinggedeelte van deze site, de zogeheten XSauction, kunnen bedrijven hun restvoorraden publiek of gesloten veilen aan een netwerk van meer dan drieduizend inkopers. “Adviseurs van Involvation kwamen op dit idee doordat ze dagelijks bij hun klanten geconfronteerd worden met het probleem van overtollige voorraden, waar ze eigenlijk geen tijd en middelen voor hebben om er vanaf te komen. Onderzoek van datzelfde bureau heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat veilingsite Xsstock is ontstaan. Deze business to business site richt zich vooral op de veiling van overtollige voorraden variërend van partijen laptoptassen tot en met powertools”, zegt Friso van de Kolk, business development director Europe bij Xsstock.
 

Netwerk opbouwen

In de opstartfase kan de veilingsite dankbaar gebruik maken van het netwerk van Involvation. “Dit netwerk is groot en zeer uitgebreid. Daarnaast zijn we zeer actief in het benaderen van potentiële partijen met overtollige voorraden in met name de segmenten consumentenelektronica, huishoudapparaten en d-h-z-apparaten.”

De meeste tijd gaat volgens Van de Kolk verder zitten in het vinden van betrouwbare inkopers. “Cruciaal is het opbouwen van een kwalitatief sterk netwerk van inkopers. Dagelijks hebben wij contact met inkopers om hen te interesseren voor de meest actuele veilingen.
 

Bedrijven die hun restvoorraden aanbieden via Xsstock kunnen in de gesloten veiling hun eigen inkopers inbrengen om te bieden en daarnaast kan de veilingsite uit het eigen netwerk ook geschikte betrouwbare partijen benaderen om mee te bieden. “Door te kiezen voor deze werkwijze dwingen bedrijven hun opkopers mee te doen met de veiling via onze site. Voordeel voor bedrijven die hun restvoorraden aanbieden, is dat er in de meeste gevallen een uiteindelijke prijs uitrolt die (in tegenstelling wat TEC beweert, red) overeenkomt met het inkoopniveau van het product.”
 

Handjeklap

De tegenhanger van Xsstock is I-deal Overstock dat sinds 2006 onder leiding van Stephan Mangnus en Patrick Anthonissen succesvol aan de weg timmert. “Voordat we hieraan begonnen, hebben we bij Unilever ervaring opgedaan in onder andere marketing, sales en logistiek. In die periode zagen we met eigen ogen dat het verkopen van restpartijen geen prioriteit had en dat wat er verkocht werd een hoog gehalte handjeklap had. Om een alternatief te bieden zijn we eind 2006 in deze onontgonnen markt gedoken door een besloten business-to-business veilingplatform te bouwen, waar we inmiddels actief mee zijn in elf Europese landen, met de komende maanden een uitrol naar de resterende Europese landen zodat dekking in Europa een feit is”, legt Stephan Mangnus uit.
 

Op de site worden alleen restpartijen aangeboden van grote A-merken in alle productcategorieën variërend van wasmiddelen tot en met elektronica. Inmiddels veilen zo’n zestig grote A-merk fabrikanten hun restvoorraden aan een netwerk van zo’n vierhonderd grote Europese opkopers via I-deal Overstock volgens Mangnus. “Uitgangspunt daarbij is dat bij een veiling de aanbieder uiteindelijk bepaalt welke afnemers geselecteerd worden om mee te doen aan de veiling. Ze kunnen kortom kiezen uit afnemers uit hun eigen netwerk, maar ook uit de grote professionele afnemers uit ons Europese netwerk.”
 

Als een restpartij eenmaal geveild is, dan is het betalingsproces van afnemer richting producent al als veilingvoorwaarde bepaald. De koopovereenkomst komt tot stand tussen de fabrikant en de afnemer.

I-deal Overstock wordt in geen geval eigenaar van de voorraad. Als de afnemer aan de fabrikant het afgesproken bedrag voor levering dient te betalen, dan bestaat de mogelijkheid dit via een stichting te laten verlopen. Dit komt er op neer dat, zodra er een overeenkomst tot stand komt tussen opkoper en fabrikant, de stichting het betreffende bedrag factureert en int. De stichting betaalt de fabrikant pas uit als de goederen conform koopovereenkomst zijn afgeleverd. “Als er manco leveringen zijn, zorgt de stichting na akkoord van de fabrikant voor een snelle creditering en retourstorting van het manco bedrag richting de afnemer, waarna het resterende bedrag aan de fabrikant wordt overgemaakt”, aldus Mangnus.
 

Grijs gebied

In tegenstelling tot Xsstock regelt I-deal Overstock niet de transporten zelf rechtstreeks naar opkopers. Mangnus: “We willen het proces niet verstoren. We merken dat grote A-merk fabrikanten rechtstreeks zelf willen leveren. Bij een aantal fabrikanten worden de producten op zaterdag vrijgegeven, omdat dit het reguliere bedrijfsproces het minst verstoort.”

Volgens Mangnus belanden de restvoorraden meestal in wat hij noemt het grijze afzetkanaal. “Concreet moet je dan denken aan discountketens als Xenos, Action, 1 Eurowinkels, leveranciers voor de scheepvaart, het gevangeniswezen, defensie, traders die actief zijn richting Oost-Europa en zelfstandige supermarkteigenaren. Zoals aangegeven, bepaalt de fabrikant door zijn selectie van genodigde bieders, welke potentiële afnemers een bod kunnen plaatsen. Overigens is het zo dat 96 procent van de partijen, die we aanbieden, ook écht geveild worden. Wat overblijft, komt bijvoorbeeld terecht bij een voedselbank.”
 

Aanbod stabiel

De crisis heeft tot op heden een niet al te zware wissel getrokken op de veilingactiviteiten van I-deal Overstock. “Het aanbod van restvoorraden is stabiel. Producenten zijn nog niet minder gaan produceren, wat je wel zou verwachten nu er minder geconsumeerd wordt. Dat komt vooral doordat voorraad planningsmodellen van veel fabrikanten vaak achterlopen op de werkelijke productie. Bovendien is er nu veel aanbod, doordat met name de consumentenvraag naar elektronica en modeartikelen flink is ingezakt.”

Ook Xsstock maakt zich geen zorgen over de eventuele nadelige gevolgen van de crisis. “Of het nu goed of slecht gaat, er zal altijd overtollige voorraad zijn. Het is wel zo dat het nu voor inkopers lastiger is om de aankoop van restvoorraden door banken gefinancierd te krijgen.”
 

‘SCHITTEREND VOORBEELD VAN SYMPTOOMBESTRIJDING’

Voorraadexpert Paul Durlinger vindt het veilen van restvoorraden via internet een – wat hij zelf noemt – ‘schitterend voorbeeld van symptoombestrijding’. "Dit soort voorraden ontstaat alleen als er te veel geproduceerd is of het product niet aanslaat. En ook als een producent niet oplet wanneer het product in de afbouwfase zit. Lange doorlooptijden bij producten met een korte levenscyclus zijn ook een gegronde reden voor incourant. Internetveiling lijkt een mooi middel om van overtollige voorraad af te komen, maar als dat structureel wordt lijkt mij het verstandiger om eens naar de achterliggende oorzaak te kijken. Je moet je ook afvragen hoe groot het probleem is. Want enig incourant zal altijd ontstaan en productintroducties zullen niet allemaal slagen."

Reageer op dit artikel