artikel

Hau Lee: ‘Supply chain moet zich juist nu ontwikkelen

Supply chain

Recessietijd is reuze spannend voor mensen die zich verantwoordelijk weten voor de supply chain. De tamelijk onverwachte ‘verstoring’ in de keten vraagt om nieuw inzicht. Vanuit de wetenschap is hulp onderweg. Zo reist supply chain goeroe prof. Hau Lee de wereld rond om zijn visie te geven.

Hau Lee: ‘Supply chain moet zich juist nu ontwikkelen
Hau Lee supply chain ontwikkelen

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 28 november 2008.

Prof. dr. Hau Lee was om twee redenen in Nederland. Hij ontving aan de Erasmus Universiteit een eredoctoraat uit handen van zijn vriend en collega prof. Jo van Nunen. De avond ervoor trad hij op tijdens de uitreiking van de Nederlandse Logistiek Prijs aan Philips Lighting, de prijs die jaarlijks door de VLM (Vereniging Logistiek Management) wordt overhandigd aan een bedrijf, dat zich heeft weten te onderscheiden op logistiek gebied. Van Nunen is vice-voorzitter van de vereniging.
Hau Lee grondlegger supply chain management
Lee heeft in het verleden naam en faam verworven op het punt van voorraadbeheer in logistieke ketens.

Het ‘bullwhip’ effect – opslingeren van voorraadniveaus in de supply chain – staat min of meer op zijn naam. Van Nunen noemt Lee om die reden de grondlegger van supply chain management. De publicatie over dit onderwerp in 1997 in Management Science deed veel stof opwaaien en is nog altijd een ‘klassieker’ in dit vakgebied.
Supply chain ruimhartig toegankelijk 

Maar Lee is niet bij dit thema blijven staan. In de jaren daarna bemoeide hij zich nadrukkelijk met het onderwerp e-fulfilment, waarna hij zich meer en meer ging toeleggen op global trade en de effecten daarop voor de keuze van productielocaties en transportbewegingen. Het herinrichten van de supply chain is door zijn wetenschappelijk werk verrijkt met theoretische onderbouwingen, die wereldwijd met succes in praktijk zijn gebracht. Nu verlegt hij zijn aandacht meer naar de opkomende economieën – China, India – met als centrale boodschap, dat de wereldhandel gebaat is bij supply chains die ruimhartig toegankelijk zijn voor iedereen.
Natuurlijke reactie

Lee: “Het grote gevaar dat ons nu bedreigt, is dat landen zich terug gaan trekken in protectionisme. Op zich is dat een natuurlijke reactie. In tijden dat het minder gaat, denken landen en bedrijven in eerste instantie aan zichzelf en daarna aan hun omgeving. Maar voor de ontwikkeling op supply chain gebied is dat funest. Juist nu moeten we de vensters open gooien en er voor zorgen dat onze supply chains goed toegankelijk zijn voor iedereen. Op korte termijn levert dat geen voordeel op, maar op lange termijn wel. Als straks de wereldhandel weer aantrekt, kunnen we veel sneller profiteren van de opgaande trend als we wereldwijd veel partijen kunnen laten meedoen.”

29 handtekeningen

Vanuit de Wereldbank kan Lee beschikken over onderzoeksgeld om te kijken wat nodig is in landen als China en India om goederenstromen verder te doen aanzwellen. Lee ziet dat er veel geld vrij komt voor het bevorderen van onderwijs en voorlichting. Hij noemt dat erg belangrijk. Maar net zo belangrijk is in zijn ogen de ontwikkeling op logistiek gebied, het oplossen van knelpunten in supply chains.

Fricties volgens Haulee

Haulee wijst op de fricties die er zijn. Cijfers, afkomstig uit onderzoek van de Wereldbank, leggen de relatie tussen welvaart en importformaliteiten. Landen met een hoog inkomen per hoofd van de bevolking volstaan gemiddeld met vier handtekeningen om een importopdracht af te handelen. Van de vier zijn twee afkomstig van douanebeambten. Landen met een laag inkomen vereisen gemiddeld 29 handtekeningen, waarvan 16 van douaniers. Als tweede voorbeeld noemt Lee het percentage containers, dat wordt geïnspecteerd bij aankomst in een haven. In rijke landen krijgt 11 procent van de containers een inspectiebeurt. In ontwikkelingslanden is dit gemiddeld 69 procent.
Afstemmingsproblemen

Lee: “In de logistiek draait alles om tijd, kosten en variatie. De wereldhandel is gebaat bij lage logistieke kosten en snelle verwerking. Een hoge variatie in de tijd, die nodig is om logistieke processen af te ronden, maakt bedrijven terughoudend. Af–stemmingsproblemen in de keten zijn er vaak de oorzaak van dat meer controles worden uitgevoerd met als resultaat meer kosten en vertraging. Onze uitdaging is om dit in kaart te brengen en op te lossen, ook op wetenschappelijk gebied.”

 

‘BULLWHIP’ KOMT NU HARDER AAN

Prof. Hau Lee is al 26 jaar verbonden aan de Stanford University in Californië. Het ‘bullwhip’ effect staat grotendeels op zijn naam. ‘Bullwhip’ staat voor het opzweepeffect in veiligheidsvoorraden. Een kleine beweging van de hand geeft een enorme zwiep aan het einde van de zweep.

“Ik ben me gaan interesseren voor dit fenomeen, toen ik onderzoek deed voor Procter & Gamble. Dat nam toe naarmate de wereld te maken kreeg met grote gebeurtenissen, zoals SARS en 9/11. Verstoringen zijn niet te voorkomen. Er ontstaat veel onrust als elke schakel in de keten het eigen belang voorrang geeft. Dat gevaar dreigt ook nu vanwege de kredietcrises. Het opslingereffect laat zich heel snel gelden, maar het duurt lang voor het effect is uitgewerkt. In recessietijd valt de wil om samen te werken weg. Dat maakt een economische neergang vaak ingrijpender dan nodig is. In ketens met een lange leadtime heeft dat vooral grote gevolgen. Alleen al daarom is het raadzaam om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.”

 

Reageer op dit artikel