artikel

Imagocampagne komt uit de startblokken

Supply chain

Komende week barst de campagne Nederland=Logistiek in alle hevigheid los. Met advertenties in onder andere NRC Next en banners op diverse jongerensites laat de logistieke sector zien wat ze in huis heeft. De oproep aan logistieke bedrijven is: doe mee en laat je horen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 17 april 2009.

Ruim twee jaar geleden kwamen de eerste voorzichtige initiatieven tot stand onder aanvoering van de Commissie Van Laarhoven, die afgelopen week een eindrapportage indiende. Daarop vooruitlopend stelde het Kabinet vorig jaar al 5 miljoen euro beschikbaar vanuit het zogenaamde Dieselakkoord om het imago van de sector te versterken. Van dat bedrag is 3,5 miljoen beschikbaar voor de Stichting Nederland=Logistiek. De rest gaat naar werving van nieuwe vrachtwagenchauffeurs. Het besluit hiertoe viel voor de enorme economische terugval, toen de arbeidsmarkt er nog heel anders uit zag. Maar de doelstellingen zijn – met het oog op de toekomst – niet bijgesteld.

  

Ieder doet mee

Onder de bezielende leiding van Peter van der Meij (DHL) staat de stichting met haar plannen in de startblokken. “Het is ons gelukt – en dat is echt uniek – om de hele sector achter deze plannen te krijgen. Dat op zich is al een compliment waard aan de Commissie Van Laarhoven, die het initiatief heeft genomen. Daar is logischerwijs veel tijd in gaan zitten. Maar we bereiken nu wel dat iedereen gaat mee galmen in hetzelfde koor. Bovendien moesten we wachten op de definitieve toekenning van de gelden.”
 

De plannen liegen er niet om. Naast een mediacampagne in landelijke dagbladen (NRC Next, Volkskrant en Trouw) en promotie op vele websites (VKbanen onder andere), gaat de stichting logistieke boegbeelden naar voren schuiven via weblogs en interviews in zoveel mogelijk mediakanalen. Later zullen netwerkactiviteiten en evenementen worden opgestart of bestaande evenementen breder worden neergezet. Met een speciale toolbox kunnen bedrijven en organisaties (onderwijs bijvoorbeeld) gebruik maken van middelen en ideeën, die beschikbaar zijn.
 

In zichzelf gekeerd

In eerste instantie ligt de focus op de arbeidsmarkt en vooral de instroom van HBO-ers. Van der Meij: “Slechts één procent van de instromers kiest direct voor logistiek, later volgt een deel zijinstromers. Maar per saldo is dat onder normale omstandigheden te weinig om aan de vraag te voldoen.”

De campagne richt zich op verschillende doelgroepen. Naast hbo-ers en academici, zijn dat behalve overheid en politiek ook bedrijven en instellingen. Dat maakt het opzetten van de campagne niet eenvoudig. Mede daarom is al geruime tijd geleden het bureau Boer & Croon gevraagd om de grote lijn te bewaken en het projectmanagement op zich te nemen. Het bureau legt haar plannen voor aan een werkgroep binnen de stichting, waarin communicatieadviseurs plaats hebben genomen. 
 

SLIM ORGANISEREN

Logistiek is de kunst van slim organiseren’ luidt de ‘pay-off’, die overal in de campagne weerklinkt. Vanaf half april loopt de campagne zes weken in de dagbladen van PCM, de bijbehorende websites en andere online media. In het najaar volgt weer een periode van zes weken. Verder wil de stichting zoveel mogelijk haar gezicht laten zien bij open dagen van HBO-instellingen en in het WO.
   

In de stichting hebben TLN, EVO, VLM en KNV zich verenigd (ook namens de Logistieke Alliantie), samen met het hoger beroepsonderwijs (Hogeschool van Amsterdam), de uitzendbranche (Tempo-Team) en het verladende bedrijfsleven (Mexx). Het secretariaat berust bij Connekt in Delft, tel. (015) 2516584 – www.nederlandislogistiek.nl.

“Veel partijen zijn hierbij betrokken. Ik vind het opvallend dat desondanks het enthousiasme om samen de schouders er onder te zetten onverminderd groot blijft”, zegt Joke van Wijk van Boer & Croon. Zij denkt niet dat de sector zich een imagoprobleem aanpraat. “Ik heb het ook nagevraagd in mijn eigen omgeving. Logistiek wordt altijd in verband gebracht met vrachtwagens en files. Dat beeld willen we doorbreken. De sector is in zichzelf gekeerd. Praat vooral onderling en toont zich niet aan de buitenwereld. Het is tijd om de vensters open te gooien.”
 

Drie jaar tijd

TLN heeft zich samen met onder andere KNV en verladersorganisatie EVO sterk gemaakt voor de campagne. Woordvoerder Wijnand van Zanten (TLN): “Heel anders natuurlijk dan onze eigen campagne in het verleden: Zonder transport staat alles stil. Ook vanuit onze achterban van beroepsvervoerders klinkt steeds meer de wens om logistiek in brede zin positief onder de aandacht te brengen. Dat gaat nu gebeuren.” Van Zanten coördineert binnen de stichting alle contacten met de media.
 

Wanneer is de campagne een succes? Geld om vooraf een uitgebreide nulmeting te doen – gebruikelijk bij imagocampagnes – is er niet. “Het beschikbare bedrag is voldoende voor het plaatsen van uitingen, maar niet om ook nog eens onderzoek te doen”, merkt Van Zanten op. Van Wijk: “We stellen nu een eigen set van indicatoren op om een beeld te krijgen van het succes van de campagne.”
 

“Er is genoeg deskundigheid in de stichting om tot een oordeel te kunnen komen”, reageert Van der Meij. “De plannen die er nu liggen, hebben een horizon van een jaar. Daarna gaan we evalueren en zonodig bijsturen.” Al met al zal de totale looptijd drie jaar bedragen. 

Reageer op dit artikel